Search result for

ม้าแข่ง

(33 entries)
(0.1753 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ม้าแข่ง-, *ม้าแข่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม้าแข่ง[N] racehorses
ม้าแข่ง[N] racehorse, Example: ขณะที่เรามีความคิดใหม่ๆ ยามนั้นจะมีความรู้สึกเหมือนม้าแข่งที่คึกคะนอง, Count unit: ตัว, Thai definition: ม้าสำหรับแข่งขัน
ม้าแข่ง[N] racehorse, Example: ขณะที่เรามีความคิดใหม่ๆ ยามนั้นจะมีความรู้สึกเหมือนม้าแข่งที่คึกคะนอง, Count unit: ตัว, Thai definition: ม้าสำหรับแข่งขัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Race horsesม้าแข่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He says he needs more money for the children, And by "children," I mean racehorses.เขาบอกว่าเขาต้องการใช้เงินเพื่อ children , children ที่ว่าคือ ม้าแข่ง Bargaining (2009)
If you're gonna ride in the Kentucky derby... you don't leave your prize stallion in the stable...คิดจะลงแข่งม้าเคนตักกี้เดอร์บี้ อย่าโง่เก็บม้าแข่งพันธุ์ดีเอาไว้ในคอก Star Trek (2009)
She needs to be pushed. She's like a racehorse.เธอต้องการการผลักดัน เธอเป็นเหมือนม้าแข่ง Blink (2010)
She sounds like a racehorse, Robert.เสียงเธอหยั่งกะม้าแข่งแน่ะโรเบิร์ต The Divide (2011)
Names of judges, politicians women, tail number of his plane, hull identification number of his yacht, names of his race horses in West Virginia...สาวๆ เลขเครื่องบินของเขา เลขทะเบียนเรือยอร์ชของเขา ชื่อม้าแข่งของเขาในเวสต์เวอร์จิเนีย Tower Heist (2011)
And eventually they're gonna sell his planes and his yachts, and his horses, and the bank is going to take it all.เครื่องบินกับเรือของเขาจะถูกขายทอดตลาด ม้าแข่งด้วยธนาคารก็จะยึดไปหมด Tower Heist (2011)
Racehorse owners dislike you.เจ้าของม้าแข่งที่นี่ถึงไม่ชอบนายไง Episode #1.7 (2011)
Fuck yeah! I jizzed like a racehorse.เจ๋งเป้ง ชั้นโยกยังกับขี่ม้าแข่งแน่ะ American Reunion (2012)
She my fiancée. They own half the county and quite a stable of fine race horses.พวกเขาเป็นเจ้าของที่ดินครึ่งประเทศ มีคอกม้าแข่งชั้นเลิศ Episode #1.3 (2012)
'Before trying to beat that, we thought it best to spend 'a little time learning how our cars behaved on a proper racetrack.''ก่อนจะทำลายสถิติ เราขอใช้เวลา' 'เรียนรู้เล็กน้อย เพื่อให้รถเราเป็นม้าแข่งEpisode #18.1 (2012)
So, here we go. A genuine 208mph racehorse on one do-or-die lap.ออกไปแล้ว ม้าแข่งแท้ 208ไมล์ต่อชั่วโมง บนสนามที่ไม่ชนะก็ตาย Episode #18.4 (2012)
The horse Whiskers is clean.ตัวม้าแข่งสะอาดนะ Basic Instinct (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม้าแข่ง[n. exp.] (mā khaēng) EN: racehorse   FR: cheval de course [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
also-ran[N] ม้าแข่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม
non-starter[N] ม้าแข่งที่ไม่ได้ลงแข่ง
plater[N] ม้าแข่งขันชั้นเลว
racehorse[N] ม้าแข่ง
standardbred[N] ม้าแข่งพันธุ์หนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bangtail(แบง'เทล) n. ม้าแข่ง
handicappern. คนเล่นพนันขันต่อ,เจ้าหน้าที่สนามม้าที่เอาน้ำหนักถ่วงม้าแข่ง
impost(อิม' โพสทฺ) n. ภาษี, ภาษีศุลกากร, น้ำหนักแบกของม้าแข่ง, Syn. tax, tribute, duty)
jockey(จอค'คี) n. นักขี่ม้าแข่งอาชีพ,คนขี่ม้าแข่ง,คนนำทาง vt. ขี่ม้าแข่ง,นำร่อง,จัดการ,โกง,หลอกลวง,โยกย้ายพลิกแพลง vi. หาผลประโยชน์ด้วยการพลิกแพลงหลอกลวง,โกง, Syn. plot,scheme
outsider(เอาทฺไซ'เดอะ) n. คนนอก,คนที่ไม่ชำนาญ,ม้าแข่ง,ผู้แข่ง
plater(เพล'เทอะ) n. ผู้พิมพ์,สิ่งที่พิมพ์,ม้าแข่งขันชั้นเลว
race horsen. ม้าแข่ง
race-horsen. ม้าแข่ง
racehorsen. ม้าแข่ง
turf(เทิร์ฟ) n. สนามหญ้า,ชั้นดินที่มีหญ้าติด,ก้อนถ่านหินชนิดร่วน,เขตอิท-ธิพลของอันธพาล, -Phr. (the turf ทางวิ่งของม้าแข่ง การแข่งม้า กีฬาแข่งม้า) vt. ปกคลุมด้วยสนามหญ้า., See also: turfless adj. pl. turfs,turves

English-Thai: Nontri Dictionary
jockey(n) นักขี่ม้าแข่ง,จ๊อกกี้,คนนำร่อง,คนนำทาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top