Search result for

แข่งขัน

(69 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แข่งขัน-, *แข่งขัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข่งขัน[V] race, See also: contest, compete, contend, Syn. ชิง, ชิงชัย, แข่ง, Example: น้องชายของฉันเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย, Thai definition: ชิงเอาชนะเพื่อรางวัล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แข็งขันว. ขยันไม่ย่อท้อ, เอาจริงเอาจัง, มีกำลังมาก.
แข่งขันก. ชิงเอาชนะเพื่อรางวัล, ขันสู้เอาชนะกัน.
เชือดเฉือนแข่งขันคู่คี่กันมา เช่น ฟุตบอลคู่นี้เชือดเฉือนกันน่าดู.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competeแข่งขัน [การแพทย์]
Competitiveแข่งขัน,การแข่งขัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And a hundred other highly competitiveและคนอื่นๆอีกเป็นร้อย กับการแข่งขันที่สูงในครั้งนี้ New Haven Can Wait (2008)
I'm not here to play matchmaker.ฉันไม่ได้อยู่นี่เพื่อจัดการแข่งขัน The Itch (2008)
When you're competing in the tournament, you pin your opponent under the shield, a snake strikes...ในขณะที่ท่านกำลังแข่งขันอยู่ ท่านก็ กดให้คู่ต่อสู้ อยู่ใต้โล่นี้ แล้วให้ อสรพิษพวกนี้จัดการ... Valiant (2008)
- I'm here for the tournament.- ข้ามาที่นี่เพื่อการแข่งขัน Valiant (2008)
I've got a tournament to win.ข้าจะต้องชนะการแข่งขันครั้งนี้นะ Valiant (2008)
And I've still got to learn about tournament etiquette by the morning.แถมยังต้องเรียนเรื่องมารยาทของการแข่งขันอีกตลอดช่วงเช้าเลย Valiant (2008)
The tournament begins!เริ่มการแข่งขันได้! Valiant (2008)
- I saw you competing today.- ฉันได้ชมการแข่งขันของท่านด้วยวันนี้ Valiant (2008)
I understand the champion escorts my lady to the feast.กระหม่อมเข้าใจว่าผู้ที่ชนะในการแข่งขันนี้ จะได้เป็นคู่ควงของท่านหญิงในงานเลี้ยง Valiant (2008)
I so hope Knight Valiant wins the tournament.ขอให้อัศวินวาเลียนท์ จะชนะการแข่งขันนี้ทีเถอะ Valiant (2008)
You should stay in Camelot after the tournament.ท่านน่าจะอยู่ใน คาเมลอต นี่ต่อไปนะหลังจากแข่งขันจบ Valiant (2008)
I believe Knight Valiant is using a magic shield to cheat in the tournament.หม่อมฉันเชื่อว่า อัศวินวาเลียนท์ ใช้โล่มนตรา เพื่อที่จะโกงการแข่งขัน Valiant (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แข็งขัน[adj.] (khaengkhan) EN: diligent ; energetic   
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race   FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
แข่งขันกันอย่างเผ็ดร้อน [v. exp.] (khaengkhan kan yāng phetrøn) EN: contest hotly   FR: lutter férocement
แข่งขันยิงธนู[n. exp.] (khaengkhan ying thanū) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
แข่งขันสูง[adj.] (khaengkhan sūng) EN: competitive   

English-Thai: Longdo Dictionary
entrant(n) ผู้มาใหม่, ผู้เข้าทำงานใหม่, สมาชิกใหม่ เช่น They are entrants for a competition. พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
playoff(n) การแข่งขันรอบตัดเชือก, กีฬารอบชิงชนะเลิศ เช่น Call us if you are looking for basketball tickets to any NBA, NCAA or WNBA basketball game. We handle basketball tickets to all regular season and playoff games., S. play-off
heat(n ) รอบการแข่งขันกีฬาในลักษณะที่ผู้ชนะจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งในรอบที่สูงๆ ขึ้นไปได้
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compete[VI] แข่งขัน, Syn. contend, vie with, struggle
contend[VI] ต่อสู้ (เพื่อบางสิ่ง), See also: แข่งขัน (เพื่อบางสิ่ง), ดิ้นรน (เพื่อบางสิ่ง), จัดการ, Syn. compete, vie
contend[VT] ต่อสู้ (เพื่อบางสิ่ง), See also: แข่งขัน (เพื่อบางสิ่ง), Syn. compete
cross-country[ADJ] แข่งขันในเส้นทางตามชนบทหรือในป่า
compete against[PHRV] ต่อสู้กับ, See also: แข่งขันกับ, Syn. compete with, contend against
compete for[PHRV] แข่งขันเพื่อ, See also: ต่อสู้เพื่อ, Syn. contend for
compete with[PHRV] แข่งขันกับ, See also: ต่อสู้กับ, Syn. compete against, contend against, contend with
contend against[PHRV] แข่งขันกับ, See also: พยายามเอาชนะ, Syn. compete against
contend over[PHRV] แข่งขันกับ, See also: พยายามเอาชนะ, Syn. contend about
contend with[PHRV] แข่งขันกับ, Syn. compete against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agon(แอก' ออน) n., (pl. agones) การแข่งขันที่มีการให้รางวัล, ความขัดแย้ง
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
bout(เบาทฺ) n. การแข่งขัน,ยกหนึ่ง (มวย) ,พักหนึ่ง (ไข้) ,การกระทำครั้งหนึ่ง,เพลงหนึ่ง,ระยะหนึ่ง
campaign(แคมเพน') {campaigned,campaigning,campaigns} vi.,n. (การ) รณรงค์,แข่งขัน, See also: campaigner n. ดูcampaign
candidate(แคน'ดิเดท) n. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง,ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน, See also: candidature,candidacy n.
caucus(คอ'คัส) n. การประชุมพรรคการเมืองเพื่อเลือกตั้งตัวแทนเข้าแข่งขัน vi. ประชุมพรรคการเมืองดังกล่าว -pl. caucuses
champion(แชม'เพียน) n. ผู้ชนะเลิศ,นักต่อสู้,นักรบ -vt. ป้องกัน,สนับสนุน,กระทำเป็นแชมเปี้ยน -adj. เป็นที่หนึ่งของคนแข่งขันทั้งหมด
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน,ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ,การป้องกัน,การเป็นทนาย,การสนับสนุน,การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy
commensal(คะเมน'เซิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ทำอันตรายแก่กัน,ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวและไม่แข่งขันหรือแย่งกัน., See also: commensalism n. ดูcommensal -commensality n. ดูcommensal
compete(คัมพีท') {competed,competing,competes} vi. แข่งขัน,แข่ง,ชิงกัน,ชิงชัย, Syn. contend,engage in a contest

English-Thai: Nontri Dictionary
bout(n) การแข่งขัน
compete(vt) แข่งขัน,แข่ง,ชิงชัย
competition(n) การแข่งขัน,การแข่ง,การชิงชัย
competitive(adj) ซึ่งแข่งขันกัน,ซึ่งชิงชัยกัน,ซึ่งแข่งกัน
competitor(n) ผู้แข่งขัน,คู่แข่ง,คู่ต่อสู้
contend(vt,vi) ต่อสู้,ยืนยัน,โต้แย้ง,ชิงชัย,แข่งขัน
contention(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การต่อสู้,การแข่งขัน
contest(n) การต่อสู้,การต่อกร,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง
contest(vt) ต่อสู้,ต่อกร,แข่งขัน,โต้แย้ง,โต้เถียง
contestant(n) ผู้ต่อสู้,คู่ปรปักษ์,ผู้แข่งขัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争う[あらそう, arasou] Thai: แข่งขัน English: to compete
競う[きそう, kisou] Thai: แข่งขันกับ English: to compete with
戦う[たたかう, tatakau] Thai: แข่งขัน
闘う[たたかう, tatakau] Thai: แข่งขันชิงตำแหน่ง English: to engage in contest
対戦[たいせん, taisen] Thai: แข่งขันกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Tournier(n) |das, pl. Tourniere| การแข่งขัน, See also: der Wettkampf
ausgebildet(adj) ซึ่งมีทักษะ, ที่มีความชำนาญ, ที่มีความเชี่ยวชาญ, มีฝีมือ เช่น Wer gut ausgebildet ist, hat mehr Chancen bei Wettbewerbe. คนที่มีทักษะดีมีโอกาสมากกว่าในการแข่งขัน
Wettbewerb(n) |der, pl. Wettbewerbe| การประกวด, การแข่งขัน, การประชัน
erobern(vt) |eroberte, hat erobert| ชนะ(ใจหรือสงคราม ไม่ได้หมายถึงด้านกีฬาหรือการแข่งขัน) เช่น Die Schauspielerin erobert die Herzen ihrer Zuschauer. นักแสดงคนนี้ชนะใจของผู้ชม, See also: S. besiegen,
Wahlkampf(n) |der, pl. Wahlkämpfe| การแข่งขันเลือกตั้ง
Fußballweltmeisterschaft(n) |die, pl. Fußball-Weltmeisterschaften| การเป็นแชมเปี้ยนในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก เช่น Die Fußball Weltmeisterschaft vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2006 in Deutschland wird eines der größten Sportereignisse überhaupt!, See also: S. WM, Fußball-WM, Fußball-Weltmeisterschaft

French-Thai: Longdo Dictionary
course(n) n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีฬา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top