Search result for

resolution

(95 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resolution-, *resolution*
English-Thai: Longdo Dictionary
resolution(n) ปณิธาน เช่น ตั้งปณิธานว่า ในปีหน้าจะทำอะไรบ้าง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resolution[N] การแก้ปัญหา, Syn. resolving
resolution[N] การลงมติ
resolution[N] การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด, See also: ความตั้งใจอย่างแน่วแน่, Syn. determination, firmness, purpose
resolution[N] มติ, See also: ความเห็น, Syn. proposition, policy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่,ความเด็ดเดี่ยว,การยืนหยัด,การตัดสินใจแล้ว,มิติ,การลงมติ,การแก้ปัญหา,การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ ,ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2,400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve,determination
high resolutionความละเอียดสูงมีความคมชัดใช้บอกคุณสมบัติของจอภาพ และเครื่องพิมพ์ที่สามารถแสดงรูปภาพ และตัวอักขระต่าง ๆ ได้คมชัดมากดู low resolution เปรียบเทียบ
irresolution(อเรซโซลู'เชิน) n. การขาดความแน่นอนใจ,ความลังเลใจ, Syn. vacillation
joint resolutionn. มติร่วม,มติร่วมของสภา
low resolutionความละเอียดต่ำความคมชัดต่ำใช้กับเครื่องพิมพ์หรือจอภาพที่ออกแบบให้เสนอผลค่อนข้างหยาบ แต่ก็รวดเร็ว ตัวพิมพ์ก็ดี ภาพที่เห็นบนจอก็ดี หากใช้กับหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดต่ำ หรือมีจำนวนจุดต่อนิ้วน้อย เช่น 74 จุดต่อนิ้ว จะทำให้ดูไม่สวยงาม ไม่เรียบร้อย ส่วนที่โค้งหรือมนจะดูขยุกขยิก หยัก ๆ ไม่มีคุณภาพ แต่ก็มีส่วนดีอยู่บ้างตรงที่ราคาถูก และทำงานได้รวดเร็วกว่าประเภทความละเอียดสูง ๆ ดู high resolution เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
resolution(n) การแก้ปัญหา,มติ,ความเด็ดเดี่ยว,ความแน่วแน่
irresolution(n) ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resolution๑. ความคมชัด, ความละเอียด๒. อำนาจจำแนก๓. การแยก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resolution๑. การทุเลาอักเสบ๒. การแยก, การแยกส่วนประกอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolutionมติ, ข้อมติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolutionมติ, ข้อมติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resolution๑. ความคมชัด, ความละเอียด๒. อำนาจจำแนก๓. การแยก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resolution, concurrentมติพ้อง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolution, jointมติร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolution, rescinding of; rescinding of resolutionการเพิกถอนมติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolution, simpleมติธรรมดา (ของสภา) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolution; dénouement; falling actionการแก้ปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
resolutionความคมชัด
รายละเอียด และความคมชัดของภาพที่ปรากฎบนจอภาพ หรือพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ ความคมชัดของจอภาพนั้นวัดกันที่จำนวนจุดภาพ จอภาพแบบ VGA มีความคมชัด 480 คูณ 640 จุดภาพ หรือเท่ากับ 307,200 จุดภาพ ส่วนจอภาพแบบ Super VGA มีความคมชัด 768 คูณ 1024 จุดภาพ หรือเท่ากับ 786,432 จุดภาพ ขนาดของจุดภาพนั้นเรียกว่า dot pitch ซึ่งสำหรับจอภาพที่คมชัดมากๆ จะมีขนาดเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.28 มม. [คอมพิวเตอร์]
resolutionข้อมติ [การทูต]
resolutionความละเอียดของภาพ, จำนวนจุดหรือพิกเซลบนจอภาพ ถ้าหากมีความละเอียดสูงจะทำให้ภาพคมชัดมากขึ้น ตัวอย่างเช่น จอภาพที่มีความละเอียด 1680 x 1050 เป็นจอภาพที่มีจุดภาพในแนวนอน 1680 จุด และมีจุดภาพในแนวตั้ง 1050 จุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Enhance resolution.ปรับรายละเอียด Body of Lies (2008)
- Highest resolution possible.-ที่ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
They can't boost the resolution on this?ขอรายละเอียดมากกว่านี้ได้มั๊ย? Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Who's to say that this wouldn't be a resolution for him?แล้วใครตัดสินได้หละว่านี่ไม่ได้ทางออกสำหรับเขา? The No-Brainer (2009)
But if the Jedi discover that the Separatists aren't behind this, then perhaps there is a peaceful resolution.แต่ถ้าเจไดพบว่าพวกแบ่งแยกไม่ได้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ บางทีเราอาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติ Trespass (2009)
And actually I made a new year's resolutionและที่จริงฉันปรับปรุงตัวเองตั้งแต่ปีใหม่ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
It was my New Year's Resolution.มันเป็น ปณิธานในปีใหม่ของฉัน Do It, Monkey (2009)
To a speedy resolution.เพื่อให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว Bad Blood (2010)
Which is why we must vote for this resolution to promote more diplomacy, and to bring an end to this killing, and hatred.นี่เป็นเหตุผล ที่ทำไมเราต้องลงคะแนนเสียง ในการลงมตินี้ เพื่อการช่วยเหลือทางด้านการทูต และเพื่อทำให้สงคราม และความชิงชังนี้ จบลง Senate Murders (2010)
What we need is to get his resolution passed.ที่เราต้องการคือทำให้มติของเขาผ่าน Senate Murders (2010)
You fellas know each other or is this some kind of conflict resolution?รู้จักกันมาก่อน หรือวิวาทกันเนี่ย? Peleliu Landing (2010)
When I write my new year's resolutions.ตอนที่ฉันเขียนปณิธานปีใหม่ Pascal's Triangle Revisited (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resolutionA resolution to the problem was more difficult than we anticipated.
resolutionA watered down compromise resolution is better than none at all.
resolutionDid you make any New Year's resolutions?
resolutionHe made a firm resolution never to repeat it.
resolutionMy resolution dissolved at the last moment.
resolutionMy resolution was shaken when I heard about it.
resolutionNew GATT resolutions could create a real shake-up.
resolutionThe allies condemned the invasion as a violation of UN resolutions.
resolutionThe image quality is really bad - the resolution is so low.
resolutionThere are few but admire your resolution.
resolutionThe resolution that a new road be built was passed.
resolutionThe resolution to the problem was close at hand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มติ[N] resolution, Syn. ความเห็น, ความเห็นชอบ, Example: ที่ประชุมมีมติให้ใช้การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ ซึ่งจะขจัดการใช้เงินซื้อเสียง, Count unit: เสียง, Thai definition: ข้อวินิจฉัยญัตติที่เสนอต่อที่ประชุม, ข้อตกลงร่วมกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ข้อยุติ[N] conclusion, See also: resolution, settlement, Syn. ข้อสรุป, บทสรุป, Ant. ข้อโต้แย้ง, ข้อถกเถียง, Example: รัฐบาลพยายามหาข้อยุติที่ดีที่สุด เพื่อให้ทุกฝ่ายพอใจ, Thai definition: ผลสรุปที่เป็นข้อตกลงอย่างแน่นอน, ผลสรุปที่เป็นสิ่งชี้การสิ้นสุดของการโต้แย้ง
ความเด็ดเดี่ยว[N] determination, See also: resolution, firmness, constancy, Syn. ความหนักแน่น, ความมั่นใจ, Ant. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ, Example: ความเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจเป็นบุคลิกลักษณะของเขา, Thai definition: การตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแก้ปัญหา[n. exp.] (kān kaē panhā) EN: remedy ; solution ; problem solving   FR: solution [f] ; remède [m] ; résolution d'un problème [f]
การตกลงใจ[X] (kān toklongjai) EN: making a decision ; determination ; resolution ; choosing ; deciding   
โครงการ[n.] (khrōngkān) EN: plan ; project ; program ; scheme   FR: plan [m] ; projet [m] ; programme [m] ; mission [f] ; dessein [m] ; schéma [m] ; résolution [f]
ความละเอียด[n.] (khwām la-īet) EN: sensibility ; sensitivity ; resolution ; definition   FR: sensibilité [f] ; résolution [f] ; définition [f]
ความละเอียดเชิงมุม[n. exp.] (khwām la-īet choēngmum) EN: angular resolution   
ความละเอียดสูง[n. exp.] (khwām la-īet sūng) EN: high-definition   FR: haute résolution [f] ; haute définition [f] ; HD
ลงมติ[v.] (longmati) EN: vote ; cast one's vote ; decide ( by vote) ; resolve ; pass a resolution ; come to a decision   FR: approuver une résolution
มานะ[n.] (māna) EN: perseverance ; persisitence ; resolution ; grit   FR: persévérance [f] ; persistance [f] ; détermination [f] ; résolution [f]
มติ[n.] (mati) EN: resolution ; decision   FR: résolution [f] ; décision [f]
ปณิธาน[n.] (panithān) EN: determination ; wish ; resolution ; aspiration   FR: résolution [f] ; engagement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RESOLUTION    R EH2 Z AH0 L UW1 SH AH0 N
RESOLUTIONS    R EH2 Z AH0 L UW1 SH AH0 N Z
RESOLUTION'S    R EH2 Z AH0 L UW1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resolution    (n) (r e2 z @ l uu1 sh @ n)
resolutions    (n) (r e2 z @ l uu1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
决议[jué yì, ㄐㄩㄝˊ ㄧˋ, / ] resolution, #3,673 [Add to Longdo]
分辨率[fēn biàn lǜ, ㄈㄣ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄩˋ, ] resolution (of a photo), #6,595 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufhebungsbeschluss {m}resolution on revocation [Add to Longdo]
Auflösung {f} | hohe Auflösungresolution | high resolution; fine resolution [Add to Longdo]
Entschluss {m} | Entschlüsse {pl}resolution | resolutions [Add to Longdo]
Resolution {f} | Resolutionen {pl}resolution | resolutions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] (n) {comp} address resolution [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] (n) {comp} address resolution protocol [Add to Longdo]
ハイレゾ[, hairezo] (n) {comp} high resolution [Add to Longdo]
ハイレゾリューション[, hairezoryu-shon] (n) {comp} high resolution [Add to Longdo]
ハイレゾリューションモード[, hairezoryu-shonmo-do] (n) {comp} high resolution mode [Add to Longdo]
ラセミ分割[ラセミぶんかつ, rasemi bunkatsu] (n) resolution [Add to Longdo]
レゾリューション[, rezoryu-shon] (n) resolution [Add to Longdo]
安保理決議[あんぽりけつぎ, anporiketsugi] (n) (abbr) United Nations Security Council Resolution [Add to Longdo]
印字解像度[いんじかいぞうど, injikaizoudo] (n) {comp} print resolution [Add to Longdo]
英断[えいだん, eidan] (n) resolution; decisive judgement; decisive judgment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] address resolution [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
解決[かいけつ, kaiketsu] resolution (vs), solution [Add to Longdo]
解消[かいしょう, kaishou] resolution (vs) [Add to Longdo]
解像度[かいぞうど, kaizoudo] resolution [Add to Longdo]
高画質[こうがしつ, kougashitsu] high resolution (of an image) [Add to Longdo]
高解像度[こうかいぞうど, koukaizoudo] high resolution (a-no) [Add to Longdo]
重複名解決フラグ[じゅうふくめいかいけつフラグ, juufukumeikaiketsu furagu] conflict resolution flag [Add to Longdo]
低解像度[ていかいぞうど, teikaizoudo] low resolution [Add to Longdo]
適合性解決試験[てきごうせいかいけつしけん, tekigouseikaiketsushiken] conformance resolution tests [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resolution \Res`o*lu"tion\ (-l?"sh?n), n. [F. r['e]solution. L.
   resolutio a loosening, solution. See {Resolve}.]
   1. The act, operation, or process of resolving. Specifically:
    (a) The act of separating a compound into its elements or
      component parts.
    (b) The act of analyzing a complex notion, or solving a
      vexed question or difficult problem.
      [1913 Webster]
 
         The unraveling and resolution of the
         difficulties that are met with in the execution
         of the design are the end of an action.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   2. The state of being relaxed; relaxation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being resolved, settled, or determined;
    firmness; steadiness; constancy; determination.
    [1913 Webster]
 
       Be it with resolution then to fight. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is resolved or determined; a settled purpose;
    determination. Specifically: A formal expression of the
    opinion or will of an official body or a public assembly,
    adopted by vote; as, a legislative resolution; the
    resolutions of a public meeting.
    [1913 Webster]
 
   5. The state of being resolved or firm in opinion or thought;
    conviction; assurance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Little resolution and certainty there is as touching
       the islands of Mauritania.      --Holland.
    [1913 Webster]
 
   6. (Math.) The act or process of solving; solution; as, the
    resolution of an equation or problem.
    [1913 Webster]
 
   7. (Med.) A breaking up, disappearance; or termination, as of
    a fever, a tumor, or the like.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mus.) The passing of a dissonant into a consonant chord
    by the rising or falling of the note which makes the
    discord.
    [1913 Webster]
 
   9. (Technical) The act of distinguishing between two close
    but not identical objects, or, when taking a measurement,
    bbetween two close values of the property measured.
    [PJC]
 
   10. (Technical) a measure of the ability to distinguish
     between two close but not identical values of the
     property being measured; it is expressed as the
     difference in values of a property necessary to make such
     a distinction; as, a microscope with a resolution of one
     micron; a thermometer with a resolution of one-tenth of a
     degree. Also called {resolving power}.
     [PJC]
 
   {Joint resolution}. See under {Joint}, a.
 
   {Resolution of a force} or {Resolution of a motion} (Mech.),
    the separation of a single force or motion into two or
    more which have different directions, and, taken together,
    are an equivalent for the single one; -- the opposite of
    {composition of a force}.
 
   {Resolution of a nebula} (Astron.), the exhibition of it to
    the eye by a telescope of such power as to show it to be
    composed of small stars.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Decision; analysis; separation; disentanglement;
     dissolution; resolvedness; resoluteness; firmness;
     constancy; perseverance; steadfastness; fortitude;
     boldness; purpose; resolve. See {Decision}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resolution
   n 1: a formal expression by a meeting; agreed to by a vote [syn:
      {resolution}, {declaration}, {resolve}]
   2: the ability of a microscope or telescope to measure the
     angular separation of images that are close together [syn:
     {resolving power}, {resolution}]
   3: the trait of being resolute; "his resoluteness carried him
     through the battle"; "it was his unshakeable resolution to
     finish the work" [syn: {resoluteness}, {firmness}, {firmness
     of purpose}, {resolve}, {resolution}] [ant: {irresoluteness},
     {irresolution}]
   4: finding a solution to a problem [syn: {resolution},
     {solving}]
   5: something settled or resolved; the outcome of decision
     making; "they finally reached a settlement with the union";
     "they never did achieve a final resolution of their
     differences"; "he needed to grieve before he could achieve a
     sense of closure" [syn: {settlement}, {resolution},
     {closure}]
   6: analysis into clear-cut components [syn: {resolution},
     {resolving}]
   7: (computer science) the number of pixels per square inch on a
     computer-generated display; the greater the resolution, the
     better the picture
   8: the subsidence of swelling or other signs of inflammation
     (especially in a lung)
   9: (music) a dissonant chord is followed by a consonant chord
     [ant: {preparation}]
   10: a statement that solves a problem or explains how to solve
     the problem; "they were trying to find a peaceful solution";
     "the answers were in the back of the book"; "he computed the
     result to four decimal places" [syn: {solution}, {answer},
     {result}, {resolution}, {solvent}]
   11: a decision to do something or to behave in a certain manner;
     "he always wrote down his New Year's resolutions"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top