ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

issue

IH1 SH UW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -issue-, *issue*
Possible hiragana form: いっすえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
issue(n) การแจกจ่าย, See also: การออกมา, การประกาศ, Syn. distribution, promulgation
issue(vt) แจกจ่าย (เสื้อผ้า, อาหาร) แก่ทหาร, Syn. distribute, give out
issue(n) ฉบับ, See also: ชุด, จำนวน, Syn. edition, copy, number
issue(vi) ตีพิมพ์, See also: พิมพ์, จัดทำ, Syn. publish
issue(vt) ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายหรือแจก, See also: จัดทำ, พิมพ์ออกมา, Syn. publish, print
issue(n) ประเด็น, See also: หัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาพิจารณา, Syn. topic, point, subject
issue(n) ปัญหา, See also: ความวิตกกังวล, Syn. problem, worry
issue(n) ผล, See also: ผลประโยชน์, ผลสุดท้าย, Syn. outcome, consequence, result
issue(n) ลูกหลาน, See also: ผู้สืบสกุล, Syn. children, offspring, descendant
issue(vi) ไหลออก, See also: ปรากฏออกมา, โผล่ออกมา, Syn. flow out, emerge, Ant. return

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
issue(อิช'ชิว) n. การปล่อยออกมา, การออกคำสั่ง, การตีพิมพ์ออกมา, สิ่งที่ปล่อยออก, สิ่งตีพิมพ์, จำนวนหรือปริมาณที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้ง, ฉบับ, ชุด, คราว, ปัญหา, ผลที่เกิดขึ้น, บุตร, ทายาท, ทางออก, ผลผลิต, ผลกำไร. -Phr. (at issue ที่กำลังเป็นปัญหา ที่กำลังถกเถียงกัน) vt., vi. ไหล
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
government issueสิ่งที่จัดการหรือจัดทำให้โดยรัฐบาล (สหรัฐอเมริกา)
granulation tissueเนื้อเยื่อหยาบ
tissue(ทิช'ชิว) n. เนื้อเยื่อ, เนื้อเยื่อกระดาษ, เยื่อกระดาษ, กระดาษบาง, เนื้อผ้า, ร่างแห, ส่วนที่เป็นแผ่นบาง vt. สานหรือทอ (โดยเฉพาะด้วยเส้นใยทองและเงิน) , หุ้มหรือประดับด้วยกระดาษบาง., See also: tissual adj. tissuey adj., Syn. gauz
tissue papern. กระดาษบางมาก (เกือบโปร่งแสง) ที่ใช้ห่อของ tit (ทิท) n. เด็กผู้หญิง, หญิงสาว, ม้าเล็ก, ม้าแกลบ, หัวนม, เต้านม, นกกระจอก หรือนกกระจาบชนิดหนึ่ง, Syn. teat

English-Thai: Nontri Dictionary
issue(n) การออกไป, ปัญหา, ผลลัพธ์, ผลประโยชน์, การส่งออกไป, รุ่น, ชุด, ฉบับ
issue(vi) ไหลออกมา, ออกมา, เกิดผลขึ้น, ปล่อยออก
issue(vt) ส่งออกไป, ออกคำสั่ง, แจกจ่าย, เป็นผล, ตีพิมพ์
TISSUE tissue paper(n) กระดาษสำหรับห่อของ
tissue(n) ใย, เนื้อเยื่อ, เอ็น, มัน, พังผืด, ฝ้า, เนื้อผ้า, กระดาษทิชชู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
issue๑. ออก, ตราขึ้น (ก. ทั่วไป)๒. ประเด็น (ก. ทั่วไป)๓. ผลประโยชน์ (ก. แพ่ง)๔. ผู้สืบสายโลหิต (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
issue a summonออกหมายเรียก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
issue a warrant of arrestออกหมายจับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
issue of factประเด็นข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
issue of lawประเด็นข้อกฎหมาย [ ดู legal issue ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
issue votingการออกเสียงตามประเด็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
issued capitalทุนหุ้นสามัญ, หุ้นทุนที่ออกจำหน่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
issues and profitsผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Issued Dateวันที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Issues managementการบริหารประเด็นเชิงยุทธ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, heck, a Colt army issue will put a man down and keep him there.แต่ถ้ามีอะไรล่ะก็ แค่นี้ปืนโคลท์ก็เอาอยู่หมัดแน่ Phantasm (1979)
Immigration was not an issue on which we fought.การเข้าเมืองไม่ใช่ประเด็นที่เราต่อสู้ Gandhi (1982)
Should we issue a warning, sir?เราจะไม่เตือนก่อนหรือครับ Gandhi (1982)
We are talking about an important issue in the village right now.เรากำลังพูดถึง วิกฤตของหมู่บ้านนี้นะ Vampire Hunter D (1985)
The lab passes they issue once a week...บัตรผ่านห้องแลปที่พวกเขา ให้ใช้ได้ในหนึ่งอาทิตย์... Akira (1988)
- It's your round. Did you issue them? - No, I write in pencil.- คุณต้องอธิบายแล้วนะ คุณตีพิมพ์มันหรือเปล่า A Short Film About Love (1988)
In the April 1962 issue of Jet Magazine, there's a story called "This is Not A Kite."นิตยสารเจ็ตฉบับ เดือนเมษายน ปี 1962 มีเรื่องของเขา "นี่ไม่ใช่กระบอกเสียง" Field of Dreams (1989)
The issue is why.ปัญหาคือทำไม The Russia House (1990)
Do you have any more back issues of The New York Times?คุณมีข่าวย้อนหลัง ของ นิวยอร์ค ไทม์ไม๊ครับ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You've got some trust issues there. You might want to work on that.คุณมีประเด็นเรื่องการไว้ใจ คุณอาจจะต้องไปศึกษามันหน่อย Basic Instinct (1992)
There are national security issues involved here, Mrs Peirce.มีปัญหาด้านความปลอดภัยของชาติเป็น ที่เกี่ยวข้องกับ? In the Name of the Father (1993)
Okay, they have issues like:ถ้าเขาจะมีเรื่องอย่าง The One with the Sonogram at the End (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
issueA common way to finance a budget deficit is to issue bonds.
issueA favorable review of your play will appear in the next issue.
issueAll the other issues are subordinate to this one.
issueA new serial will being in our next month's issue.
issueAt present the text book issue between the Korean and Japanese governments is developing into a significant problem affecting both countries.
issueBonds were issued to finance a war.
issueBut this is an issue to which we return later.
issueCan we reach a consensus on this issue?
issueCentral to this issue is the problem of modernization.
issueCould you please issue me a visa again?
issueCould you share your honest opinion on this issue?
issueDon't complicate the problem by raising new issues.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกหมายเรียก(v) issue a warrant for, Example: พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดีนี้มาทำการสอบสวนดำเนินคดี, Thai Definition: ออกหมายสั่งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาที่พนักงานสอบสวน หรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดี หรือการอย่างอื่น ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ฉบับ(clas) copy, See also: issue, Example: บ้านนี้รับหนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ, Count Unit: ฉบับ
ฉบับ(n) copy, See also: issue, edition, version, Syn. เล่มหนังสือ, แผ่นจดหมาย, แผ่นเอกสาร, Example: เราจะพูดถึงวิธีแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งในฉบับต่อไป, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งมีข้อความหรือสำนวนแตกต่างกันเป็นต้น เช่น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ประเด็น(n) point, See also: issue, keystone, gist, aspect, Syn. เรื่อง, ข้อความสำคัญ, ใจความสำคัญ, หลักสำคัญ, หลักใหญ่, หัวข้อ, Example: อาจารย์สรุปประเด็นสำคัญๆ ในบทเรียนเพื่อทบทวนให้นักเรียนก่อนสอบ, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อความสำคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา
ออกโฉนด(v) issue a title deed, Example: ที่ดินผืนนี้ทางราชการออกโฉนดให้แล้ว, Thai Definition: ออกเอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดินเป็นโฉนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยงประเด็น[bīeng praden] (v, exp) EN: change the issue
บงการ[bongkān] (v) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate   FR: dicter ; imposer
ฉบับ[chabap] (n) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate  FR: modèle [ m ] ; exemplaire [ m ] ; copie [ f ] ; édition [ f ] ; numéro [ m ] ; version [ f ] ; volume [ m ]
ฉบับที่ ...[chabap thī ...] (x) EN: number ... ; issue ... (+ number)  FR: numéro ... (+ nb) ; édition ... (+ nb)
จ่าย[jāi] (v) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue  FR: distribuer ; fournir
จ่ายเช็ค[jāi chek] (v, exp) EN: issue a check ; pay by check
แก้ปัญหา[kaē panhā] (v) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with  FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; solutionner un problème ; rechercher une solution
การเบิกจ่าย[kān boēk jāi] (n, exp) EN: issue of materials
การออกหลักทรัพย์[kān øk laksap] (n, exp) EN: issue of securities
ไขมัน[khaiman] (n) EN: fat ; adipose tissue  FR: graisse [ f ] ; tissu adipeux [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ISSUE IH1 SH UW0
ISSUES IH1 SH UW0 Z
ISSUED IH1 SH UW0 D
ISSUER IH1 SH UW0 ER0
ISSUERS IH1 SH UW0 ER0 Z
ISSUES' IH1 S UW0 Z
ISSUE'S IH1 SH UW0 Z
ISSUERS' IH1 S UW0 R Z
ISSUER'S IH1 SH UW0 ER0 Z
ISSUELESS IH1 SH UW0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
issue (v) ˈɪʃuː (i1 sh uu)
issued (v) ˈɪʃuːd (i1 sh uu d)
issues (v) ˈɪʃuːz (i1 sh uu z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颁发[bān fā, ㄅㄢ ㄈㄚ, / ] issue; promulgate; award #6,098 [Add to Longdo]
颁行[bān xíng, ㄅㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] issue for enforcement #63,921 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ごう, gou] TH: ฉบับที่  EN: issue

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutung { f }issue of blood [Add to Longdo]
von grossem Interesseissue at stake [Add to Longdo]
Eiterabsonderung { f } [ med. ]issue of pus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
号(P);號[ごう, gou] (n, n-suf) (1) number; edition; make; model; issue; part of that group; (2) sobriquet; pen-name; (P) #74 [Add to Longdo]
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P) #197 [Add to Longdo]
組織[そしき, soshiki] (n, vs) (1) organization; organisation; (2) structure; construction; (3) tissue; (4) system; (P) #715 [Add to Longdo]
発行[はっこう, hakkou] (n, vs) (1) issue (publications); publishing; (2) raising an event (software); (P) #856 [Add to Longdo]
刊行[かんこう, kankou] (n, vs) publication; issue; (P) #1,767 [Add to Longdo]
月刊[げっかん, gekkan] (n, adj-no) monthly publication; monthly issue; (P) #2,155 [Add to Longdo]
日刊[にっかん, nikkan] (n, adj-no) daily issue; (P) #2,330 [Add to Longdo]
創刊[そうかん, soukan] (n, vs) launching (e.g. newspaper); first issue; (P) #3,886 [Add to Longdo]
別冊(P);別册(oK)[べっさつ, bessatsu] (n) separate volume; extra issue; supplement; additional volume; supplementary volume; (P) #4,113 [Add to Longdo]
課題[かだい, kadai] (n) (1) subject; theme; issue; matter; (2) homework; assignment; (3) task; challenge; problem; question; (P) #4,188 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トークン発生レート[トークンはっせいレート, to-kun hassei re-to] token issue rate [Add to Longdo]
技術的問題[ぎじゅつてきもんだい, gijutsutekimondai] technical problem, issue [Add to Longdo]
相性問題[あいせいもんだい, aiseimondai] compatibility issue [Add to Longdo]
特別号[とくべつごう, tokubetsugou] special issue [Add to Longdo]
発行[はっこう, hakkou] issue (vs), publishing [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top