ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不信任动议

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不信任动议-, *不信任动议*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不信任动议[bù xìn rèn dòng yì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] motion of no confidence (against the government, in parliamentary debates) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Benito Mussolini, il Duce for 20 years, was outvoted in his own Fascist Grand Council.[CN] 当了20年"领袖"的贝尼托·墨索里尼, 被他自己的大法西斯议会 以票数通过了(对他的不信任动议) Tough Old Gut: Italy - November 1942-June 1944 (1974)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

信任 动议

 


  

 
 • (ふ) (pref) un-; non-; negative prefix [EDICT]
 • (ぶ) (pref) (1) un-; non-; (2) bad ...; poor ... [EDICT]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT-Simplified]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT-Traditional]
信任
 • (しんにん) (n,vs) trust; confidence; credence; (P) [EDICT]
 • (xìn rèn, ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ) trust; have confidence in [CE-DICT-Simplified]
 • (xìn rèn, ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ) trust; have confidence in [CE-DICT-Traditional]
动议
 • (dòng yì, ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ) motion; proposal [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top