ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bill

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bill-, *bill*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
billing note(n) ใบวางบิล เช่น When I got my latest billing note, I went back and did some research. I did pay them twice. So, I sent off a note to customer service.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bill(n) ใบแจ้งหนี้, See also: ใบสำคัญเก็บเงิน, Syn. charge, invoice
bill(vt) แจ้งหนี้, See also: วางบิล, Syn. charge, debit
bill(n) ธนบัตร, Syn. bank note
bill(n) ร่างกฎหมาย, See also: ร่างพระราชบัญญัติ, ร่างรัฐธรรมนูญ, Syn. act, law
bill(vt) อธิบายหรือให้รายละเอียด
bill(n) ปากนก, See also: ปากเป็ด, ปากไก่, Syn. beak, nib
bill(n) ใบปลิว, See also: ใบโฆษณา, Syn. leaflet, poster
bill(n) รายการ, See also: โปรแกรม, Syn. outline, program
billy(n) ไม้ตะบองของตำรวจ, Syn. billycan
billy(sl) ยากระตุ้น, See also: ยาขยัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bill(บิล) { billed, billing, bills } n. ตั๋วเงิน, พันธบัตร, ธนบัตร, บิล, ใบเสร็จ, ใบแสดงรายงานซื้อขาย, พระราชบัญญัติ, ญัตติ, ร่างญัตติ, คำโฆษณา, รายการ, หนังสือยื่นฟ้อง, จะงอยปาก, ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด
bill brokern. นายหน้าซื้อขายตั๋วเงิน
bill collectorn. คนเก็บเงิน
bill gateเจ้าของบริษัทไมโครซอพต์ เมื่อปี พ.ศ.2542 เขาเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลก
bill of exchangen. คำสั่งของผู้ซื้อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ขายสินค้า
bill of faren. รายการสินค้า, โปรแกรม, บัญชีรายการอาหาร
bill of goodsn. จำนวนสินค้าที่สามารถขายได้ -Id. (sell (someone) a bill of goods โกง, หลอกลวง)
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน
bill of ladingn. ใบขนของซึ่งบริษัทขนส่งหรือบริษัทเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า
bill of rightsn. พระราชบัญญัติลัทธิและเสรีภาพของพลเมือง

English-Thai: Nontri Dictionary
bill(n) บิล, ใบเสร็จ, ธนบัตร, พันธบัตร, ตั๋วเงิน, ใบแจ้งความ, พระราชบัญญัติ, ร่างญัตติ
billboard(n) บอร์ด, กระดานปิดประกาศ
billet(n) ท่อนไม้, ท่อนเหล็ก, ท่อนปืน, เศษเหล็ก, หอพักทหาร
BILLET-billet-doux(n) จดหมายรัก, สารรัก
billfold(n) กระเป๋าหนังใส่เงิน
billhead(n) ชื่อที่อยู่ตอนบนใบเสร็จ
billhook(n) ง้าว, มีดขอ
billiards(n) การเล่นบิลเลียด
billion(n) พันล้าน(ในอเมริกาและฝรั่งเศส), หนึ่งล้านล้าน(ในอังกฤษ)
billionaire(n) มหาเศรษฐี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
billร่างกฎหมาย, ร่างพระราชบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bill๑. ตั๋วเงิน (ก. แพ่ง)๒. ใบแจ้งหนี้ (ก. แพ่ง)๓. ร่างกฎหมายที่เสนอสภา (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill brokerนายหน้าตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill draftingการยกร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bill of divorceหนังสือหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill of exchangeตั๋วแลกเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill of exchange in a setตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill of ladingใบตราส่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill of ladingใบตราส่งสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill of mortalityบัญชีคนตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bill draftingการร่างกฎหมาย [TU Subject Heading]
Bill of exchangeตั๋วแลกเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Bill of exchangeตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Bill of ladingใบตราส่งสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Bill of ladingใบตราส่งสินค้า [การบัญชี]
Bill payableเจ้าหนี้ตั๋วเงิน [การบัญชี]
Bill receivableลูกหนี้ตั๋วเงิน [การบัญชี]
Bill-postingป้าย [TU Subject Heading]
Billboardsป้ายโฆษณากลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Billiardsบิลเลียด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
billing address(n) ใบแจ้งค่าบริการ, ใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bill?บิล? Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Bill!บิล! I Wish I Was the Moon (2011)
- Bill.- บิล Wild Bill (2011)
Bill.บิล The Sun (2013)
Send me the bill.ส่งบิลให้ฉันด้วยแล้วกัน Basic Instinct (1992)
This whole thing is Bill's idea, a sudden obsession with protecting me.ความคิตของบิลล์เขาน่ะ เกิดจะปกป้องกันขึ้นมากะทันหัน-- ลุกขึ้น เร็วเข้า The Bodyguard (1992)
Is this what you meant? Bill's right, Rachel.ถูกใจไหมคะ The Bodyguard (1992)
- Bill said you were in the Secret Service. - That's right.- ได้ยินว่าเคยเป็นตำรวจลับ The Bodyguard (1992)
- I'd say that qualifies as a problem. - We don't need this, Bill.ขึ้นไปใช้เตียง ผมคิดว่าเรื่องใหญ่ The Bodyguard (1992)
I'll talk to her. I'll make her understand. Bill.ผมจะไปคุยกับเธอให้เข้าใจ The Bodyguard (1992)
Where'd you get this guy, Bill?วันอังคารงั้นเหรอ? คุณไปขุดเขามาจากไหน The Bodyguard (1992)
Bill, what do you mean?หมายความว่าไง? The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
billA bill came along with the package.
billAbove all, Bill was worried about gaining weight.
billA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
billAfter an awkward pause, Bill took her by the hand and dragged her upstairs.
billAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
billAfter swimming a glass of orange juice really fills the bill.
billAfter the meal I asked for the bill.
billAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
billA generous man contributed some two billion yen to charity.
billA hundred billion castaways looking for a home.
billAlmost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.
billAlthough we waited until ten o'clock, Bill never showed up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่างกฎหมาย(v) bill
รายการอาหาร(n) menu, See also: bill of fare, list of food, Syn. เมนู, เมนูอาหาร, Example: คนไทยทานอาหารวันละ 3 มื้อ จำนวนมื้อและรายการอาหารจะแตกต่างไปตามฐานะและความเป็นอยู่
คิว(n) cue, See also: billiard cue, Syn. ไม้คิว, Example: เขาจับไม้คิวไม่มั่นคงเลยแทงลูกไม่ลงหลุม, Count Unit: อัน, Notes: (ปาก)
พลอดรัก(v) bill and coo, See also: exchange kisses and loving whisper, Example: นักศึกษาหนุ่มสาวแอบพากันไปพลอดรักตามสุมทุมพุ่มไม้และที่ลับตาคน, Thai Definition: พูดจาอ่อนหวานต่อกันในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ
ลูกคลื่น(n) wave, See also: billow, swell, Syn. คลื่น, เกลียวคลื่น, Example: ทันทีที่ก้อนหินกระทบผิวน้ำจะเกิดลูกคลื่นตามมาเป็นระลอก, Count Unit: ลูก
ตั๋วเงิน(n) bill of exchange, See also: order, commercial note, bill, note, commercial paper, check, Syn. ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, เช็ค, Ant. เงินสด, Example: ตั๋วเงินของเขาถูกธนาคารปฏิเสธการสั่งจ่าย, Count Unit: ใบ, ฉบับ, Thai Definition: หนังสือตราสารซึ่งสั่งให้จ่ายเงินหรือสัญญาว่าจะจ่ายเงินตามกฎหมาย มี 3 ประเภท คือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค
ตั๋ว(n) ticket, See also: bill, note, Syn. บัตร, Example: พนักงานรับ-ส่งเอกสารไปรับตั๋วที่การบินไทย, Count Unit: ใบ, Thai Definition: บัตรบางอย่างที่แสดงสิทธิของผู้ใช้ เช่น ตั๋วรถ ตั๋วหนัง, Notes: (จีน)
ตั๋วแลกเงิน(n) bill of exchange, See also: order, Syn. เช็ค, Example: ผู้สนใจบริจาคเงินช่วยเหลือคนน้ำท่วมสามารถส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินหรือเช็คสั่งจ่ายไปยังกระทรวงมหาดไทย, Count Unit: ฉบับ, ใบ, Thai Definition: หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้จ่าย ให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งแก่บุคคลคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน
ตั๋วเงิน(n) bill of exchange, See also: order, commercial note, bill, note, commercial paper, check, Syn. ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, เช็ค, Ant. เงินสด, Example: ตั๋วเงินของเขาถูกธนาคารปฏิเสธการสั่งจ่าย, Count Unit: ใบ, ฉบับ, Thai Definition: หนังสือตราสารซึ่งสั่งให้จ่ายเงินหรือสัญญาว่าจะจ่ายเงินตามกฎหมาย มี 3 ประเภท คือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค
ตั๋ว(n) ticket, See also: bill, note, Syn. บัตร, Example: พนักงานรับ-ส่งเอกสารไปรับตั๋วที่การบินไทย, Count Unit: ใบ, Thai Definition: บัตรบางอย่างที่แสดงสิทธิของผู้ใช้ เช่น ตั๋วรถ ตั๋วหนัง, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงก์[baeng] (n) EN: banknote ; bank note  FR: billet de banque [ m ]
แบงก์ห้าร้อย[baeng hā røi] (n, exp) FR: billet de 500 (bahts) [ m ]
แบงก์ห้าสิบ[baeng hāsip] (n, exp) FR: billet de 50 (bahts) [ m ]
แบงค์พัน[baeng phan] (n, exp) FR: billet de 1.000 (bahts) [ m ]
แบงก์ปลอม[baeng pløm] (n, exp) FR: faux billet [ m ]
แบงก์ร้อย[baeng røi] (n, exp) EN: hundred bill  FR: billet de cent (bahts) [ m ]
แบงค์ยี่สิบ[baeng yīsip] (n, exp) FR: billet de 20 (bahts) [ m ]
ใบ[bai] (n) EN: [ classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets) ]  FR: [ classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats) ]
ใบเก็บเงิน[bai kep ngoēn] (n, exp) EN: bill  FR: addition [ f ] ; note [ f ]
ใบปลิว[baipliū = baipliu] (n) EN: leaflet ; handbill  FR: imprimé [ m ] ; prospectus [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
bill
bille
bills
billy
bill's
billed
biller
billes
billet
billet

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bill
bill
Billy
bills
billy
billed
billet
billow
billets
billies

WordNet (3.0)
bill(n) a statute in draft before it becomes law, Syn. measure
bill(n) an itemized statement of money owed for goods shipped or services rendered, Syn. account, invoice
bill(n) a piece of paper money (especially one issued by a central bank), Syn. Federal Reserve note, greenback, government note, note, bank note, bank bill, banknote, banker's bill
bill(n) the entertainment offered at a public presentation
bill(n) a list of particulars (as a playbill or bill of fare)
bill(n) a long-handled saw with a curved blade, Syn. billhook
bill(n) a brim that projects to the front to shade the eyes, Syn. eyeshade, vizor, peak, visor
bill(v) advertise especially by posters or placards
billabong(n) a stagnant pool of water in the bed of a stream that flows intermittently
billabong(n) a branch of a river made by water flowing from the main stream only when the water level is high

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Bill

v. i. [ imp. & p. p. Billed p. pr. & vb. n. Billing. ] 1. To strike; to peck. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

2. To join bills, as doves; to caress in fondness. “As pigeons bill.” Shak. [ 1913 Webster ]


To bill and coo, to interchange caresses; -- said of doves; also of demonstrative lovers. Thackeray.
[ 1913 Webster ]

Bill

v. t. 1. To advertise by a bill or public notice. [ 1913 Webster ]

2. To charge or enter in a bill; as, to bill goods. [ 1913 Webster ]

Bill

n. The bell, or boom, of the bittern [ 1913 Webster ]

The bittern's hollow bill was heard. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

Bill

n. [ OE. bill, bille, fr. LL. billa (or OF. bille), for L. bulla anything rounded, LL., seal, stamp, letter, edict, roll; cf. F. bille a ball, prob. fr. Ger.; cf. MHG. bickel, D. bikkel, dice. Cf. Bull papal edict, Billet a paper. ] [ 1913 Webster ]

1. (Law) A declaration made in writing, stating some wrong the complainant has suffered from the defendant, or a fault committed by some person against a law. [ 1913 Webster ]

2. A writing binding the signer or signers to pay a certain sum at a future day or on demand, with or without interest, as may be stated in the document. [ Eng. ] [ 1913 Webster ]

☞ In the United States, it is usually called a note, a note of hand, or a promissory note. [ 1913 Webster ]

3. A form or draft of a law, presented to a legislature for enactment; a proposed or projected law. [ 1913 Webster ]

4. A paper, written or printed, and posted up or given away, to advertise something, as a lecture, a play, or the sale of goods; a placard; a poster; a handbill. [ 1913 Webster ]

She put up the bill in her parlor window. Dickens. [ 1913 Webster ]

5. An account of goods sold, services rendered, or work done, with the price or charge; a statement of a creditor's claim, in gross or by items; as, a grocer's bill. [ 1913 Webster ]

6. Any paper, containing a statement of particulars; as, a bill of charges or expenditures; a weekly bill of mortality; a bill of fare, etc. [ 1913 Webster ]


Bill of adventure. See under Adventure. --
Bill of costs, a statement of the items which form the total amount of the costs of a party to a suit or action. --
Bill of credit. (a) Within the constitution of the United States, a paper issued by a State, on the mere faith and credit of the State, and designed to circulate as money. No State shall “emit bills of credit.” U. S. Const. Peters. Wharton. Bouvier (b) Among merchants, a letter sent by an agent or other person to a merchant, desiring him to give credit to the bearer for goods or money. --
Bill of divorce, in the Jewish law, a writing given by the husband to the wife, by which the marriage relation was dissolved. Jer. iii. 8. --
Bill of entry, a written account of goods entered at the customhouse, whether imported or intended for exportation. --
Bill of exceptions. See under Exception. --
Bill of exchange (Com.), a written order or request from one person or house to another, desiring the latter to pay to some person designated a certain sum of money therein generally is, and, to be negotiable, must be, made payable to order or to bearer. So also the order generally expresses a specified time of payment, and that it is drawn for value. The person who draws the bill is called the drawer, the person on whom it is drawn is, before acceptance, called the drawee, -- after acceptance, the acceptor; the person to whom the money is directed to be paid is called the payee. The person making the order may himself be the payee. The bill itself is frequently called a draft. See Exchange. Chitty. --
Bill of fare, a written or printed enumeration of the dishes served at a public table, or of the dishes (with prices annexed) which may be ordered at a restaurant, etc. --
Bill of health, a certificate from the proper authorities as to the state of health of a ship's company at the time of her leaving port. --
Bill of indictment, a written accusation lawfully presented to a grand jury. If the jury consider the evidence sufficient to support the accusation, they indorse it “A true bill, ” otherwise they write upon it “Not a true bill, ” or “Not found, ” or “Ignoramus”, or “Ignored.” --
Bill of lading, a written account of goods shipped by any person, signed by the agent of the owner of the vessel, or by its master, acknowledging the receipt of the goods, and promising to deliver them safe at the place directed, dangers of the sea excepted. It is usual for the master to sign two, three, or four copies of the bill; one of which he keeps in possession, one is kept by the shipper, and one is sent to the consignee of the goods. --
Bill of mortality, an official statement of the number of deaths in a place or district within a given time; also, a district required to be covered by such statement; as, a place within the bills of mortality of London. --
Bill of pains and penalties, a special act of a legislature which inflicts a punishment less than death upon persons supposed to be guilty of treason or felony, without any conviction in the ordinary course of judicial proceedings. Bouvier. Wharton. --
Bill of parcels, an account given by the seller to the buyer of the several articles purchased, with the price of each. --
Bill of particulars (Law), a detailed statement of the items of a plaintiff's demand in an action, or of the defendant's set-off. --
Bill of rights, a summary of rights and privileges claimed by a people. Such was the declaration presented by the Lords and Commons of England to the Prince and Princess of Orange in 1688, and enacted in Parliament after they became king and queen. In America, a bill or declaration of rights is prefixed to most of the constitutions of the several States. --
Bill of sale, a formal instrument for the conveyance or transfer of goods and chattels. --
Bill of sight, a form of entry at the customhouse, by which goods, respecting which the importer is not possessed of full information, may be provisionally landed for examination. --
Bill of store, a license granted at the customhouse to merchants, to carry such stores and provisions as are necessary for a voyage, custom free. Wharton. --
Bills payable (pl.), the outstanding unpaid notes or acceptances made and issued by an individual or firm. --
Bills receivable (pl.), the unpaid promissory notes or acceptances held by an individual or firm. McElrath. --
A true bill, a bill of indictment sanctioned by a grand jury.
[ 1913 Webster ]

Bill

v. t. To work upon ( as to dig, hoe, hack, or chop anything) with a bill. [ 1913 Webster ]

Bill

n. [ OE. bil, AS. bill, bil; akin to OS. bil sword, OHG. bill pickax, G. bille. Cf. Bill bea&unr_;. ] 1. A cutting instrument, with hook-shaped point, and fitted with a handle; -- used in pruning, etc.; a billhook. When short, called a hand bill, when long, a hedge bill. [ 1913 Webster ]

2. A weapon of infantry, in the 14th and 15th centuries. A common form of bill consisted of a broad, heavy, double-edged, hook-shaped blade, having a short pike at the back and another at the top, and attached to the end of a long staff. [ 1913 Webster ]

France had no infantry that dared to face the English bows end bills. Macaulay. [ 1913 Webster ]

3. One who wields a bill; a billman. Strype. [ 1913 Webster ]

4. A pickax, or mattock. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

5. (Naut.) The extremity of the arm of an anchor; the point of or beyond the fluke. [ 1913 Webster ]

Bill

n. [ OE. bile, bille, AS. bile beak of a bird, proboscis; cf. Ir. & Gael. bil, bile, mouth, lip, bird's bill. Cf. Bill a weapon. ] A beak, as of a bird, or sometimes of a turtle or other animal. Milton. [ 1913 Webster ]

Billabong

n. [ Native name. ] In Australia, a blind channel leading out from a river; -- sometimes called an anabranch. This is the sense of the word as used in the Public Works Department; but the term has also been locally applied to mere back-waters forming stagnant pools and to certain water channels arising from a source. [ Webster 1913 Suppl. ]

Billage

n. & v. t. & i. Same as Bilge. [ 1913 Webster ]

Billard

n. (Zool.) An English fish, allied to the cod; the coalfish. [ Written also billet and billit. ] [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dān, ㄉㄢ, / ] bill; list; form; single; only; sole #413 [Add to Longdo]
法案[fǎ àn, ㄈㄚˇ ㄢˋ,  ] bill; proposed law #8,539 [Add to Longdo]
票据[piào jù, ㄆㄧㄠˋ ㄐㄩˋ,   /  ] bill; banknote; voucher; receipt #10,072 [Add to Longdo]
台球[tái qiú, ㄊㄞˊ ㄑㄧㄡˊ,  ] billiards #13,266 [Add to Longdo]
波澜[bō lán, ㄅㄛ ㄌㄢˊ,   /  ] billows; great waves (fig. of a story with great momentum) #13,963 [Add to Longdo]
账单[zhàng dān, ㄓㄤˋ ㄉㄢ,   /  ] bill #18,360 [Add to Longdo]
比尔[Bǐ ěr, ㄅㄧˇ ㄦˇ,   /  ] Bill (name) #25,685 [Add to Longdo]
汇票[huì piào, ㄏㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ,   /  ] bill of exchange #28,896 [Add to Longdo]
大浪[dà làng, ㄉㄚˋ ㄌㄤˋ,  ] billow; surge #35,155 [Add to Longdo]
提单[tí dān, ㄊㄧˊ ㄉㄢ,   /  ] bill of lading #41,295 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
billig(adj) มีราคาถูก
billig(adj) มีคุณภาพต่ำ
billig(adj) ที่แย่ ต่ำๆ เช่น billige Tricks
verbilligt(adj) ถูกกว่าปกติ เช่น ein verbilligter Eintritt ค่าเข้าที่ถูกลง, See also: ermäßigt, Syn. reduziert

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Billard { n }billiard [Add to Longdo]
Billardkugel { f }billiard ball [Add to Longdo]
Billardstock { m }; Billardqueue { n }; Queue { n }cue; billiard cue [Add to Longdo]
Billiarde { f } | Billiarden { pl }quadrillion; thousand million million | quadrillions [Add to Longdo]
Billiardzimmer { n }poolroom [Add to Longdo]
Billig...cut-price; cut-rate [Add to Longdo]
Billiger { m }approver [Add to Longdo]
Billigflagge { f }flag of convenience [Add to Longdo]
Billigkeit { f }cheapness [Add to Longdo]
Billigkeit { f }inexpensiveness [Add to Longdo]
Billigung { f }approbation [Add to Longdo]
Billigung { f }; Befürwortung { f }; Zustimmung { f } | Billigungen { pl }; Befürwortungen { pl }; Zustimmungen { pl }approval | approvals [Add to Longdo]
Billion { f }trillion; million million [Add to Longdo]
Blattvorschub { m }bill feet [Add to Longdo]
Gesetzentwurf { m }; Entwurf { m }; Gesetzesvorlage { f }; Vorlage { f } | Gesetzentwürfe { pl }bill | bills [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
付け[づけ, duke] (n) (1) fixed; (2) bill; bill of sale; (3) tab (for later payment); credit; (P) #1,093 [Add to Longdo]
ビル[biru] (n) (1) (abbr) (See ビルディング) building; (2) bill; (P) #1,202 [Add to Longdo]
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10, 000, 000, 000, 000, 000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P) #1,852 [Add to Longdo]
会計[かいけい, kaikei] (n, adj-no) account; finance; accountant; treasurer; paymaster; reckoning; bill; (P) #3,915 [Add to Longdo]
ポップ[poppu] (adj-na, n, vs) (1) pop; (2) signage; display; billboard (as used to decorate arcade games); (P) #4,058 [Add to Longdo]
片(ateji);枚(ateji)[びら;ビラ, bira ; bira] (n) (uk) bill; handbill; flier; leaflet; poster; placard #4,075 [Add to Longdo]
プール[pu-ru] (n) (1) (swimming) pool; (n, vs) (2) pool (billiards); (3) pool (together); (P) #4,092 [Add to Longdo]
原案[げんあん, gen'an] (n) original plan; original bill; motion; draft; draught; (P) #4,350 [Add to Longdo]
掛け(P);懸け;掛;懸[かけ, kake] (n) (1) (abbr) (See 掛け売り, 掛け買い) credit; (2) money owed on an account; bill; (3) (abbr) (uk) (See 掛け蕎麦・かけそば, 掛けうどん・かけうどん) hot noodles in broth; (n, n-suf) (4) (See 掛け・がけ・3) proportion (as tenths of a wholesale price); (suf) (5) (after a -masu stem) (See 掛け・がけ・2) in the midst of; (6) (after a noun) rest; rack; hanger; (P) #4,502 [Add to Longdo]
請求[せいきゅう, seikyuu] (n, vs) claim; demand; charge; application; request; billing (for a service); (P) #4,638 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
課金[かきん, kakin] billing [Add to Longdo]
課金データ[かきんデータ, kakin de-ta] billing data [Add to Longdo]
課金レコード[かきんんレコード, kakinn reko-do] billing record [Add to Longdo]
課金機能[かきんきのう, kakinkinou] billing function [Add to Longdo]
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] billing information [Add to Longdo]
課金制御データ[かきんせいぎょデータ, kakinseigyo de-ta] billing control data [Add to Longdo]
詳細課金データ[しょうさいかきんデータ, shousaikakin de-ta] detailed billing data [Add to Longdo]
請求[せいきゅう, seikyuu] billing (for a service) [Add to Longdo]
伝票発行処理[でんぴょうはっこうしょり, denpyouhakkoushori] billing [Add to Longdo]
部品表[ぶひんひょう, buhinhyou] bill of material [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
安井[やすい, yasui] billig [Add to Longdo]
安物[やすもの, yasumono] billige_Ware [Add to Longdo]
廉売[れんばい, renbai] billiger_Verkauf, Ausverkauf [Add to Longdo]
是認[ぜにん, zenin] Billigung, Rechtfertigung [Add to Longdo]
賛否[さんぴ, sanpi] Billigung_und_Missbilligung, Fuer_und_Wider [Add to Longdo]
駄菓子[だがし, dagashi] billiges_Konfekt [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top