ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปากบอน

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปากบอน-, *ปากบอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากบอน[V] blab, See also: gossip, tattle, be talkative, Syn. ปากคัน, ปากตำแย, Example: ข้าพเจ้าก็ได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้มีใครปากบอนไปฟ้องครูชราของเราเลย, Thai definition: อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปากบอนว. อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง, ปากคัน หรือ ปากตำแย ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, snitch!เฮ้ย ยัยปากบอน Attack the Block (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากบอน[n.] (pākbøn) EN: newxmonger ; quidnunc   FR: bavard [m] ; indiscret [m] ; cafardeur[m]
ปากบอน[v.] (pākbøn) EN: tattle ; talk to much ; blab ; gossip ; talk carelessly   FR: déblatérer (contre) ; faire des commérages
ปากบอน[adj.] (pākbøn) EN: gossipy ; gossipy ; big mouthed ; tale bearing   FR: cafardeur ; indiscret

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bigmouthn. คนปากมาก,คนปากบอน,คนพูดปากมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
bigmouth(n) คนปากบอน,คนปากมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top