ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พล่าม

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พล่าม-, *พล่าม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พล่าม(พฺล่าม) ว. เพ้อเจ้อ, อาการที่พูดมากจนเสียประโยชน์, อาการที่พูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ไม่รู้จักจบจนน่ารำคาญ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Latin, yes. But this Eastern babble, no.ละตินใช่ แค่ตอนนี้พูดพล่าม ตะวันออกไม่มี Help! (1965)
When you have to shoot shoot!เวลาจะยิง ก็ยิงเลย! อย่ามัวพล่าม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Listen, Betty, don't start up with your white zone shit again.ฟังนะ เบ็ทตี้ อย่าพล่ามเรื่อง เขตขาวของคุณอีกนะ Airplane! (1980)
Kill me if you will, but spare me your nonsense.จะฆ่าข้าก็รีบฆ่าซะ, อย่ามัวพล่ามไร้สาระอยู่ได้. Return of the Condor Heroes (1983)
So what are you pissing and moaning about, Verno?แล้วนายกำลังพล่ามเรื่องอะไร ฮึ เวอร์โน? Stand by Me (1986)
I might as well speak Greek!ปล่อยให้ฉันพล่ามอยู่คนเดียว ! Cinema Paradiso (1988)
Let's stand around and bullshit in the cellar where it's safe.ถ้าจะพล่าม ก็ลงไปห้องใต้ดิน มันปลอดภัยกว่า Night of the Living Dead (1990)
there's less bullshit.มีพล่ามน้อย The Russia House (1990)
What the fuck you think I'm talking about? Paulie, please.คุณคิดว่าผมพูดพล่ามอะไรอยู่ พอลลี่ ขอร้องละ เถอะน่า Goodfellas (1990)
A guy can talk to you and be sure you ain't gonna go blabbing. Uh-uh!เวลาคนคุยกับนาย อย่าพล่ามอะไรก็ไม่รู้ออกมาสิ Of Mice and Men (1992)
Oh, will you shut up about the damn Swiss?นายหยุดพล่ามถึงไอ้สวิสได้ยัง? Cool Runnings (1993)
So I told 'em a lot of bullshit!ดังนั้นผมจึงบอก'em พล่ามมาก! In the Name of the Father (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พล่าม[v.] (phlām) EN: babble ; talk without restraint ; chatter   FR: bavarder

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be off[PHRV] พูดพล่าม, See also: พล่ามไม่หยุด, Syn. be on about, go on, keep on, run on
chatter[VT] พูดพล่าม, See also: พล่าม, เพ้อเจ้อ, Syn. blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle
mouthy[SL] พูดมาก, See also: พล่ามไม่หยุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
babble(แบบ'เบิล) vt.,vi. พูดไม่ชัด,พูดพล่าม,พูดไม่เป็นสาระ,พูดจ้อ,เปิดเผยความลับ n. การพูดพล่ามหรือไม่เป็นสาระ,ถ้อยคำไม่เป็นสาระ
babbling(แบบ'บลิง) n. การพูดพล่าม,การพูดไม่เป็นสาระ,การพูดไม่ชัด adj. ซึ่งพูดพล่ามหรือไม่ชัด
gush(กัช) vi.,vt.,n. (การ) ไหลพุ่ง,ไหลบ่า,ทะลัก,ปะทุ,หลาก,พูดพล่าม,พูดมากเกินไป., See also: gushingly adv., Syn. spurt,spout
gusher(กัช'เชอะ) n. บ่อน้ำมันที่ไหลพุ่งขึ้น,คนพูดมาก,คนพูดพล่าม
gushy(กัช'ชี) adj. พูดมาก,พูดพล่าม, See also: gushily adv. gushiness n., Syn. effusive
gusty(กัส'ที) adj. เกี่ยวกับลมแรง-ฝน-ไฟหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเป็นพัก ๆ ,พูดพล่าม,รุนแรง,อย่างยิ่ง,มีรสชาติ,เอร็ดอร่อย, See also: gustily adv. gustiness n., Syn. fitful

English-Thai: Nontri Dictionary
babble(n) การพูดพล่อย,การพูดพล่าม,การพูดจ้อ,เสียงอึกทึก
babble(vi) พูดพล่อย,พูดพล่าม,พูดจ้อ,พูดไร้สาระ
babbler(n) คนพูดพล่อย,คนพูดจ้อ,คนพูดพล่าม
frothy(adj) เป็นฟอง,พล่าม,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ

German-Thai: Longdo Dictionary
Komm zur Sache!(phrase) เข้าเรื่องกันเถอะ (อาจแปลได้ว่า อย่ามัวพล่ามน้ำท่วมทุ่ง! ในเวลาที่คนพูดเริ่มอารมณ์ไม่ดี)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top