Search result for

ขี้

(123 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขี้-, *ขี้*
Longdo Dictionary ลาว (LA) - ไทย (TH)
ขี้ตัวะ[ขี่-ตั๋วะ] (vi ) โกหก

Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ขี้เม้ง[ขี้เม้ง] (adj slang ) พวกที่ชอบวีน ขี้โวยวาย ด่าเก่ง ปากจัด หน้าตาบูดบึ้ง
คร้าน (adj ) ขี้เกียจ
อีขี้เย็ด (n adj ) เป็นคำหยาบว่าหญิงชั่ว ที่อยากมีผัวมากๆ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กำขี้ดีกว่ากำตด (phrase ) A bird in a hand is worth two in a bush.

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โบระขี้เหร่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้[V] defecate, See also: evacuate, have an evacuation, Syn. ถ่าย, อึ, ถ่ายอุจจาระ, Example: ทำไมเพื่อนแกขี้นานจัง คนอื่นเขารออยู่นะโว้ย, Thai definition: ขับถ่ายของเสียหรือกากอาหารจากร่างกายออกมาทางทวารหนัก, Notes: (ปาก)
ขี้[N] excrement, See also: fecal matter, feces, faeces, stool, Syn. อุจจาระ, มูล, ของเสีย, อึ, Example: พี่มันไม่กล้าเช็ดขี้ที่ก้นของน้องตัวเอง, Count unit: ก้อน; กอง, Thai definition: กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วขับถ่ายออกทางทวารหนัก, Notes: (ปาก)
ขี้กบ[N] wood shavings, Example: เขาไสกบกับไม้แข่งกันโดยดูว่าใครได้ขี้กบมากกว่ากัน, Thai definition: เศษไม้ที่ออกมาด้วยการไสกบ
ขี้ตา[N] gum (in the eye), Syn. ขี้หูขี้ตา, Example: เมื่อวานฉันคงกินลำใยมากไปหน่อย เช้านี้จึงมีขี้ตาติดเต็มตาเลย, Thai definition: สิ่งขับถ่ายที่ติดอยู่ที่ตาเวลาตื่นนอน
ขี้ผง[N] dust, See also: trash, rubbish, Syn. ฝุ่น, ขี้ฝุ่น, Example: วิธีทำความสะอาดก็คือใช้สายยางฉีดน้ำไล่ขี้ผงบนพื้นก่อน, Thai definition: สิ่งละเอียด, เศษหยากเยื่อ
ขี้ผง[ADJ] trivial, See also: insignificant, unimportant, Syn. ขี้ปะติ๋ว, เล็ก, เล็กน้อย, Ant. สำคัญ, ใหญ่, Example: เงินจำนวนแค่นี้เป็นเรื่องขี้ผง ไม่ต้องมานั่งคิดอะไรให้หนักสมอง, Thai definition: ไม่สำคัญ, ไม่ใหญ่โต
ขี้ยา[N] drug addict, Syn. คนติดยา, ผู้ติดยา, Example: ไล่ขี้ยาคนนั้นออกไปให้พ้นๆ หน้าฉันที, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ติดยาเสพติดอย่างเลิกไม่ได้
ขี้ยา[ADJ] addicted to drugs, Syn. ติดยา, Example: ลูกเขยซึ่งแม่ชอบเพราะรวยกลายเป็น ลูกเขยขี้ยาเกาะเมียกินไปแล้ว, Thai definition: ที่ติดยาเสพติดอย่างเลิกไม่ได้
ขี้ลม[N] dandruff, See also: scurf, Syn. ขี้รังแค, รังแค, Example: ชายแก่ใส่เสื้อสีดำ ทำให้เห็นขี้ลมล่วงอยู่บนบ่าชัดเจน, Thai definition: ขุยหนังศีรษะ, ขี้ไคลที่ศีรษะ
ขี้หู[N] earwax, See also: cerumen, Example: ถ้าแคะหูมากเท่าไร ขี้หูยิ่งมีมากเท่านั้น, Count unit: ก้อน, Thai definition: สารขับถ่ายที่หมักหมมในหู เป็นก้อนสีเหลืองอ่อน บางทีเหลว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขี่ก. นั่งเอาขาคร่อม, โดยปริยายหมายถึงนั่งไปในยานพาหนะ.
ขี้ก. ถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก, ถ่ายอุจจาระ, ราชาศัพท์ว่า ลงพระบังคนหนัก.
ขี้น. กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วขับถ่ายออกทางทวารหนัก, อุจจาระ, ราชาศัพท์ว่า พระบังคนหนัก, สิ่งที่ร่างกายขับถ่ายออกมาเกรอะกรังอยู่ เช่น ขี้ไคล ขี้รังแค ขี้หู ขี้ตา, ใช้ประกอบหน้าคำ หมายความว่า เป็นสิ่งที่สกปรก เช่น ขี้เลน ขี้ดิน ขี้ทราย, โดยปริยายหมายความถึงสิ่งที่ไม่ต้องการ เช่น ขี้ตะกั่ว, เศษหรือกากที่ออกมาจากสิ่งนั้น ๆ เช่น ขี้กบ ขี้เลื่อย.
ขี้ว. ใช้ประกอบหน้าคำที่แสดงความหมายในทางที่ไม่ดี เช่น ขี้เกียจ ขี้เหนียว, หรือมักเป็นเช่นนั้น เช่น ขี้หัวเราะ ขี้ขอ ขี้ลืม ขี้หึง.
ขี้กบน. เศษไม้ที่ออกมาด้วยการไสกบ.
ขี้กระทาเกลือ, ขี้ทาน. ขี้เกลืออันตกกระฉาบทาไปตามพื้นดิน หรือพื้นที่มีเกลือแห้งเกรอะอยู่เป็นกระ.
ขี้กลากน. ชื่อโรคผิวหนังอย่างหนึ่ง มีหลายชนิด เกิดจากเชื้อรา ขึ้นเป็นวง มีอาการคัน, กลาก ก็ว่า.
ขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็นก. ทำสิ่งที่ไม่สมควรให้ผู้น้อยเห็น.
ขี้กะโล้โท้ว. ไม่ดี, ไม่มีคุณภาพ, เอาเรื่องเอาราวไม่ได้.
ขี้กาน. ชื่อไม้เถาเนื้ออ่อนหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลกลมขนาดผลมะนาวถึงผลส้มเกลี้ยง สุกสีแดง เมล็ดสีเขียวแก่ มีเยื่อเป็นเมือก ๆ หุ้ม และมีรสขม เช่น ขี้กาแดงหรือกระดึงช้างเผือก ( Trichosanthes tricuspidata Lour.).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ringworm; tineaขี้กลาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea; ringwormขี้กลาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trichomycosisขี้กลากขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea ciliorumขี้กลากขนตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea inguinalis; tinea crurisขี้กลากขาหนีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea cruris; tinea inguinalisขี้กลากขาหนีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea nigraขี้กลากดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea circinata; tinea corporis; tinea glabrosaขี้กลากลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea corporis; tinea circinata; tinea glabrosaขี้กลากลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea glabrosa; tinea circinata; tinea corporisขี้กลากลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wood wasteขี้เลื่อย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rice hull ashขี้เถ้าแกลบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fly ashขี้เถ้าลอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cassia siameaขี้เหล็ก (พืช) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ซุยขี้โม้ พูดมาก [ศัพท์วัยรุ่น]
ขี้เม้งขี้โวยวาย ด่าเก่ง ปากจัด [ศัพท์วัยรุ่น]
Cassia simeaขี้เหล็ก [TU Subject Heading]
Meconiumขี้เทา [TU Subject Heading]
Ashes ขี้เถ้า
สิ่งที่เหลือจากการเผาไหม้ ซึ่งเป็นขยะมูลฝอยชนิดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Acid Tar ขี้โล้กรด
ของเสียที่เกิดจากการผลิตน้ำมันหล่อลื่น มีกรดกำมะถันปนในปริมาณมาก [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Loser!ขี้แพ้! Sam, Interrupted (2010)
Placing a wager on the takedown of lonely boy's b.F.F.วางพนันกันกับการทำลายเพื่อนสนิทของหนุ่มขี้เหงา Chuck in Real Life (2008)
Luckily, mom's husband was a raging cokehead,โชคดีจริงจิ้ง ที่เด็กของแม่เป็นขี้ยา ขา โค้ก ตัวจริง Chuck in Real Life (2008)
Coming to rub my nose in it? Falling for your line of bull...จะมาลูบจมูกชั้นเหรอ เห็นได้ชั้นว่านายมันก็แค่ขี้โ... Chuck in Real Life (2008)
Seriously, she's making me feel like a slacker.จริงๆนะ เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนคนขี้เกียจ Pret-a-Poor-J (2008)
We hear lonely boy's b.F.F. Still carries a torch for nate.ดูเหมือนว่า หนุ่มขี้เหงา จะยังถือคบเพลิงให้ เนทอยู่ There Might be Blood (2008)
You're not getting lazy, are you?เธอไม่ได้ขี้เกียจใช่มั้ย? Odyssey (2008)
My old man always said I was chicken shit.พ่อบอกผมว่าขี้ขลาด Dead Space: Downfall (2008)
I'm not a coward.ผมไม่ได้ขี้ขาด Dead Space: Downfall (2008)
And my mom would've stayed married to my dad that long, but he dumped her.และแม่ของฉันก็ยังแต่งงานกับ พ่อขี้แพ้ของฉันมาตั้งนาน แต่เขาก็ทิ้งเธอ Joy (2008)
I don't want her raised by a loser.อีขี้แพ้ Joy (2008)
Ceaseless crying and nagging leads to irrational fears.ร้องไห้คร่ำครวญและจู้จี้ขี้บ่น นำไปสู่้ำตาที่ไม่มีเหตุผล Joy (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี่ [v.] (khī) EN: ride ; straddle   FR: monter ; chevaucher
ขี่ [v.] (khī) EN: drive ; operate   
ขี้[n.] (khī) EN: fecal matter ; faeces = feces (Am.) ; excrement ; stool   FR: fèces [fpl] ; excréments [mpl] ; selles [fpl] ; merde (vulg.) [f] ; crotte [f]
ขี้[n.] (khī) EN: secretion   FR: secrétion [fpl] ; excrétion [f]
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels   FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
ขี้-[pref. (n.)] (khī-) EN: - (waste, dung , refuse)   FR: - (déchet, détritus)
ขี้-[pref. (adj., v.)] (khī-) EN: - (apt to, inclined to, prone to, addicted to, having a propensity for, leaning towards)   FR: - (enclin à, sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour, prompt à)
ขี้กบ[n.] (khīkop) EN: wood shavings ; plane shavings   FR: copeaux [mpl]
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขี้กลาก[n.] (khīklāk) EN: ringworm   

English-Thai: Longdo Dictionary
junky(n) คนติดยาเสพติด, พวกขี้ยา, S. drug addict, junkie,
naggy(adj) ซึ่งชอบเหน็บแนม, ขี้บ่น, S. long winded,
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response. , S. touchy, huffy
mineral oil(n phrase) ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
loser(n) คนขี้แพ้, คนไม่เอาถ่าน, คนไม่เอาไหน, คนไม่ได้เรื่อง เช่น Are you a loser?! Take this quiz and find out.
premolar(n) ฟันกรามน้อย, ฟันซี่ที่อยู่ระหว่างฟันเขี้ยวกับฟันกราม
showboat(vt slang) ชอบอวด, ขี้อวด เช่น He wasn't showboating; he was trying to retain possession of the ball when facing the wrong way and heading into the United half of the pitch., S. show-off,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ash[N] เถ้าถ่าน, See also: ขี้เถ้า, อัฐิ
balm[N] น้ำมันหอม, See also: ขี้ผึ้ง, ไขมันหอม, ยาหม่อง, Syn. emollient
bashful[ADJ] ขี้อาย, See also: กระดาก, ขวยเขิน, ประหม่า, เขินอาย, Syn. shy, coy
beeswax[N] ขี้ผึ้ง
beggarly[ADJ] ไม่เคยพอ, See also: ขี้เหนียว
big[ADJ] ขี้คุย, See also: ขี้โม้
booger[N] ขี้มูกแห้ง
cantankerous[ADJ] ขี้หงุดหงิด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ขี้หงุดหงิดและเอาใจยาก, ขี้บ่น, Syn. grouchy, peevish
cerumen[N] ขี้หู, Syn. earwax
cheap[ADJ] ขี้เหนียว, See also: ตระหนี่, Syn. chinchy, chintzy, miserly, stingy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ash 1(แอช) n. เถ้า,ขี้เถ้า,อัฐิ
ashtray(แอช'เทรย์) n. ที่ใส่ขี้บุหรี่หรือซิการ์
ashy(แอช'ชี) adj. สีเถ้าถ่าน,ซีด,คล้ายเถ้า,คลุมด้วยขี้เถ้า, Syn. ashen)
balm(บาล์ม) n. ยาหม่อง,ยาขี้ผึ้งแก้ปวด, Syn. emollient
balsam(บอล'เซิม) n. ยางไม้หอมชนิดหนึ่ง,ขี้ผึ้งยา,ยาหม่อง, See also: balsamy adj.
batik(บะทีค') n. เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม,สิ่งทอที่ย้อมสีโดยวิธีดังกล่าว, Syn. battik
beeswax(บีซ'แวคซฺ) n. ขี้ผึ้ง vi. ใส่ขี้ผึ้งเข้าไป
bloke(โบลค) n. คน,มนุษย์,อ้ายหมอนี่,คนโง่,ขี้เมา, Syn. guy
blow-hard(โบล'ฮาร์ด) n. คนขี้คุย,คนพูดมากเกินไป
blowoff(โบล'ออฟ) n. กระแสน้ำที่ทะลักออกมา,ไอหรือแก๊สที่ทะลักออก,คนขี้คุย

English-Thai: Nontri Dictionary
addict(n) คนติดยา,ขี้ยา,คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
amethyst(n) พลอยสีม่วง,หินเขี้ยวหนุมาน
ashen(adj) เหมือนขี้เถ้า,ทำด้วยไม้จำพวกมะกอก
ashy(adj) เต็มไปด้วยขี้เถ้า
balsam(n) ขี้ผึ้ง,ยาหม่อง
beeswax(n) ขี้ผึ้ง
captious(adj) จู้จี้,ขี้บ่น,ชอบหาเรื่อง,คอยจับผิด
chary(adj) หวง,ตระหนี่,ประหยัด,ขี้เหนียว,กลัว
CHICKEN-chicken-hearted(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ไม่กล้า,กลัว
cinder(n) เถ้าถ่าน,ขี้เถ้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cheapskate (adj ) ขี้เหนียว
dust bunny (n ) ขี้ฝุ่นในบ้าน ขี้ฝุ่น ขี้เถ้า หยากไย่
See also: S. ้house dusk,
tight-fistedขี้เหนียว
ซุย (vi vt adj ) ขี้โม้, ขี้เดา, โกหก
See also: S. โกหก,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
吝嗇[けち, kechi] (n adj) ขี้เหนียว
怠ける[なまける, namakeru] (vt) ขี้เกียจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
チクリ[ちくり, chikuri] ขี้ฟ้อง
神経質[しんけいしつ, shinkeishitsu] ขี้กังวล
狡い[ずるい, zurui] (adj ) ขี้โกง
うんこ[うんこ, unko] (n ) ขี้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
怠る[おこたる, okotaru] Thai: ขี้เกียจ English: to be off guard

German-Thai: Longdo Dictionary
eifersüchtig(adj) ขี้หึง, ขี้อิจฉา
Meckern Sie nicht!(phrase) กรุณาอย่าขี้บ่น, กรุณาอย่าจู้จี้จุกจิก
Lappen|der, pl. Lappen| วัสดุจากผ้า หรือ หนัง สำหรับเช็ดทำความสะอาด, ผ้าขี้ริ้ว เช่น Joy wischt den Fleck auf dem Tisch mit einem Lappen auf. = จอยเช็ดซับรอยเปื้อนบนโต๊ะออกด้วยผ้าขี้ริ้ว
schüchtern(adj adv) (คน)ที่ขี้อาย, เหนียมอาย, พูดน้อย , See also: S. scheu
faul(adj) ขี้เกียจ, เกียจคร้าน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
geizhals (n adv ) ขี้เหนียว คนขี้เหนียว

French-Thai: Longdo Dictionary
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top