ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loose-tongued

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loose-tongued-, *loose-tongued*, loose-tongu, loose-tongue
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loose-tongued[ADJ] ที่พูดมาก, See also: พูดพล่อย, พูดไม่ยั้งปาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loose-tongued(ลูส'ทังดฺ) adj. พูดพล่อย,พูดไม่ยั้งปาก,ปากจัด,ปากร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remember, even near holy sites there are brothels and plenty of loose-tongued officials who visit them.โปรดจำไว้ว่าแม้จะอยู่ใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีซ่องและมากมายของ เจ้าหน้าที่ปากร้ายที่มาเยี่ยมชมพวกเขา 47 Ronin (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loose-tonguedI'm a short-tempered and loose-tongued man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากคัน[ADJ] loose-tongued, See also: given to gossiping, Syn. ปากตำแย, ปากบอน, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนปากคันเก็บความลับไม่ค่อยอยู่, Thai definition: อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากคัน[X] (pāk khan) EN: loose-tongued ; gossipy   FR: cancanier

Japanese-English: EDICT Dictionary
口の軽い[くちのかるい, kuchinokarui] (adj-i) (See 口が軽い) loose-tongued; talkative [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top