Search result for

บ่วง

(39 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ่วง-, *บ่วง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ่วงน. เชือกที่ทำเป็นวงสำหรับคล้อง รูดเข้าออกได้, โดยปริยายหมายถึง สิ่งที่ทำให้ติดข้องอยู่ เช่น บ่วงมาร.
บ่วงบาศน. บ่วงสำหรับโยนไปคล้อง.
วากราบ่วง, เครื่องดักสัตว์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
snareบ่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We provide the service that lets them off the hook.เพราะงั้นเราเลยจัดการอำนวยความสะดวกให้ เพื่อที่พวกเค้าจะได้หลุดจากบ่วงไป 500 Days of Summer (2009)
These things are tricky bitches. Wrap you up in knots before you know what hit you.พวกนายจะติดบ่วงแน่นก่อนที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกะนาย Sex and Violence (2009)
And that's your bowline.นี่ไงเงื่อนบ่วงสายธนู Slack Tide (2009)
As my noose tightens upon his neck.จะเอาบ่วงของข้ารัดคอมันไว้ให้แน่น Delicate Things (2010)
I mean Blaine help me out here.ฉันหมายถึงเบลนช่วย ฉันหลุดจากบ่วงนั้น Prom Queen (2011)
And you don't see it, but you're caught in a trap.และลูกไม่เห็นมัน แต่ลูกกำลังติดอยู่ในบ่วง Empire of the Son (2011)
I spelled the circle. You're trapped.มนตร์วงล้มแห่งไฟ เธอติดบ่วงไฟแล้ว The Sun Also Rises (2011)
It's her fear. She's trapped.เป็นความกลัวของเธอ เธอติดบ่วง Soul of Fire (2011)
Take the snare pole.จับบ่วงนี้ไว้ Pretty Much Dead Already (2011)
Hershel, take the snare pole.เฮอร์เชลจับบ่วงนี้ไว้ Pretty Much Dead Already (2011)
Yeah. That was a steer comb back there.บ่วงจับสัตว์นั่นของหล่อนแน่ๆ The Hunger Games (2012)
Said the hangman offering a noose.ยื่นบ่วงให้นักโทษประหาร The Launch Acceleration (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่วง[n.] (būang) EN: loose ; noose ; lasso ; lariat   FR: boucle [f] ; lasso [m] ; lacet [m]
บ่วง[n.] (būang) EN: snare ; trap   FR: collet [m] ; piège [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gin[N] บ่วงดักสัตว์
hoop[N] ห่วง, See also: บ่วง, วง, Syn. circle, loop, ring
lariat[N] บ่วงบาศสำหรับจับสัตว์ (เช่น ม้า ลา หรือล่อ), Syn. lasso, riata
lasso[N] บ่วงบาศจับสัตว์, Syn. lariat, riata
loop[N] ห่วง, See also: บ่วง, ขมวด, Syn. circle, spiral, ring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ensnarevt. จับกุม,ทำให้ติดบ่วง,หลอกลวง,ดัก., See also: ensnarer n.
lariat(แลร์'ริเอิท) n. บ่วงยาวสำหรับจับปศุสัตว์,เชือกผูกม้าให้กินหญ้าอยู่กับที่, Syn. lasso
lasso(แลส'โซ) n. บ่วงจับปศุสัตว์,บาศ. vt. จับด้วยบ่วง., See also: lassoer pl. lassos,lassoes
loop(ลูพ) n. ห่วง,ขมวด,วง,บ่วง,รูห่วง,การตีลังกา,วงจรปิดของไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก,ทางวงแหวน,ทางหลบรถ,เส้นกลับ,การกลับ,รูกำแพง,รูเล็ก ๆ หรือแคบ ๆ vt. กลายเป็นห่วง,ทำเป็นห่วง,ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน. vi. ทำให้เป็นห่วง,กลายเป็นห่วง -Phr. (the Loop ย่านธุรกิจในกรุงชิคาโก,ห่วงคุมกำเนิดที่ใช้ใส่เข่าไปในช่องคลอด
noose(นูส) n. ห่วง,บ่วง,ห่วงดัก,แร้ว vt. ดักหรือจับด้วยห่วง,ทำห่วง,ทำบ่วง, Syn. loop
snare(สแนร์) n. กับดัก,แร้ว,จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง,ห่วงลาดสำหรับตัดเอาเนื้องอกหรือเนื้อปูดออก,ถบโลหะขึงกลองแต๊ก vt. ดักสัตว์ด้วยแร้ว (จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง) ,ล่อจับ,ดัก,หลอก,ใส่ร้าย,ป้ายสี., See also: snarer n. snaringly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
ensnare(vt) ดักด้วยแร้ว,ทำให้ตกหลุม,ทำให้ติดบ่วง,หลอกจับ,จับกุม
halter(n) เชือกจูงม้า,เชือกแขวนคอ,บ่วงแขวนคอ
hoop(n) ลูกล้อ,ห่วง,บ่วง,สุ่มกระโปรง
insnare(n) กับดัก,แร้ว,บ่วง,หลุมพราง
lasso(n) เชือก,บ่วงบาศ
loop(n) รูปบ่วง,ห่วง,วง,ขมวด
loop(vt) ทำเป็นบ่วง,ผูกห่วง,เวียน,ทำเป็นวง
noose(n) บ่วง,ห่วง,แร้ว
noose(vt) ผูกห่วง,ทำบ่วง
snare(n) บ่วง,แร้ว,จั่น,กับดัก,หลุมพราง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top