ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cry out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cry out-, *cry out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cry out(vt) ร้องตะโกน, Syn. shout, yell, cry
cry out(vi) ร้องตะโกน
cry out(phrv) ร้องเสียงดัง (เพราะเจ็บปวด, ประหลาดใจฯลฯ), Syn. call out, roar out, shout out
cry out(phrv) ต้องการอย่างมาก
cry out for(phrv) กระหาย, See also: โหยหา, ต้องการอย่างมาก, Syn. cry for, cry out
cry out against(phrv) ไม่ยอมรับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน The Great Dictator (1940)
Wherever people cry out for justice.ที่ที่ผู้คนร่ำไห้หาความยุติธรรม Blazing Saddles (1974)
You can cry out loud here. This place... only I know where it is.เธอร้องไห้ออกมาดังๆก็ได้ ที่นี่ มีเพียงชั้นที่รู้จักว่ามันอยู่ไหน Almost Love (2006)
Will you cry out loud?เธอจะร้องเสียงดังรึเปล่า? Heavenly Forest (2006)
Don't hide your tears from me. Yeah! You can lean on my shoulder and cry out loudอย่าแอบร้องไห้ นายสามารถซบลงที่ไหล่ฉัน และร้องมันออกมา Attack on the Pin-Up Boys (2007)
For all of us who cry out in painสำหรับเราทุกคนที่ต้องร้องไห้เจ็บปวด Mr. Bean's Holiday (2007)
(Just let it out, dad. Cry out loud! )(ร้องออกมาพ่อ ร้องให้ดังหน่อย) Baby and I (2008)
They cry out for their true king.พวกเขาเรียกร้อง กษัตริย์ที่แท้จริงของพวกเขา Winter Is Coming (2011)
That we were attacked again... and then they're gonna cry out for blood.ว่าเราถูกโจมตีอีกแล้ว... จากนั้นพวกเขาก็จะเรียกร้องให้ก่อสงคราม Countdown (2011)
Ironborn warriors will cry out our names as they leap onto the shores of Seagard and Faircastle.นักรบเหล็กไหลจะร่ำร้องชื่อของเรา เมื่อเขาออกเรือในอ่าวของซีการ์ดและปราสาทแฟร์ Valar Morghulis (2012)
We cry out for our rights and no one listens.พวกเราร้องตะโกนเพื่อสิทธิของพวกเรา แต่ก็ไม่มีใครรับฟัง Family Time (2012)
No cracks about my thick, shiny hair, or I'll cry out of my piercing blue eyes.หรือมุกเกี่ยวกับดวงตาสีฟ้าของฉันมั่งเหรอ The Safe (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cry outCry out against injustice.
cry outI felt an impulse to cry out loud.
cry outI heard somebody cry out.
cry outThey cry out against the new tax.
cry outYou don't have to cry out. I can hear you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งเสียง(v) cry out, See also: raise one's voice, roar, yell, shout, howl, bawl, Syn. แผดเสียง, Example: เด็กๆ ส่งเสียงไล่ตามหลังอย่างสนุกพร้อมกับผลัดเปลี่ยนกันถือเชือก, Thai Definition: ร้องเสียงดัง
ปล่อยโฮ(v) cry out, See also: cry loudly, Syn. ร้องไห้โฮ, Example: เธอทั้งโกรธและอายจนทำอะไรไม่ถูก นอกจากจะปล่อยโฮเหมือนเด็กๆ, Thai Definition: ร้องไห้อย่างดัง
ร้องเรียกร้องหา(v) call, See also: cry out for, shout or yell after, call out
ร้อง(v) cry out, See also: bawl, bellow, shriek, Syn. กรีดร้อง, Example: เธอร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยโฮ[plǿi hō] (v, exp) EN: cry out ; cry loudly ; wail
เรียกร้อง[rīekrøng] (v) EN: call for ; demand ; cry out for ; make a demand for ; require  FR: réclamer ; requérir ; exiger ; demander ; ancer un appel
ร้อง[røng] (v) EN: cry out ; bawl ; bellow ; shriek  FR: crier ; pousser un cri
ส่งเสียง[songsīeng] (v) EN: cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl
ตะโกน[takōn] (v) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow  FR: crier ; s'écrier
ตะโกนเรียก[takōn rīek] (v, exp) EN: hail ; holler ; call out ; cry out ; call someone loudly  FR: crier ; s'écrier

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喊叫[hǎn jiào, ㄏㄢˇ ㄐㄧㄠˋ,  ] cry out; shout #22,868 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cry out
   v 1: utter aloud; often with surprise, horror, or joy; "`I won!'
      he exclaimed"; "`Help!' she cried"; "`I'm here,' the mother
      shouted when she saw her child looking lost" [syn:
      {exclaim}, {cry}, {cry out}, {outcry}, {call out}, {shout}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top