ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yell

Y EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yell-, *yell*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yellow(adj) เป็นสีเหลืองคล้ายเนยหรือมะนาวสุก
yellow(adj) เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง, See also: เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์
yellow(adj) ขี้ขลาด, See also: ตาขาว
yellow(n) สีเหลือง, See also: สีเหลือง
yellow(n) สีย้อมสีเหลือง
yellow(n) ไข่แดง
yellow(vi) กลายเป็นสีเหลือง (เพราะความเก่า)
yellow(vt) กลายเป็นสีเหลือง (เพราะความเก่า)
yell off(phrv) ตะโกนเสียงดัง
yell out(phrv) ตะโกนพูด (บางสิ่ง), Syn. roar out, shout out, thunder out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yell(เยล) vi., vt., n. (การ) ตะโกน, โห่, ร้อง, แผดเสียง, ถ้อยคำที่ใช้ร้องเชียร์, Syn. cry out, bellow
yellow(เยล'โล) adj. สีเหลือง, เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์, เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง, ซีดเหลือง, ขี้ขลาด, ตาขาว, ไว้ใจไม่ได้, เก่า, คร่ำครึ, หวาดระแวง n. สีเหลือง, ไข่แดง, สีย้อมสีเหลือง vt., vi. ทำให้เป็นสีเหลือง, กลายเป็นสีเหลือง., See also: yellowness n.
yellow feverโรคติดต่อร้ายแรงและฉับพลันเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีอาการดีซ่านอาเจียนและเลือดออก., Syn. yellow jack
yellow jackn. =yellow fever
yellow journalismn. ระบบบรรณาธิการคาวโลกีย์
yellow pagesn. สมุดโทรศัพท์ฉบับโฆษณาสินค้า
yellow periln. ภัยจากชนผิวเหลืองที่มีต่อชนผิวขาว
yellow pinen. ต้นสนอเมริกาที่มีเนื้อไม้สีเหลืองและแข็งแรง, ไม้ของต้นดังกล่าว
yellow pressn. หนังสือพิมพ์ลามก
yellowish(เยล'โลอิช) adj. ค่อนข้างเหลือง, ทาด้วยสีเหลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
yell(n) การตะโกน, การโห่ร้อง, การแผดเสียง, การเอ็ดตะโร
yell(vi) ตะโกน, เอ็ดตะโร, โห่ร้อง, แผดเสียง
yellow(adj) สีเหลือง, เกี่ยวกับชนผิวเหลือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yellow dog contractสัญญาที่ห้ามลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow feverไข้เหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yellow groundชั้นสีเหลือง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
yellow pagesหน้าเหลือง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow perilภัยผิวเหลือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Yellow Perilภัยผิวเหลือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow spot; macula luteaจุดเหลือง (จอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yellow-dog contractข้อตกลงไม่เข้าสหภาพแรงงาน (ของลูกจ้าง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yellow cakeเค้กเหลือง, สารผสมของยูเรเนียมออกไซด์หลายชนิด (โดยเทียบออกไซด์ทุกชนิดให้อยู่ในรูปของ U3O8) มีลักษณะเป็นผงละเอียด ได้จากกระบวนการสกัดสินแร่ยูเรเนียมจากเหมือง มีสีเหลือง ส้ม หรือเขียวคล้ำ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนชนิดของออกไซด์ และอุณหภูมิที่ใช้ขณะผลิต โดยอุณหภูมิที่สูงกว่าจะทำให้มีสีเข้มขึ้น เค้กเหลืองใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
yellow orange leaf diseaseโรคใบสีส้ม, โรคชนิดหนึ่งของต้นข้าวเกิดจากเชื้อรา ใบข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง หรือสีเหลืองส้ม และจะชะงักการเจริญเติบโต แล้วตายไปในที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Yellow River (China)แม่น้ำเหลือง (จีน) [TU Subject Heading]
Yellow River Watershed (China)ลุ่มน้ำแม่น้ำเหลือง (จีน) [TU Subject Heading]
yellow spotจุดดวงเหลือง, ส่วนของจอตาที่ไวต่อแสงมากที่สุด  เป็นบริเวณที่มีสีเหลือง อยู่ตรงข้ามกับเลนส์ตา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Yellow-head virusไวรัสหัวเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And he heard the kid yell out "I'm gonna kill ya."และเขาได้ยินเสียงเด็กร้องออก "ฉันจะฆ่ายา". 12 Angry Men (1957)
The old man who lived downstairs says he heard the kid yell "I'm gonna kill ya."ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นล่างเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กตะโกน "ฉันจะฆ่ายา". 12 Angry Men (1957)
Don't yell at me, Stanley.อย่า ตะโกน มาที่ฉัน สแตนลี่ย์ I Spit on Your Grave (1978)
I don't like when people yell at me for no reason at all.ฉัน ไม่ชอบ เมื่อมีคน ตะโกน มา ที่ฉัน ไม่มีเหตุผล ที่ aII I Spit on Your Grave (1978)
Don't yell at me.อย่าตะโกนใส่ผม The Blues Brothers (1980)
All you do is yell at him and make him feel he's not good enough.ฟังนะว่าใครพูด *batteries not included (1987)
You don't have to yell at me. I have nothing to say.อย่าตะโกนใส่ฉัน ฉันไม่มีอะไรจะพูด Punchline (1988)
He'd yell at the kids for no reason and then he would shake like he was having a seizure.เขาตะโกนใส่ลูกๆ โดยไม่มีเหตุผล แล้วตัวเขาก็สั่น ยังกับว่าเขาเป็นโรคลมชัก Squeeze (1993)
- [ Yells ]- [ ตะโกน ] Pulp Fiction (1994)
I thought you were gonna be cool. Now, when you yell at me, it makes me nervous.ฉันคิดว่าคุณจะเป็นเย็น ตอนนี้เมื่อคุณตะโกนใส่หน้าฉันมันทำให้ฉันประสาท Pulp Fiction (1994)
Someone yells stop, goes limp, taps out, ... ..the fight is over.แต่ไฟต์ คลับ จะปรากฎขึ้นเฉพาะเวลา ในช่วงระหว่างที่ ไฟต์คลับเริ่มต้นขึ้น Fight Club (1999)
I'll yell "Stop!" as hard as I can.ผมจะตะโกนว่า"หยุดนะ !"ให้ดังที่สุดเท่าเลย. Visitor Q (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yellAll the flowers in the garden are yellow.
yellAll the leaves on the tree turned yellow.
yellBlend the blue paint with the yellow paint.
yellDon't yell at me.
yellHe always yells at me when he is angry.
yellHe lives in that yellow house.
yellHer skirt is yellow with polka dots.
yellHe yelled out an order to the soldiers.
yellHe yelled with pain.
yellHis shirt was gray and the tie was yellow.
yellHis teeth are yellow from smoking too much.
yellHis voice was drowned by the yells.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบเหลือง(n) yellow card
ผ้าเหลือง(n) yellow robe, Syn. จีวร, กาสาวพัสตร์, ผ้ากาสาวพัสตร์, Example: คนที่เป็นแม่ขอแต่เพียงได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ผ้าย้อมฝาด ซึ่งภิกษุสามเณรใช้นุ่งห่ม, Notes: (ปาก)
โศก(adj) chartreuse, See also: yellow-green color, Syn. สีโศก, Example: ฉันจำได้ว่า ผู้หญิงที่ใส่ชุดสีโศกคนนั้นเคยเป็นดารามาก่อน, Thai Definition: สีเขียวอ่อนอย่างสีใบอโศกอ่อน
ไข้เหลือง(n) yellow fever, Syn. โรคไข้เหลือง, Example: คนในชนบทสมัยก่อนป่วยเป็นไข้เหลืองกันมาก, Thai Definition: โรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส มียุงเป็นพาหะ ผู้ป่วยมักมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นเหียน อาเจียน ปวดศีรษะ และปวดหลัง ไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ชีพจรเต้นช้าลง ผิวและตาเหลือง อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตภายใน 6-7 วัน
ตะเบ็ง(v) shout, See also: yell, bellow, bowl, Syn. ตะโกน, ตะเบ็งเสียง, เปล่งเสียง, Ant. กระซิบกระซาบ, พึมพำ, Example: เขาต้องตะเบ็งเสียงแข่งกับเสียงเพลงในเธค, Thai Definition: เบ่งเสียงออกให้ดังเกินสมควร
ตวาด(v) yell, See also: bawl, bellow, shout, bluster, threaten, Syn. ตะคอก, ขู่, แผดเสียง, ตะเพิด, ดุ, เอ็ด, คำราม, ขึ้นเสียง, Example: แม่ค้าตวาดลูกค้าที่ทำผลไม้ตกพื้น, Thai Definition: ขู่เต็มเสียง, คุกคามด้วยแผดเสียง, พูดเสียงดังด้วยความโกรธ
บงสุกุล(n) yellow robe drawn by a Buddhist, Syn. บังสุกุล, Count Unit: ผืน, Thai Definition: เรียกผ้าที่พระภิกษุชักออกจากศพ
จีวร(n) robe (of a Buddhist monk), See also: yellow robe, Syn. ผ้าจีวร, Example: พระเริ่มออกบิณฑบาต มองเห็นจีวรสีเหลืองอยู่ลิบๆ, Count Unit: ผืน, Thai Definition: เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผ้าเหลือง(n) yellow (Buddhist monk's) robes, Syn. พระพุทธศาสนา, Notes: (ปาก)
แหกปาก(v) shout, See also: yell, bawl, Syn. ตะโกน, ตะเบ็ง, Example: เขาแหกปากร้องเมื่อยาซึมเข้าแผล, Thai Definition: ตะเบ็งเสียงออกมาดังๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเหลือง[bai leūang] (n, exp) EN: yellow card  FR: carte jaune [ f ]
ช้อนทอง[chøn thøng] (n, exp) EN: Yellow mussaenda
เอ็ด[et] (v) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at  FR: crier ; faire du vacarme
ไฟเหลือง[fai leūang] (n, exp) EN: yellow light  FR: feu orange [ m ] ; feu jaune [ m ]
ฝนเหลือง[fon leūang] (n, exp) EN: yellow rain
แหกปาก[haēkpāk] (v, exp) EN: shout ; yell ; bawl  FR: hurler ; brailler ; beugler
แห้วหมู[haēomū] (n, exp) EN: Nut grass ; Yellow nutsedge
จุลกฐิน[junlakathin] (n) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush
ก้ามกุ้งสีทอง[kāmkung sī thøng] (n, exp) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch)
การทอดกฐิน[kān thøtkathin] (n) EN: ceremony of presenting yellow robes to the Buddhist monks at the end of the Buddhist Lent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
YELL Y EH1 L
YELLS Y EH1 L Z
YELLE Y EH1 L
YELLOW Y EH1 L OW0
YELLIN Y EH1 L IH0 N
YELLEN Y EH1 L AH0 N
YELLED Y EH1 L D
YELLIN' Y EH1 L IH0 N
YELLING Y EH1 L IH0 NG
YELLAND Y EH1 L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yell (v) jˈɛl (y e1 l)
yells (v) jˈɛlz (y e1 l z)
yelled (v) jˈɛld (y e1 l d)
yellow (v) jˈɛlou (y e1 l ou)
yelling (v) jˈɛlɪŋ (y e1 l i ng)
yellows (v) jˈɛlouz (y e1 l ou z)
yellowed (v) jˈɛloud (y e1 l ou d)
yellower (j) jˈɛlouər (y e1 l ou @ r)
yellowest (j) jˈɛlouɪst (y e1 l ou i s t)
yellowing (v) jˈɛlouɪŋ (y e1 l ou i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, / ] yellow; sulfur; surname Huang or Hwang #1,157 [Add to Longdo]
黄色[huáng sè, ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] yellow; pornographic #5,203 [Add to Longdo]
黄河[Huáng hé, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ, / ] Yellow River or Huang He #5,702 [Add to Longdo]
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, / ] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals) #13,357 [Add to Longdo]
黄帝[Huáng dì, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ, / ] Yellow Emperor #20,413 [Add to Longdo]
黄海[Huáng Hǎi, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄞˇ, / ] Yellow Sea #20,977 [Add to Longdo]
黄鱼[huáng yú, ㄏㄨㄤˊ ㄩˊ, / ] yellow croaker (fish) #43,369 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] yellow loam; clay; season; few #44,453 [Add to Longdo]
黄鼠狼[huáng shǔ láng, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨˇ ㄌㄤˊ, / ] yellow weasel (Mustela sibirica); Japanese mink; skunk #53,358 [Add to Longdo]
黄鹂[huáng lí, ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˊ, / ] yellow oriole (Oriolus chinensis) #55,096 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfeuerungsruf { m }yell [ Am. ] [Add to Longdo]
gellender Schrei | einen Schrei ausstoßenyell | to let out a yell [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
voyelle(n) |f, pl. -s| สระ, See also: consonne, alphabet

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n, adj-na) yellow; (P) #2,784 [Add to Longdo]
黄色[きいろ(P);こうしょく;おうしょく, kiiro (P); koushoku ; oushoku] (adj-na, n) yellow; amber; (P) #5,628 [Add to Longdo]
エール[e-ru] (n) (1) yell; cheerleading shout; (2) ale; (P) #8,913 [Add to Longdo]
イエロー(P);イェロー;イェロウ[iero-(P); iero-; ierou] (adj-na, n) yellow; (P) #9,411 [Add to Longdo]
[あずさ;し;アズサ, azusa ; shi ; azusa] (n) (1) (あずさ, アズサ only) (uk) (See 夜糞峰榛) Japanese cherry birch (Betula grossa); (2) (あずさ, アズサ only) (See キササゲ) yellow catalpa (Catalpa ovata); (3) printing block #10,284 [Add to Longdo]
紅葉(P);黄葉[こうよう(P);もみじ(P), kouyou (P); momiji (P)] (n, vs) (1) autumn colours; fall colors; leaves changing color (colour); (2) (紅葉, こうよう only) leaves turning red; red leaves; (3) (黄葉, こうよう only) leaves turning yellow; yellow leaves; (n) (4) (もみじ only) (See 以呂波紅葉) (Japanese) maple (Acer japonicum); (5) (もみじ only) (col) venison; (P) #11,328 [Add to Longdo]
黄色い(P);黄いろい[きいろい, kiiroi] (adj-i) (1) yellow; (2) (See 黄色い声) high-pitched (voice); shrill; (P) #12,049 [Add to Longdo]
唱える[となえる, tonaeru] (v1, vt) (1) to recite; to chant; (2) to cry; to yell; to shout; (3) to advocate; to advance; to preach; to insist; (P) #14,541 [Add to Longdo]
ソフトテニス[sofutotenisu] (n) (See 硬式テニス) soft tennis (using soft rubber balls instead of hard yellow balls) #16,321 [Add to Longdo]
黄海[こうかい, koukai] (n) Yellow Sea #18,695 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イエローページ[いえろーぺーじ, iero-pe-ji] yellow page [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yell \Yell\, n.
   A sharp, loud, hideous outcry.
   [1913 Webster]
 
      Their hideous yells
      Rend the dark welkin.          --J. Philips.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yell \Yell\ (y[e^]l), v. i. [imp. & p. p. {Yelled}; p. pr. & vb.
   n. {Yelling}.] [OE. yellen, [yogh]ellen, AS. giellan, gillan,
   gyllan; akin to D. gillen, OHG. gellan, G. gellen, Icel.
   gjalla, Sw. g[aum]lla to ring, resound, and to AS., OS., &
   OHG. galan to sing, Icel. gala. Cf. 1st {Gale}, and
   {Nightingale}.]
   To cry out, or shriek, with a hideous noise; to cry or scream
   as with agony or horror.
   [1913 Webster]
 
      They yelleden as feendes doon in helle. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Nor the night raven, that still deadly yells.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Infernal ghosts and hellish furies round
      Environed thee; some howled, some yelled. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yell \Yell\, v. t.
   To utter or declare with a yell; to proclaim in a loud tone.
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yell
   n 1: a loud utterance; often in protest or opposition; "the
      speaker was interrupted by loud cries from the rear of the
      audience" [syn: {cry}, {outcry}, {call}, {yell}, {shout},
      {vociferation}]
   2: a loud utterance of emotion (especially when inarticulate);
     "a cry of rage"; "a yell of pain" [syn: {cry}, {yell}]
   v 1: utter a sudden loud cry; "she cried with pain when the
      doctor inserted the needle"; "I yelled to her from the
      window but she couldn't hear me" [syn: {shout}, {shout
      out}, {cry}, {call}, {yell}, {scream}, {holler}, {hollo},
      {squall}]
   2: utter or declare in a very loud voice; "You don't have to
     yell--I can hear you just fine" [syn: {yell}, {scream}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top