Search result for

yell

(129 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yell-, *yell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yellow[ADJ] เป็นสีเหลืองคล้ายเนยหรือมะนาวสุก
yellow[ADJ] เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง, See also: เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์
yellow[ADJ] ขี้ขลาด, See also: ตาขาว
yellow[N] สีเหลือง, See also: สีเหลือง
yellow[N] สีย้อมสีเหลือง
yellow[N] ไข่แดง
yellow[VI] กลายเป็นสีเหลือง (เพราะความเก่า)
yellow[VT] กลายเป็นสีเหลือง (เพราะความเก่า)
yell off[PHRV] ตะโกนเสียงดัง
yell out[PHRV] ตะโกนพูด (บางสิ่ง), Syn. roar out, shout out, thunder out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yell(เยล) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,โห่,ร้อง,แผดเสียง,ถ้อยคำที่ใช้ร้องเชียร์, Syn. cry out,bellow
yellow(เยล'โล) adj. สีเหลือง,เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์,เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง,ซีดเหลือง,ขี้ขลาด,ตาขาว,ไว้ใจไม่ได้,เก่า,คร่ำครึ,หวาดระแวง n. สีเหลือง,ไข่แดง,สีย้อมสีเหลือง vt.,vi. ทำให้เป็นสีเหลือง,กลายเป็นสีเหลือง., See also: yellowness n.
yellow feverโรคติดต่อร้ายแรงและฉับพลันเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีอาการดีซ่านอาเจียนและเลือดออก., Syn. yellow jack
yellow jackn. =yellow fever
yellow journalismn. ระบบบรรณาธิการคาวโลกีย์
yellow pagesn. สมุดโทรศัพท์ฉบับโฆษณาสินค้า
yellow periln. ภัยจากชนผิวเหลืองที่มีต่อชนผิวขาว
yellow pinen. ต้นสนอเมริกาที่มีเนื้อไม้สีเหลืองและแข็งแรง,ไม้ของต้นดังกล่าว
yellow pressn. หนังสือพิมพ์ลามก
yellowish(เยล'โลอิช) adj. ค่อนข้างเหลือง,ทาด้วยสีเหลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
yell(n) การตะโกน,การโห่ร้อง,การแผดเสียง,การเอ็ดตะโร
yell(vi) ตะโกน,เอ็ดตะโร,โห่ร้อง,แผดเสียง
yellow(adj) สีเหลือง,เกี่ยวกับชนผิวเหลือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yellow dog contractสัญญาที่ห้ามลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow feverไข้เหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yellow groundชั้นสีเหลือง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
yellow pagesหน้าเหลือง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow perilภัยผิวเหลือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Yellow Perilภัยผิวเหลือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow spot; macula luteaจุดเหลือง (จอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yellow-dog contractข้อตกลงไม่เข้าสหภาพแรงงาน (ของลูกจ้าง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yellow cakeเค้กเหลือง, สารผสมของยูเรเนียมออกไซด์หลายชนิด (โดยเทียบออกไซด์ทุกชนิดให้อยู่ในรูปของ U3O8) มีลักษณะเป็นผงละเอียด ได้จากกระบวนการสกัดสินแร่ยูเรเนียมจากเหมือง มีสีเหลือง ส้ม หรือเขียวคล้ำ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนชนิดของออกไซด์ และอุณหภูมิที่ใช้ขณะผลิต โดยอุณหภูมิที่สูงกว่าจะทำให้มีสีเข้มขึ้น เค้กเหลืองใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
yellow orange leaf diseaseโรคใบสีส้ม, โรคชนิดหนึ่งของต้นข้าวเกิดจากเชื้อรา ใบข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง หรือสีเหลืองส้ม และจะชะงักการเจริญเติบโต แล้วตายไปในที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Yellow River (China) แม่น้ำเหลือง (จีน) [TU Subject Heading]
Yellow River Watershed (China) ลุ่มน้ำแม่น้ำเหลือง (จีน) [TU Subject Heading]
yellow spotจุดดวงเหลือง, ส่วนของจอตาที่ไวต่อแสงมากที่สุด  เป็นบริเวณที่มีสีเหลือง อยู่ตรงข้ามกับเลนส์ตา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Yellow-head virusไวรัสหัวเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have to say, I thought there'd be some yelling.พ่ออยากจะบอกว่า พ่อคิดว่าลูกจะโวยวายนะเนี่ย New Haven Can Wait (2008)
You yelled politely.ใช่.. คุณดูสุภาพ Birthmarks (2008)
What a relief- Now Videl won't yell at me-ว้าว! ค่อยยังชั่ว เท่านี้เราก็ไม่โดนบีเดลว่าแล้ว Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Why are you yelling? You startled the baby.ทำไมนายต้องตะโกนด้วย ลูกนายร้องแล้วเห็นมั๊ย Baby and I (2008)
Look, the yellowtail should be sliced this thick.ดูสิ อันนี้มีเคล็ดลับการไสลด์แบบนี้ Heartbreak Library (2008)
I'm 1,16% wolf with a yellow wolverine and there is some...รวมกับสัตว์ป่ากินเนี้อ \ แถมเชื้อสายยังรวมกันระหว่าง.. Bolt (2008)
Step backward on the yellow line...กรุณายืนอยู่หลังแนวเส้นสีเหลือง... เกียนวู! My Sassy Girl (2008)
The record exploded into something they had never seen... which liberated the yellow horrific violenceThe record exploded into something they had never seen... . which liberated the yellow horrific violence. Rambo (2008)
Yellow's video.เหลืองเป็นวีดีโอ The Lazarus Project (2008)
Driving a yellow convertible with the top down, dressed like assholes! Yo.ขับรถเปิดประทุนสีเหลืองไม่มีหลังคา ชุดก็เหมือนพวกบ้า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Dude, I heard her yell.- เพื่อน ฉันได้ยินเสียงเธอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- I heard her yelling!- ฉันได้ยินเสียงร้องเธอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yellDon't yell at me.
yellThese green leaves turn red or yellow in fall.
yell"Put this stuff away at once!" she yelled in a rage.
yellShe yelled at the children to be quiet.
yellI used to get yelled at for hogging the phone.
yellWhen I asked Dad for more money, he really blew up and started to yell at me.
yellThat is not a yellow piece of chalk.
yellShe yelled in a rage.
yellWhen the traffic light is yellow, we stop.
yellI'd like a long-sleeved shirt in yellow, medium.
yellYelling about it won't help now. You should have done that when it counted.
yellJust how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบเหลือง[N] yellow card
ผ้าเหลือง[N] yellow robe, Syn. จีวร, กาสาวพัสตร์, ผ้ากาสาวพัสตร์, Example: คนที่เป็นแม่ขอแต่เพียงได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์, Count unit: ผืน, Thai definition: ผ้าย้อมฝาด ซึ่งภิกษุสามเณรใช้นุ่งห่ม, Notes: (ปาก)
โศก[ADJ] chartreuse, See also: yellow-green color, Syn. สีโศก, Example: ฉันจำได้ว่า ผู้หญิงที่ใส่ชุดสีโศกคนนั้นเคยเป็นดารามาก่อน, Thai definition: สีเขียวอ่อนอย่างสีใบอโศกอ่อน
ไข้เหลือง[N] yellow fever, Syn. โรคไข้เหลือง, Example: คนในชนบทสมัยก่อนป่วยเป็นไข้เหลืองกันมาก, Thai definition: โรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส มียุงเป็นพาหะ ผู้ป่วยมักมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นเหียน อาเจียน ปวดศีรษะ และปวดหลัง ไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ชีพจรเต้นช้าลง ผิวและตาเหลือง อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตภายใน 6-7 วัน
ตะเบ็ง[V] shout, See also: yell, bellow, bowl, Syn. ตะโกน, ตะเบ็งเสียง, เปล่งเสียง, Ant. กระซิบกระซาบ, พึมพำ, Example: เขาต้องตะเบ็งเสียงแข่งกับเสียงเพลงในเธค, Thai definition: เบ่งเสียงออกให้ดังเกินสมควร
ตวาด[V] yell, See also: bawl, bellow, shout, bluster, threaten, Syn. ตะคอก, ขู่, แผดเสียง, ตะเพิด, ดุ, เอ็ด, คำราม, ขึ้นเสียง, Example: แม่ค้าตวาดลูกค้าที่ทำผลไม้ตกพื้น, Thai definition: ขู่เต็มเสียง, คุกคามด้วยแผดเสียง, พูดเสียงดังด้วยความโกรธ
บงสุกุล[N] yellow robe drawn by a Buddhist, Syn. บังสุกุล, Count unit: ผืน, Thai definition: เรียกผ้าที่พระภิกษุชักออกจากศพ
จีวร[N] robe (of a Buddhist monk), See also: yellow robe, Syn. ผ้าจีวร, Example: พระเริ่มออกบิณฑบาต มองเห็นจีวรสีเหลืองอยู่ลิบๆ, Count unit: ผืน, Thai definition: เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผ้าเหลือง[N] yellow (Buddhist monk's) robes, Syn. พระพุทธศาสนา, Notes: (ปาก)
แหกปาก[V] shout, See also: yell, bawl, Syn. ตะโกน, ตะเบ็ง, Example: เขาแหกปากร้องเมื่อยาซึมเข้าแผล, Thai definition: ตะเบ็งเสียงออกมาดังๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเหลือง [n. exp.] (bai leūang) EN: yellow card   FR: carte jaune [f]
ช้อนทอง [n. exp.] (chøn thøng) EN: Yellow mussaenda   
เอ็ด[v.] (et) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at   FR: crier ; faire du vacarme
ไฟเหลือง[n. exp.] (fai leūang) EN: yellow light   FR: feu orange [m] ; feu jaune [m]
ฝนเหลือง [n. exp.] (fon leūang) EN: yellow rain   
แหกปาก[v. exp.] (haēkpāk) EN: shout ; yell ; bawl   FR: hurler ; brailler ; beugler
แห้วหมู[n. exp.] (haēomū) EN: Nut grass ; Yellow nutsedge   
จุลกฐิน[n.] (junlakathin) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush   
ก้ามกุ้งสีทอง[n. exp.] (kāmkung sī thøng) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch)   
การทอดกฐิน[n.] (kān thøtkathin) EN: ceremony of presenting yellow robes to the Buddhist monks at the end of the Buddhist Lent   

CMU English Pronouncing Dictionary
YELL    Y EH1 L
YELLS    Y EH1 L Z
YELLE    Y EH1 L
YELLOW    Y EH1 L OW0
YELLIN    Y EH1 L IH2 N
YELLEN    Y EH1 L AH0 N
YELLED    Y EH1 L D
YELLIN'    Y EH1 L AH0 N
YELLING    Y EH1 L IH0 NG
YELLAND    Y EH1 L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yell    (v) (y e1 l)
yells    (v) (y e1 l z)
yelled    (v) (y e1 l d)
yellow    (v) (y e1 l ou)
yelling    (v) (y e1 l i ng)
yellows    (v) (y e1 l ou z)
yellowed    (v) (y e1 l ou d)
yellower    (j) (y e1 l ou @ r)
yellowest    (j) (y e1 l ou i s t)
yellowing    (v) (y e1 l ou i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfeuerungsruf {m}yell [Am.] [Add to Longdo]
gellender Schrei | einen Schrei ausstoßenyell | to let out a yell [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
voyelle(n) |f, pl. -s| สระ, See also: Related: consonne, alphabet

Japanese-English: EDICT Dictionary
がなり立てる[がなりたてる, ganaritateru] (v1) (See がなる) to yell; to shout [Add to Longdo]
がなる[, ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl [Add to Longdo]
わめき声;喚き声[わめきごえ, wamekigoe] (n) yell; shout; outcry [Add to Longdo]
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock [Add to Longdo]
アエクィデンスメタエ[, aekuidensumetae] (n) yellow acara (species of cichlid in Colombia, Aequidens metae) [Add to Longdo]
アカヒメジ[, akahimeji] (n) yellowfin goatfish (Mulloidichthys vanciolensis) [Add to Longdo]
アデヤッコ[, adeyakko] (n) yellowface angelfish (Pomacanthus xanthometopon); blueface angelfish [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
アメリカ水芭蕉[アメリカみずばしょう;アメリカミズバショウ, amerika mizubashou ; amerikamizubashou] (n) (uk) yellow skunk cabbage (Lysichiton americanum) [Add to Longdo]
イエロー(P);イェロー;イェロウ[, iero-(P); iero-; ierou] (adj-na,n) yellow; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, / ] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals) [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] yellow loam; clay; season; few [Add to Longdo]
花黄[huā huáng, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄤˊ, / ] yellow flower (cosmetic powder used on women's forehead in former times) [Add to Longdo]
茶晶[chá jīng, ㄔㄚˊ ㄐㄧㄥ, ] yellow quartz; topaz [Add to Longdo]
葱黄[cōng huáng, ㄘㄨㄥ ㄏㄨㄤˊ, / ] yellow green [Add to Longdo]
[kǎn, ㄎㄢˇ, ] yellow [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, / ] yellow; sulfur; surname Huang or Hwang [Add to Longdo]
黄巾起义[huáng jīn qǐ yì, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄑㄧˇ ㄧˋ, / ] Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184) [Add to Longdo]
黄帝[Huáng dì, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ, / ] Yellow Emperor [Add to Longdo]
黄河[Huáng hé, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ, / ] Yellow River or Huang He [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イエローページ[いえろーぺーじ, iero-pe-ji] yellow page [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yell \Yell\, n.
   A sharp, loud, hideous outcry.
   [1913 Webster]
 
      Their hideous yells
      Rend the dark welkin.          --J. Philips.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yell \Yell\ (y[e^]l), v. i. [imp. & p. p. {Yelled}; p. pr. & vb.
   n. {Yelling}.] [OE. yellen, [yogh]ellen, AS. giellan, gillan,
   gyllan; akin to D. gillen, OHG. gellan, G. gellen, Icel.
   gjalla, Sw. g[aum]lla to ring, resound, and to AS., OS., &
   OHG. galan to sing, Icel. gala. Cf. 1st {Gale}, and
   {Nightingale}.]
   To cry out, or shriek, with a hideous noise; to cry or scream
   as with agony or horror.
   [1913 Webster]
 
      They yelleden as feendes doon in helle. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Nor the night raven, that still deadly yells.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Infernal ghosts and hellish furies round
      Environed thee; some howled, some yelled. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yell \Yell\, v. t.
   To utter or declare with a yell; to proclaim in a loud tone.
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yell
   n 1: a loud utterance; often in protest or opposition; "the
      speaker was interrupted by loud cries from the rear of the
      audience" [syn: {cry}, {outcry}, {call}, {yell}, {shout},
      {vociferation}]
   2: a loud utterance of emotion (especially when inarticulate);
     "a cry of rage"; "a yell of pain" [syn: {cry}, {yell}]
   v 1: utter a sudden loud cry; "she cried with pain when the
      doctor inserted the needle"; "I yelled to her from the
      window but she couldn't hear me" [syn: {shout}, {shout
      out}, {cry}, {call}, {yell}, {scream}, {holler}, {hollo},
      {squall}]
   2: utter or declare in a very loud voice; "You don't have to
     yell--I can hear you just fine" [syn: {yell}, {scream}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top