ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

暗号解読

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -暗号解読-, *暗号解読*
Japanese-English: EDICT Dictionary
暗号解読[あんごうかいどく, angoukaidoku] (n) cryptanalysis [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I used the cryptograph to get into Markov's personal server.[JA] 暗号解読機で マルコフの個人サーバーに侵入したら... こいつを見つけた The Sword's Edge (2012)
But codebreaker is my middle name.[JA] でも 暗号解読者は 私のミドルネームです Dead to Rights (2013)
In the Second World War the Allies knew that Coventry was going to get bombed because they'd broken the German code but they didn't want the Germans to know that they'd broken the code.[JA] 第二次世界大戦時 連合国側は分かっていた ドイツ軍の暗号を解読した結果 コベントリーは爆撃されるだろうと しかし、暗号解読の事実を 知られたくなかったので A Scandal in Belgravia (2012)
We have the cryptograph we nabbed from Amanda.[JA] こっちには暗号解読機がある The Sword's Edge (2012)
John, if we're going to decipher this code, we need to look for more evidence.[JA] ジョン 暗号解読の為に もっとサンプルを見つけるぞ The Blind Banker (2010)
You must sneak aboard that station and destroy it before they crack R2's memory banks.[JA] じゃ、R2のメモリが暗号解読される前に、 こっそりと基地へ入って破壊して Duel of the Droids (2008)
I had one of the best cryptographers in the country take a look at it though he was mostly upside-down, as I recall.[JA] 暗号解読の専門家に 見てもらったけれど 悪戦苦闘して A Scandal in Belgravia (2012)
We've been working with Rie to decode those papers... and it was her findings that led us here.[JA] リエと共に暗号解読に 取り組んできた その結果 ここへ辿り着いたんだ Dead Mine (2012)
They said they'd developed a mutating encryption algorithm and they wanted to see if it could be cracked.[JA] 聞いたところでは、彼らは新しい... 暗号解読プログラムを開発したらしく.. それで侵入が可能かどうかを 確かめていたんだ。 Live Free or Die Hard (2007)
Division recently recovered it.[JA] 暗号解読機です 先日、ディビジョンが取り戻しました The Sword's Edge (2012)
There must be some kind of code key.[JA] 確かに暗号解読キーのようだな Ragnarok (2013)
Okay, I'm in the White House security system courtesy of the cryptograph.[JA] では、ホワイトハウスの 警備システムに... これも暗号解読機の、おかげ... The Sword's Edge (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
暗号解読[あんごうかいどく, angoukaidoku] cryptanalysis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top