ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวเราะ

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวเราะ-, *หัวเราะ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
55555 (slang ภาษาอินเทอร์เน็ต ) หัวเราะ หรือ ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า เลยเขียนเอาสะดวกว่า 55555
ถถถถถ (slang ภาษาอินเทอร์เน็ต ) หัวเราะ หรือ 55555 (hahahahaha) เนื่องจากบนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ทั่วไป ปุ่มอักษร ถ จะตรงกับเลข 5 ในภาษาอังกฤษ และผู้พิมพ์มักลืมกดปุ่มเปลี่ยนภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก่อน ตั้งใจจะพิมพ์ 55555 เลยกลายเป็น ถถถถถ เมื่อมีการพิมพ์ผิดกันบ่อยครั้ง จึงถือกันว่าคำว่า ถถถถถ ก็ใช้แทนความหมายของ 55555 ไป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเราะ[V] laugh, See also: chuckle, chortle, guffaw, giggle, titter, be in stitches, snigger, Syn. หัวร่อ, ขัน, ขบขัน, Example: พวกเขาหัวเราะที่ได้เจอคนชื่อประหลาด, Thai definition: เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ
หัวเราะเยาะ[V] laugh at, See also: sneer, mock, Syn. เยาะเย้ย, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: เธอแน่ใจว่าเขาหัวเราเยาะเธอ เธอจึงทำท่าปั้นปึ่งใส่, Thai definition: หัวเราะเพื่อเยาะเย้ยให้เจ็บใจ
หัวเราะต่อกระซิก[V] giggle, See also: titter, Syn. หัวร่อต่อกระซิก, Example: ผู้หญิงสองคนพากันหัวเราะต่อกระซิกอยู่ข้างหลังอย่างน่ารำคาญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวเราะก. เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ เป็นต้น, ใช้เข้าคู่กับคำ หัวไห้ เป็น หัวเราะหัวไห้ ก็มี, หัวร่อ ก็ว่า, (โบ) เขียนเป็น หวัวเราะ ก็มี.
หัวเราะหัวไห้ก. หัวเราะ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- [laughs][หัวเราะChapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Ah, Gideon, listen.อา กิเดโอน ฟัง หัวเราะร่าเริง Pinocchio (1940)
Go on, laugh.ไปในการหัวเราะ Pinocchio (1940)
Hey, you laugh like a donkey.เฮย คุณหัวเราะเหมือนลา Pinocchio (1940)
She stood there laughing, her black hair blowing in the wind and told me all about herself.หล่อนยืนหัวเราะอยู่ที่นั่น ผมดำพลิ้วไหวในสายลม หล่อนเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองให้ผมฟัง ทุกอย่าง Rebecca (1940)
Then she started to laugh.เเล้วหล่อนก็เริ่มหัวเราะ Rebecca (1940)
"How funny. How supremely, wonderfully funny."ตลกดีนะ ช่างน่าหัวเราะอะไรปานนี้" Rebecca (1940)
That's why she stood there laughing when she...นี่ล่ะที่ว่าทําไมหล่อนถึงยืนหัวเราะตอนที่-- Rebecca (1940)
Laughs, drinks, jokes, tricks. You know?หัวเราะเครื่องดื่มตลกเทคนิค คุณรู้หรือไม่ว่า 12 Angry Men (1957)
- Ho, ho! - Ho! - Ho, ho!ทุกคนหัวเราะ ริงโก้ส์ Help! (1965)
# I can see them laugh at meฉันสามารถเห็นพวกเขาหัวเราะเยาะ ฉัน Help! (1965)
When I was told I was to be your troop leader, I had a little weep and a laugh.ผู้นำฉันก็มีร้องไห้น้อยและเสียง หัวเราะ ฉันไม่ทราบว่าพวกเราทุกคน How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger   FR: rire ; rigoler
หัวเราะก๊าก[v. exp.] (hūarǿ kāk) EN: burst into a loud guffaw   FR: éclater de rire
หัวเราะต่อกระซิก[v. exp.] (hūarǿ tø krasik) EN: giggle ; titter   
หัวเราะร่วน[v. exp.] (hūarǿ rūan) FR: rire de bon coeur
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at   FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)

English-Thai: Longdo Dictionary
LOL(phrase slang) ย่อมาจาก Laughing Out Loud หมายถึง กำลังหัวเราะอย่างดัง, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cackle[VI] หัวเราะเสียงดังแหลม, Syn. cluck, gabble
chortle[VI] หัวเราะร่าเริง, Syn. chuckle, snort
chuckle[VI] หัวเราะเบาๆ, Syn. laugh, giggle
curl up[PHRV] อดหัวเราะไม่ได้, See also: หัวเราะไม่หยุด, Syn. double up
fall about[PHRV] หัวเราะร่วน, See also: ขำกลิ้ง, Syn. crash about
fall around[PHRV] หัวเราะร่วน, See also: ขำกลิ้ง, Syn. crash about, fall about
deride[VT] หัวเราะเยาะ, See also: ดูถูก, เยาะเย้ย, Syn. jeer, mock, ridicule
gibe at[PHRV] เยาะเย้ย, See also: หัวเราะเยาะ, ถากถาง, เสียดสี, Syn. jibe at, laugh at
giggle at[PHRV] หัวเราะคิกคักกับ, See also: คิกๆคักๆอยู่กับ, Syn. giggle over
giggle over[PHRV] หัวเราะคิกคักกับ, See also: คิกๆคักๆอยู่กับ, Syn. giggle at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
ad absurdum(แอดแอบเซอ' ดัม) สู่จุดที่น่าหัวเราะ
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)
belly laughn. การหัวเราะอย่างรุนแรง,การหัวเราะท้องแข็ง
cackle(แคค'เคิล) {cackled,cackling,cackles} vi.,n. (การ) ร้องเสียงกะต๊ากหรือกุ๊ก ๆ (ไก่) ,หัวเราะกั๊กกั๊ก,พูดเสียงอึกทึก,ร้องเสียงที่แสดงการไม่เห็นด้วย,คำพูดเหลวไหล, See also: cackler n., Syn. cluck
cheshire catn. ผู้ที่หัวเราะแล้วเห็นไรฟัน,ผู้หัวเราะแบบแยกเขี้ยว
chortle(คอร์'เทิล) vt. vi.,n. หัวเราะฮะฮะ.
chuckle {chuckledvi.,n. (การ) หัวเราะเบา ๆ ,หัวเราะกับตัวเอง,แอบหัวเราะ,ร้องเสียงกระต๊าก (ไก่)
chuckles}vi.,n. (การ) หัวเราะเบา ๆ ,หัวเราะกับตัวเอง,แอบหัวเราะ,ร้องเสียงกระต๊าก (ไก่)

English-Thai: Nontri Dictionary
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
amusing(adj) น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,น่าขบขัน,น่าหัวเราะ
chuckle(n) การหัวเราะหึๆ,การอมยิ้ม
chuckle(vi) หัวเราะหึๆ,หัวเราะเบาๆ
comical(adj) ขบขัน,น่าหัวเราะ,ตลก
deride(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,ดูถูก
derision(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก
droll(adj) น่าขำ,น่าหัวเราะ,น่าขัน,ตลกขบขัน
funny(adj) น่าขัน,ตลก,สนุกสนาน,น่าหัวเราะ
gibe(n) การหัวเราะเยาะ,การเยาะเย้ย,การเสียดสี,การถากถาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chortle[ชอท' เทิ่ล] (n vi vt ) หัวเราะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
くすくす笑う[くすくすわらう, kusukusuwarau] (vi ) หัวเราะคิกคัก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
笑う[わらう, warau] Thai: หัวเราะ English: to laugh
くすくす笑う[くすくすわらう, kusukusuwarau] Thai: หัวเราะคิกคัก English: to giggle

German-Thai: Longdo Dictionary
jmdn. auslachen(vt) |lachte aus, hat ausgelacht| หัวเราะเยาะ
lachen (über etw.(A))(vi) |lachte, hat gelacht| หัวเราะ (เกี่ยวกับ)
mißlingen(vi) |mißlang, ist mißlungen, + jmdm.| ล้มเหลว, ไม่เป็นผลสำเร็จ เช่น Der Versuch, sie zum Lachen zu bringen, ist ihm völlig mißlungen. ความพยายามของเขาที่จะทำให้เธอหัวเราะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง , See also: A. gelingen,
lachen(vi) |lachte, hat gelacht, über etw.(A)/jmdn.| หัวเราะ เช่น Das ist nicht zum Lachen. นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาหัวเราะนะ
auslachen(vt) |lachte aus, hat ausgelacht, jmdn.| หัวเราะเยาะ เช่น Er hat mich ausgelacht. เขาหัวเราะเยาะฉัน
humorvoll(adj) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน, ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เช่น Er ist humorvoll. Er kann immer über sich selbst lachen. เขามีอารมณ์ขันจัง เขาสามารถหัวเราะขำตัวเองได้ตลอดเวลา , See also: A. humorlos,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top