Search result for

หัวเราะ

(65 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวเราะ-, *หัวเราะ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
55555 (slang ภาษาอินเทอร์เน็ต ) หัวเราะ หรือ ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า เลยเขียนเอาสะดวกว่า 55555
ถถถถถ (slang ภาษาอินเทอร์เน็ต ) หัวเราะ หรือ 55555 (hahahahaha) เนื่องจากบนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ทั่วไป ปุ่มอักษร ถ จะตรงกับเลข 5 ในภาษาอังกฤษ และผู้พิมพ์มักลืมกดปุ่มเปลี่ยนภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก่อน ตั้งใจจะพิมพ์ 55555 เลยกลายเป็น ถถถถถ เมื่อมีการพิมพ์ผิดกันบ่อยครั้ง จึงถือกันว่าคำว่า ถถถถถ ก็ใช้แทนความหมายของ 55555 ไป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเราะ[V] laugh, See also: chuckle, chortle, guffaw, giggle, titter, be in stitches, snigger, Syn. หัวร่อ, ขัน, ขบขัน, Example: พวกเขาหัวเราะที่ได้เจอคนชื่อประหลาด, Thai definition: เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ
หัวเราะเยาะ[V] laugh at, See also: sneer, mock, Syn. เยาะเย้ย, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: เธอแน่ใจว่าเขาหัวเราเยาะเธอ เธอจึงทำท่าปั้นปึ่งใส่, Thai definition: หัวเราะเพื่อเยาะเย้ยให้เจ็บใจ
หัวเราะต่อกระซิก[V] giggle, See also: titter, Syn. หัวร่อต่อกระซิก, Example: ผู้หญิงสองคนพากันหัวเราะต่อกระซิกอยู่ข้างหลังอย่างน่ารำคาญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวเราะก. เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ เป็นต้น, ใช้เข้าคู่กับคำ หัวไห้ เป็น หัวเราะหัวไห้ ก็มี, หัวร่อ ก็ว่า, (โบ) เขียนเป็น หวัวเราะ ก็มี.
หัวเราะหัวไห้ก. หัวเราะ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- [laughs][หัวเราะChapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
The Dean hasn't laughed like that in years.ไม่ได้ยินท่านหัวเราะร่าอย่างนี้มานานแล้วนะคะเนี่ย New Haven Can Wait (2008)
When I laugh,เวลาที่ฉันหัวเราะ New Haven Can Wait (2008)
Did he just laugh? No, no, i sneezed.นี่คุณเพิ่งจะหัวเราะรึปล่าว ปล่าว ฉันจามน่ะ Not Cancer (2008)
Ridiculous that they let people take potentially dangerous drugs for money.เป็นเรื่องน่าหัวเราะที่อนุญาตให้ประชาชน\ เสี่ยงได้รับอันตรายจากยา แลกกับเงิน. Adverse Events (2008)
You played a practical joke on him, he didn't laugh...คุณชอบทำตลกกับเค้า เขาไม่เคยหัวเราะ Lucky Thirteen (2008)
He's four. They laugh.เขาอายุ 4 ขวบ พวกเขาหัวเราะ Emancipation (2008)
I could hear him laughing.ฉันได้ยินเสียงเขาหัวเราะ Emancipation (2008)
I'd need a flow chart to explain all the ways in which that was ridiculously insensitive.ฉันต้องการชาร์ดเพื่อต้องการอธิบายทุกๆทาง ซึ่งเป็นเรื่องน่าหัวเราะและเซ็นท์ซิทีฟ Dying Changes Everything (2008)
LAUGHINGหัวเราะ Episode #1.5 (2008)
LAUGHINGหัวเราะ Episode #1.5 (2008)
I'll teach you to laugh at me! Super Destructive Energy Wave!ฉันจะสอนวิธีหัวเราะให้แกเอง! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger   FR: rire ; rigoler
หัวเราะก๊าก[v. exp.] (hūarǿ kāk) EN: burst into a loud guffaw   FR: éclater de rire
หัวเราะต่อกระซิก[v. exp.] (hūarǿ tø krasik) EN: giggle ; titter   
หัวเราะร่วน[v. exp.] (hūarǿ rūan) FR: rire de bon coeur
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at   FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)

English-Thai: Longdo Dictionary
LOL(phrase slang) ย่อมาจาก Laughing Out Loud หมายถึง กำลังหัวเราะอย่างดัง, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cackle[VI] หัวเราะเสียงดังแหลม, Syn. cluck, gabble
chortle[VI] หัวเราะร่าเริง, Syn. chuckle, snort
chuckle[VI] หัวเราะเบาๆ, Syn. laugh, giggle
curl up[PHRV] อดหัวเราะไม่ได้, See also: หัวเราะไม่หยุด, Syn. double up
fall about[PHRV] หัวเราะร่วน, See also: ขำกลิ้ง, Syn. crash about
fall around[PHRV] หัวเราะร่วน, See also: ขำกลิ้ง, Syn. crash about, fall about
deride[VT] หัวเราะเยาะ, See also: ดูถูก, เยาะเย้ย, Syn. jeer, mock, ridicule
gibe at[PHRV] เยาะเย้ย, See also: หัวเราะเยาะ, ถากถาง, เสียดสี, Syn. jibe at, laugh at
giggle at[PHRV] หัวเราะคิกคักกับ, See also: คิกๆคักๆอยู่กับ, Syn. giggle over
giggle over[PHRV] หัวเราะคิกคักกับ, See also: คิกๆคักๆอยู่กับ, Syn. giggle at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
ad absurdum(แอดแอบเซอ' ดัม) สู่จุดที่น่าหัวเราะ
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)
belly laughn. การหัวเราะอย่างรุนแรง,การหัวเราะท้องแข็ง
cackle(แคค'เคิล) {cackled,cackling,cackles} vi.,n. (การ) ร้องเสียงกะต๊ากหรือกุ๊ก ๆ (ไก่) ,หัวเราะกั๊กกั๊ก,พูดเสียงอึกทึก,ร้องเสียงที่แสดงการไม่เห็นด้วย,คำพูดเหลวไหล, See also: cackler n., Syn. cluck
cheshire catn. ผู้ที่หัวเราะแล้วเห็นไรฟัน,ผู้หัวเราะแบบแยกเขี้ยว
chortle(คอร์'เทิล) vt. vi.,n. หัวเราะฮะฮะ.
chuckle {chuckledvi.,n. (การ) หัวเราะเบา ๆ ,หัวเราะกับตัวเอง,แอบหัวเราะ,ร้องเสียงกระต๊าก (ไก่)
chuckles}vi.,n. (การ) หัวเราะเบา ๆ ,หัวเราะกับตัวเอง,แอบหัวเราะ,ร้องเสียงกระต๊าก (ไก่)

English-Thai: Nontri Dictionary
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
amusing(adj) น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,น่าขบขัน,น่าหัวเราะ
chuckle(n) การหัวเราะหึๆ,การอมยิ้ม
chuckle(vi) หัวเราะหึๆ,หัวเราะเบาๆ
comical(adj) ขบขัน,น่าหัวเราะ,ตลก
deride(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,ดูถูก
derision(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก
droll(adj) น่าขำ,น่าหัวเราะ,น่าขัน,ตลกขบขัน
funny(adj) น่าขัน,ตลก,สนุกสนาน,น่าหัวเราะ
gibe(n) การหัวเราะเยาะ,การเยาะเย้ย,การเสียดสี,การถากถาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chortle[ชอท' เทิ่ล] (n vi vt ) หัวเราะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
くすくす笑う[くすくすわらう, kusukusuwarau] (vi ) หัวเราะคิกคัก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
笑う[わらう, warau] Thai: หัวเราะ English: to laugh
くすくす笑う[くすくすわらう, kusukusuwarau] Thai: หัวเราะคิกคัก English: to giggle

German-Thai: Longdo Dictionary
jmdn. auslachen(vt) |lachte aus, hat ausgelacht| หัวเราะเยาะ
lachen (über etw.(A))(vi) |lachte, hat gelacht| หัวเราะ (เกี่ยวกับ)
mißlingen(vi) |mißlang, ist mißlungen, + jmdm.| ล้มเหลว, ไม่เป็นผลสำเร็จ เช่น Der Versuch, sie zum Lachen zu bringen, ist ihm völlig mißlungen. ความพยายามของเขาที่จะทำให้เธอหัวเราะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง , See also: A. gelingen,
lachen(vi) |lachte, hat gelacht, über etw.(A)/jmdn.| หัวเราะ เช่น Das ist nicht zum Lachen. นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาหัวเราะนะ
auslachen(vt) |lachte aus, hat ausgelacht, jmdn.| หัวเราะเยาะ เช่น Er hat mich ausgelacht. เขาหัวเราะเยาะฉัน
humorvoll(adj) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน, ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เช่น Er ist humorvoll. Er kann immer über sich selbst lachen. เขามีอารมณ์ขันจัง เขาสามารถหัวเราะขำตัวเองได้ตลอดเวลา , See also: A. humorlos,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top