ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตะโกน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะโกน-, *ตะโกน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะโกน(v) shout, See also: bawl, holler, roar, call out, cry out, yell, exclaim, scream, bellow, Syn. ตะเบ็ง, ร้อง, เปล่งเสียง, แผดเสียง, Example: เสียงดนตรีหรือร้องดังจนเกินไปจึงทำให้แขกในงานต้องตะโกนคุยกันแข่งกับเสียงดนตรี, Thai Definition: ออกเสียงดังกว่าปกติเพื่อให้ได้ยิน
ตะโกนสั่ง(v) shout an order, Syn. สั่ง, Example: นายห้างตะโกนสั่งพนักงานในร้านให้ไปดูแลลูกค้าหน้าร้าน
ตะโกนเรียก(v) hail, See also: holler, call out, cry out, call someone loudly, Syn. ร้องเรียก, Example: ยามเช้าคุณยายเดินออกมานอกชานตะโกนเรียกลูกสาวคนโตให้จัดหาอาหารเช้าให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะโกนก. ออกเสียงดังกว่าปรกติเพื่อให้ได้ยิน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Jiminy Cricket?ตะโกน จิมืนี คริกเก็ต? Pinocchio (1940)
What the devil are you shouting about?คุณตะโกนหาอะไรกัน Rebecca (1940)
The old man who lived downstairs says he heard the kid yell "I'm gonna kill ya."ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นล่างเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กตะโกน "ฉันจะฆ่ายา". 12 Angry Men (1957)
It was another apartment. It's not easy to identify a shouting voice.มันเป็นพาร์ทเมนท์อื่น มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระบุเสียงตะโกน 12 Angry Men (1957)
- He said he yelled at the top of his voice.- เขาบอกว่าเขาตะโกนที่ด้านบนของเสียงของเขา 12 Angry Men (1957)
The kid yelled it at the top of his lungs.เด็กตะโกนใส่ไว้ที่ด้านบนของปอดของเขา 12 Angry Men (1957)
He called me an idiot, so I yelled at him.ที่เขาเรียกว่าฉันโง่ดังนั้นฉันตะโกนใส่เขา 12 Angry Men (1957)
Do you really think the boy'd shout it out so the whole neighbourhood could hear?จริงๆคุณคิดว่า boy'd ตะโกนมันออกเพื่อให้พื้นที่ใกล้เคียงทั้งสามารถได้ยินเสียง? 12 Angry Men (1957)
- Keep the yelling down.- เก็บตะโกนลง 12 Angry Men (1957)
Maybe we need a little yelling. These guys keep going off every which way.บางทีเราต้องตะโกนเล็ก ๆ น้อย ๆ พวกเหล่านี้ให้ออกไปทุกทางที่ 12 Angry Men (1957)
You keep shouting at the top of your lungs...คุณให้ตะโกนที่ด้านบนของปอดของคุณ ... 12 Angry Men (1957)
Out! En garde.en จี๊ด ตะโกนมันคแล ปเปอ How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะโกน[takōn] (v) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow  FR: crier ; s'écrier
ตะโกนสั่ง[takōn sang] (v, exp) EN: shout an order
ตะโกนเรียก[takōn rīek] (v, exp) EN: hail ; holler ; call out ; cry out ; call someone loudly  FR: crier ; s'écrier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bawl(vt) ตะโกนหรือร้องเสียงดัง, See also: ตะคอก, ตวาด, Syn. shout, yell, Ant. whisper
bawl(n) ตะโกนหรือร้องเสียงดัง, See also: ตะคอก, ตวาด, Syn. yell
bark at(phrv) ตะคอกใส่, See also: ตะโกนใส่, ขู่ตะคอก
bark out(phrv) ตะโกน, See also: ร้องสั่ง, ร้องถาม
bawl out(phrv) ตะโกนใส่, See also: ร้องใส่, ร้องออกมา
bellow out(phrv) ตะโกนเสียงดัง, See also: ร้องเสียงดัง
blow off the steam(phrv) ตะโกนส่งเสียงดัง (คำไม่เป็นทางการ), See also: พูดอย่างตื่นเต้น, พูดอย่างโกรธเคือง, Syn. let off
cry(vi) ตะโกน, See also: ป่าวร้อง
cry(vt) ตะโกน, See also: ป่าวร้อง, Syn. shout, yell, cry out
call back(phrv) ตะโกนกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bawl(บอล) vt., vi. ตะโกน, ตะคอก, ตวาด, ร้องเสียงดัง n. เสียงตะโกน, Syn. roar, bellow
bell(เบล) { belled, belling, bells } n. ระฆัง, กระดิ่ง, เสียงระฆัง vt. ทำให้บวมคล้ายระฆัง, ติดระฆัง vi. มีรูปร่างคล้ายระฆัง, ดังสนั่นหวั่นไหว, ร้องตะโกน -Conf. belle
bellow(เบล'โล) { bellowed, bellowing, bellows } vi. คำราม, ตะโกน, แผดเสียงร้อง, ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.
exclaim(เอคซฺเคลม') v. ร้องอุทาน, ร้องตะโกน, เปล่งเสียง, ร้อง., See also: exclaimer n. ดูexclaim exclamation n. ดูexclaim exclamatory adj. ดูexclaim
hark(ฮาร์ค) vt. ฟัง n. การร้องตะโกนให้สุนัขไปตามกลิ่น
holler(ฮอล'เลอะ) v. ร้องดัง, ตะโกน, โอดครวญ, ร้องทุกข์, n. เสียงโอดครวญ, เสียงร้องตะโกน
hoot(ฮูท) v., n. (เสียง) ร้องเสียงอย่างนกเค้าแมว, ตะโกนออกอย่างไม่เห็นด้วยหรือเย้ยหยัน, ขับออก, ไล่. interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ, See also: hooter n., Syn. jeer
ole(โอเล') n. การตะโกน, เปล่งเสียงที่แสดงถึงการเห็นด้วย โอเล <คำอ่าน>ย่อมาจาก object linking and embedding (แปลว่า การเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุ) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือภาพหรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสาร ที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถเชื่อมโยงหรือยึดโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
shout(เชาทฺ) vi., vt., n. (การ) ตะโกน, ร้องตะโกน, ร้องเรียก, ร้องเสียงดัง, ตะเบ็งเสียง, การร้องเรียก, เสียงร้องเรียก, เสียงตะโกน., See also: shouter, Syn. yell
timber(ทิม'เบอะ) n. ไม้, ท่อนไม้, ต้นไม้ (ขนาดใหญ่) , ป่าไม้, โครงไม้, โครงเรือ, ไม้ขื่อ, ลักษณะหรือคุณสมบัต'ของบุคคล. vt. ใสไม้มค้ำด้วยไม้. interj. คำตะโกนของผู้ตัดไม้เพื่อเตือนให้ผู้อยู่ข้าง ๆ ให้ระวังไม้ที่กำลังจะล้มลง

English-Thai: Nontri Dictionary
bawl(n) เสียงอึกทึก, เสียงตะโกน, เสียงตวาด
bawl(vi) ส่งเสียงอึกทึก, ตะโกน, ตะคอก, ตวาด
bellow(vi) ตะโกน, คำราม, ร้องเหมือนวัว, แผดเสียง
exclaim(vi) ร้องอุทาน, เปล่งเสียง, ร้องตะโกน
shout(n) การตะคอก, การตะโกน, การตะเบ็งเสียง, การร้องเรียก
shout(vi) ตะคอก, ตะโกน, ตะเบ็งเสียง, ร้องเรียก
vociferate(vi) ตะโกน, ส่งเสียงหนวกหู
yell(n) การตะโกน, การโห่ร้อง, การแผดเสียง, การเอ็ดตะโร
yell(vi) ตะโกน, เอ็ดตะโร, โห่ร้อง, แผดเสียง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shrieked(vi) ตะโกนหรือกรีดร้องด้วยความกลัว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
叫ぶ[さけぶ, sakebu] TH: ตะโกน  EN: to shout

German-Thai: Longdo Dictionary
zurufen(vt) |ruft zu, rief zu, hat zugerufen, + jmdm.| ร้องตะโกนบอกด้วยความห่างระยะทางหนึ่ง เช่น Der Polizei ruft dem Autofahrer zu anzuhalten. นายตำรวจตะโกนบอกคนขับรถหยุดรถ, See also: Related: rufen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top