Search result for

crystal

(124 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crystal-, *crystal*
English-Thai: Longdo Dictionary
crystal fertilizer(n) ปุ๋ยเกล็ด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crystal[N] แก้วหรือกระจกคุณภาพดี
crystal[N] คริสตัล, See also: หินประดับชนิดหนึ่งใสเหมือนก้อนน้ำแข็ง, Syn. sparking gem
crystal[ADJ] ชัดเจนมาก, See also: ที่เข้าใจได้ง่าย, Syn. crystal-clear, clear
crystal[N] ผลึก, See also: ก้อนผลึก
crystal[ADJ] ใสมาก, Syn. crystal-clear
crystal[N] หน้าปัทม์นาฬิกา
crystalline[ADJ] เหมือนผลึก
crystallize[VI] ฉาบด้วยน้ำตาล
crystallize[VT] ฉาบด้วยน้ำตาล
crystallize[VI] ตกผลึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crystal(คิส'เทิล) n. ผลึก,สารผลึก,สิ่งประดับที่เป็นผลึก,สิ่งที่ใสเหมือนผลึก adj. ซึ่งประกอบด้วยผลึก,คล้ายผลึก,ใสแจ๋ว,โปร่งแสง,เกี่ยวกับการฉลองครบรอบที่15
crystalline(คริส'ทะลิน,-ทะไลนฺ') adj. เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง,ใสแจ๋ว,เกิดจากการตกผลึก,ประกอบด้วยผลึก,เกี่ยวกับการเกิดผลึก, See also: crystalility n. ดูcrystalline
crystalline lensn. เลนส์ตา,กระจกตา
crystallise(คริส'ทะไลซ) vt.,vi. ตกผลึก, See also: crystallisation n. การตกผลึก crystallisation n. การตกผลึก
crystallization(คริสทะไลเซ'เชิน) n. การตกผลึก,ผลึก,ก้อนผลึก, Syn. crystallisation
crystallize(คริส'ทะไลซ) vt.,vi. ตกผลึก, See also: crystallisation n. การตกผลึก crystallisation n. การตกผลึก
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
crystal(adj) ใสเหมือนผลึกแก้ว,โปร่งแสง,คล้ายผลึก
crystal(n) ผลึกแก้ว
crystalline(adj) ใสเหมือนผลึก,เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง
crystallize(vi,vt) ใสเหมือนผลึก,ตกผลึก,เป็นเกล็ด,เป็นก้อน,กลายรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crystalผลึก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crystalผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystal axisแกนผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystal chemistryเคมีผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystal floatationการลอยผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystal formรูปผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystal fractionationการแยกผลึกจากหินหนืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystal habitลักษณะผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystal latticeแลตทิซผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystal opticsทัศนศาสตร์ผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
crystalผลึก, ของแข็งเนื้อเดียว มีผิวหน้าเรียบ มีรูปทรงและมุมระหว่างผิวหน้าแน่นอนจำแนกตามพันธะเคมีที่ยึดอะตอมต่าง ๆ ในผลึกไว้ด้วยกันได้ 3 ชนิด คือ ผลึกไอออนิก ผลึกโคเวเลนต์ และผลึกโลหะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Crystal Field Theoryทฤษฎีสนามผลึก [การแพทย์]
Crystal glassแก้วผลึก [TU Subject Heading]
Crystal growthการปลูกผลึก [TU Subject Heading]
Crystal Growthการเติบโตของผลึก,การเกิดผลึก,การเจริญของผลึก [การแพทย์]
Crystal Growth Inhibitorsสารยับยั้งการเติบโตของผลึก [การแพทย์]
Crystal Habitการเปลี่ยนแปลงรูปผลึก [การแพทย์]
Crystal Latticeโครงผลึก,โครงร่างผลึก [การแพทย์]
Crystal Lattice Energyพลังงานโครงผลึก [การแพทย์]
Crystal latticesแลตทิซผลึก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You fed crystal to a killer Doberman?แกให้ด้วยน้ำตาลกรวดกับ หมาพันธุ์เยอรมันโดเบอร์แมนงั้นเหรอ Patch Over (2008)
You know what i remember about the whole thing, like crystal clear?คุณรู้มั้ย ฉันจำทุกอย่างได้ ชัดเจน? 52 Pickup (2008)
Well, crystalline structure's intact.อืม โครงสร้างทางผลึกยังปกติดี The Ghost Network (2008)
current rate of crystallization, cellular degradation-- how long?คำนวณตามอัตราการตกผลึก การย่อยสลายของเซล -เท่าไหร่ Pilot (2008)
Because stewart had a problem with crystal meth.เพราะสจ็วตติดยา The Damage a Man Can Do (2008)
You got some kind of a crystal ballแล้วนายมีลูกแก้ววิเศษ In the Beginning (2008)
Like a crystal ball without the crystal.เหมือนลูกคริสตอลที่ไม่มีคริสตอล Lazarus Rising (2008)
Now we compare the crystalline powder's chemical composition with a list of known products.ตอนนี้เราเปรียบเทียบองค์ประกอบ ทางเคมีของผลึกแป้ง กับรายชื่อของผลิตภัณฑ์ที่เรามี Chuck Versus the Fat Lady (2008)
- The crystal explosive.- ระเบิดคริสตัล Eagle Eye (2008)
One crystal to a football field.สะเก็ดคริสตัล 1 ชิ้น\ ระเบิดได้ 1 สนามฟุตบอล Eagle Eye (2008)
- A crystal. - Yes.- คริสตัล\ Eagle Eye (2008)
It's a crystal that detonates on a sonic trigger.มันเป็นผลึกที่จะถูกจุดระเบิด โดยฉนวนเสียง Eagle Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crystalA crystal chandelier was hanging over the table.
crystalHe crystallized salt from the sea water.
crystalI tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพชรน้ำค้าง[N] white glass, See also: crystal, Example: หล่อนชอบเครื่องประดับที่ทำจากเพชรน้ำค้างมากเป็นพิเศษ, Thai definition: แก้วสีขาว
เป็นรูปเป็นร่าง[V] crystallize, See also: be formed, take shape, Syn. เป็นตัวเป็นตน, เป็นตัว, จับตัว, Example: แท่งแก้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เมื่อเขาใช้ไฟเป่า, Thai definition: เริ่มเห็นเค้าโครงเป็นรูปนั้นขึ้นมา
ผลึก[N] crystal, See also: quartz, Syn. หินผลึก, Example: การทำนาเกลือต้องใช้เวลาให้เกิดผลึกเกลือขึ้น, Count unit: ก้อน, เม็ด, Thai definition: ชื่อแก้วอย่างหนึ่งมีสีใสขาว, สิ่งมีลักษณะขาวใสดั่งแก้ว, Notes: (บาลี)
ผลึกศิลา[N] crystal stone, Syn. หินผลึก, Example: นักธรณีวิทยารวบรวมผลึกศิลาที่ขุดพบไปทำการวิจัยในขั้นต่อไป, Count unit: ก้อน, ชิ้น
น้ำตาลกรวด[N] crystalline sugar, See also: rock sugar, Example: เขาประดับร้านด้วยการนำน้ำตาลกรวดมาย้อมสีใส่ขวดโหลตั้งโชว์เอาไว้, Count unit: ก้อน, Thai definition: น้ำตาลที่มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายกรวด คล้ายสารส้ม มีสีขาว
แก้ว[N] glass, See also: crystal, mica, transparent or translucent object, Example: จานใบนี้ทำด้วยแก้วไม่ใช่พลาสติก, Count unit: ใบ, Thai definition: หินแข็งใส แลลอดเข้าไปข้างในได้ ได้แก่จำพวกเพชรพลอย, ของที่ทำเทียมให้มีลักษณะเช่นนั้น, ของที่ได้จากการใช้ทรายขาวเป็นส่วนประกอบสำคัญมาหลอมกับสารที่มีสมบัติเป็นด่างเช่นออกไซด์ของโซเดียม ออกไซด์ของแคลเซียม แล้วมีลักษณะเช่นนั้น
แก้วผลึก[N] milky quartz, See also: crystal, Thai definition: แก้วหินสีขาวสลัว
ดาลัด[N] crystal, See also: glass, Syn. แก้ว, Notes: ชวา
ตกผลึก[V] crystallize, See also: deposit crystals, Syn. กลายเป็นผลึก, เป็นก้อน, เป็นเกล็ด, Example: เขาเอาน้ำละลายสารส้มเคี่ยวจนเดือดแล้วทิ้งไว้ให้สารส้มตกผลึก, Thai definition: กลายเป็นผลึก (ใช้แก่สารละลาย)
ใส[ADJ] transparent, See also: crystal, clear, Syn. บาง, โปร่ง, โปร่งใส, โปร่งแสง, Ant. ขุ่น, มัว, ดำ, มืด, Example: กระจกแว่นตาอาจทำด้วยแก้วธรรมดา หรือวัสดุใสก็ได้, Thai definition: แจ่ม, ไม่ขุ่น, ไม่มัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: crystal   
แจ่มชัด[adj.] (jaemchat) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear   
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like   FR: clair ; cristallin ; limpide
แก้ว[n.] (kaēo) EN: glass ; crystal ; mica   FR: verre [m] ; cristal [m]
แก้วหิน[n.] (kaēohin) EN: crystalline quartz   FR: quartz [m]
แก้วผลึก[n.] (kaēophaleuk) EN: milky quartz ; crystal   FR: cristal [m]
แก้วสารพัดนึก[n.] (kaēosāraphatneuk) EN: wishing crystal   FR: cristal magique [f]
คริสตัล พาเลซ[n. prop.] (Khristal Phālēs) EN: Crystal Palace   FR: Crystal Palace
น้ำตาลกรวด[n. exp.] (nāmtān krūat) EN: crystalline sugar ; rock sugar   FR: sucre cristallisé [m]
เป็นก้อน[v. exp.] (pen køn) EN: crystallize   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRYSTAL    K R IH1 S T AH0 L
CRYSTALS    K R IH1 S T AH0 L Z
CRYSTAL'S    K R IH1 S T AH0 L Z
CRYSTALLINE    K R IH1 S T AH0 L AY2 N
CRYSTALLIZE    K R IH1 S T AH0 L AY2 Z
CRYSTALLIZED    K R IH1 S T AH0 L AY2 Z D
CRYSTALLIZING    K R IH1 S T AH0 L AY2 Z IH0 NG
CRYSTALLOGRAPHY    K R IH2 S T AH0 L AA1 G R AH0 F IY0
CRYSTALLOGRAPHER    K R IH2 S T AH0 L AA1 G R AH0 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crystal    (n) (k r i1 s t l)
crystals    (n) (k r i1 s t l z)
crystalline    (j) (k r i1 s t @ l ai n)
crystallize    (v) (k r i1 s t @ l ai z)
crystallized    (v) (k r i1 s t @ l ai z d)
crystallizes    (v) (k r i1 s t @ l ai z i z)
crystallizing    (v) (k r i1 s t @ l ai z i ng)
crystal-gazing    (n) - (k r i1 s t @ l - g ei z i ng)
crystallization    (n) (k r i2 s t @ l ai z ei1 sh @ n)
crystallography    (n) (k r i2 s t @ l o1 g r @ f ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kristall {m} | Kristalle {pl}crystal | crystals [Add to Longdo]
Kristallzüchtung {f}crystal growing [Add to Longdo]
Kristallzüchtung {f}crystal pulling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
アイスプラント[, aisupuranto] (n) ice plant (Mesembryanthemum crystallinum) [Add to Longdo]
イオン結晶[イオンけっしょう, ion kesshou] (n) ionic crystal [Add to Longdo]
クリスタル[, kurisutaru] (n) crystal; (P) [Add to Longdo]
クリスタルガラス;クリスタルグラス[, kurisutarugarasu ; kurisutarugurasu] (n) crystal glass [Add to Longdo]
クリスタルフルーツ[, kurisutarufuru-tsu] (n) crystal fruit [Add to Longdo]
クリスタルマイクロフォン[, kurisutarumaikurofon] (n) crystal microphone [Add to Longdo]
クリスタルマイクロホン[, kurisutarumaikurohon] (n) crystal microphone [Add to Longdo]
シュテムクリスチャニア[, shutemukurisuchania] (n) Stemmkristiania (crystal) (ger [Add to Longdo]
ネマティック液晶[ネマティックえきしょう, nemateikku ekishou] (n) Nematic liquid crystal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰糖[bīng táng, ㄅㄧㄥ ㄊㄤˊ, ] crystal sugar; rock candy [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] crystal [Add to Longdo]
晶格[jīng gé, ㄐㄧㄥ ㄍㄜˊ, ] crystal lattice (the regular 3-dimensional pattern formed by atoms in a crystal) [Add to Longdo]
晶状[jīng zhuàng, ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄤˋ, / ] crystalline [Add to Longdo]
晶莹[jīng yíng, ㄐㄧㄥ ˊ, / ] crystal clear sparkle [Add to Longdo]
晶体[jīng tǐ, ㄐㄧㄥ ㄊㄧˇ, / ] crystal [Add to Longdo]
晶体结构[jīng tǐ jié gòu, ㄐㄧㄥ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] crystal structure [Add to Longdo]
水晶[shuǐ jīng, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, ] crystal [Add to Longdo]
水晶球[shuǐ jīng qiú, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, ] crystal ball (in Western magic) [Add to Longdo]
水玉[shuǐ yù, ㄕㄨㄟˇ ㄩˋ, ] crystal; old word for 水晶 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
液晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] liquid-crystal display, LCD [Add to Longdo]
格子[こうし, koushi] grid pattern, (crystal) lattice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crystal \Crys"tal\ (kr[i^]s"tal), n. [OE. cristal, F. cristal,
   L. crystallum crystal, ice, fr. Gr. kry`stallos, fr. kry`os
   icy cold, frost; cf. AS. crystalla, fr. L. crystallum; prob.
   akin to E. crust. See {Crust}, {Raw}.]
   1. (Chem. & Min.) The regular form which a substance tends to
    assume in solidifying, through the inherent power of
    cohesive attraction. It is bounded by plane surfaces,
    symmetrically arranged, and each species of crystal has
    fixed axial ratios. See {Crystallization}.
    [1913 Webster]
 
   2. The material of quartz, in crystallization transparent or
    nearly so, and either colorless or slightly tinged with
    gray, or the like; -- called also {rock crystal}.
    Ornamental vessels are made of it. Cf. {Smoky quartz},
    {Pebble}; also {Brazilian pebble}, under {Brazilian}.
    [1913 Webster]
 
   3. A species of glass, more perfect in its composition and
    manufacture than common glass, and often cut into
    ornamental forms. See {Flint glass}.
    [1913 Webster]
 
   4. The glass over the dial of a watch case.
    [1913 Webster]
 
   5. Anything resembling crystal, as clear water, etc.
    [1913 Webster]
 
       The blue crystal of the seas.     --Byron.
    [1913 Webster]
 
   {Blood crystal}. See under {Blood}.
 
   {Compound crystal}. See under {Compound}.
 
   {Iceland crystal}, a transparent variety of calcite, or
    crystallized calcium carbonate, brought from Iceland, and
    used in certain optical instruments, as the polariscope.
    
 
   {Rock crystal}, or {Mountain crystal}, any transparent
    crystal of quartz, particularly of limpid or colorless
    quartz.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crystal \Crys"tal\, a.
   Consisting of, or like, crystal; clear; transparent; lucid;
   pellucid; crystalline.
   [1913 Webster]
 
      Through crystal walls each little mote will peep.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      By crystal streams that murmur through the meads.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      The crystal pellets at the touch congeal,
      And from the ground rebounds the ratting hail. --H.
                          Brooks.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crystal
   n 1: a solid formed by the solidification of a chemical and
      having a highly regular atomic structure
   2: a crystalline element used as a component in various
     electronic devices
   3: a rock formed by the solidification of a substance; has
     regularly repeating internal structure; external plane faces
     [syn: {crystal}, {crystallization}]
   4: colorless glass made of almost pure silica [syn: {quartz
     glass}, {quartz}, {vitreous silica}, {lechatelierite},
     {crystal}]
   5: glassware made of quartz
   6: a protective cover that protects the face of a watch [syn:
     {crystal}, {watch crystal}, {watch glass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top