ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

champion

CH AE1 M P IY0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -champion-, *champion*
Possible hiragana form: ちゃんぴおん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
champion(vt) ชนะเลิศ
champion(adj) ซึ่งเป็นที่หนึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด, See also: ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, prizewinning, very good, well
champion(n) นักต่อสู้, See also: นักสู้เพื่อป้องกัน คน การกระทำ การทำงาน หลักการ, คนที่ต่อสู้เพื่อป้องกัน คน การกระทำ หลั, Syn. defender, fighter, hero, paladin, protector
champion(n) นักรบ, See also: นักสู้ในสนามรบ, Syn. cavalier, fighter, knight, warrior, Ant. coward, dastard
champion(vt) ปกป้อง, See also: สนับสนุน เพื่อปกป้อง, Syn. advocate, defend, maintain, support fight for, Ant. oppose
champion(n) ผู้ชนะเลิศ, See also: ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขัน, สิ่งที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน คน, สัตว์, พืช, Syn. conqueror, master, paragon, title holder, vanquisher, victor, winner, Ant. loser
champion(n) ผู้ให้ความช่วยเหลือ, See also: ผู้สนับสนุน, Syn. admirer, booster, supporter, protagonist, Ant. adversary, opponent
champion(adv) อย่างดีเยี่ยม, See also: อย่างยอดเยี่ยม, Syn. very well
champion(sl) สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
championship(n) การต่อสู้ป้องกัน, Syn. defense, advocacy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
champion(แชม'เพียน) n. ผู้ชนะเลิศ, นักต่อสู้, นักรบ -vt. ป้องกัน, สนับสนุน, กระทำเป็นแชมเปี้ยน -adj. เป็นที่หนึ่งของคนแข่งขันทั้งหมด
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน, ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ, การป้องกัน, การเป็นทนาย, การสนับสนุน, การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy

English-Thai: Nontri Dictionary
champion(n) ผู้ชนะเลิศ, แชมป์, ผู้สนับสนุน
champion(vt) ต่อสู้เพื่อป้องกัน
championship(n) ความชนะเลิศ, การเป็นแชมป์, ตำแหน่งชนะเลิศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bob had been a champion bodybuilder.ผมพบอิสรภาพ Fight Club (1999)
Drumstrang champion is, Viktor Krum.ตัวแทนจาก เดิร์มแสตงส์ คือ วิกเตอร์ ครัมป์ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Each of you, what makes the champion tick.พวกเธอแต่ละคนมี Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
3 of the champions have now faced the dragon.....ผู้ประลอง 3 คนได้เผชิญหน้ากับมังกรแล้ว... Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
These treasures now lie at the bottom of Black lake ln order to proceed, each champion must retrieve his own treasureตอนนี้สมบัติพวกนี้อยู่ที่ก้นทะเลสาบสีดำ คำสั่งคือ แต่ละคนต้องไปเอาสมบัติของตัวเองกลับมาให้ได้ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
I'm the Junior World Champion Gum Chewer.ฉันคือแชมป์โลกนักเคี้ยวหมากฝรั่งรุ่นเยาว์ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
And to qualify for Europe in the Champions League. And all the riches that go with that.เพื่อชิงชัยไปแชมเปี้ยนลีก Goal! The Dream Begins (2005)
Heavyweight champion fuck-up of the family.แชมป์รุ่นเฮฟวี่เวทประจำครอบครัว Four Brothers (2005)
A lot of racers told me that you are probably the first World Champion of Japan.มีนักแข่งหลายคนบอกชั้นว่า นายอาจได้เป็นแชมป์โลกของญี่ปุ่น Initial D (2005)
But today's literary judges champion only controversial writing I'm... I'm in despair over the current state of Japanese literature ls that so?แต่กรรมการสมัยนี้ ได้แต่ตัดสินตามกระแสเท่านั้น ผม... Always - Sunset on Third Street (2005)
The champion alone will get a 10-million-dollar grand prize.ผู้ชนะเพียงผู้เดียวจะได้รับรางวัล 10 ล้านดอลล่า Go Go G-Boys (2006)
Perfect. Perfect. You're the world champion growler.เยี่ยม เยี่ยม หลานเป็นแชมป์เปี้ยน Little Miss Sunshine (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
championBoth men and women won the tennis championship.
championDo you think the Supersonics will go all the way to the world championships?
championEach year in July, when the Championships are over, he starts to prepare for the next year.
championEveryone is anxious to know what has become of the former champion.
championFor sure, she'll win the championship in the tournament.
championHe is a potential world champion.
championHe is a tennis champion.
championHe is likely to win the championship.
championHe is sure to win the swimming championship.
championHe is what is called a champion of justice.
championHe's reigning champion, and no young challenger is going to take it away from him.
championHe was in as such when his team won the championship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนะเลิศ(v) championship, See also: win championship, Syn. ชนะ, Ant. พ่ายแพ้, Example: อินโดนีเซียชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก
แชมป์เปี้ยน(n) champion, See also: champ, Example: เจ้าของสายการบินชื่อดังเคยเป็นอดีตแชมป์เปี้ยนความเร็วของรถสูตร 1 ของโลกมากถึง 3 สมัย, Thai Definition: ผู้ชนะเลิศ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แชมป์[chaēm] (n) EN: champ (inf.) ; champion  FR: champion [ m ]
แชมป์เปี้ยน[chaēmpīen] (n) EN: champion ; expert  FR: champion [ m ]
แชมป์เปี้ยนเทนนิส[chaēmpīen thennit] (n, exp) EN: tennis champion  FR: champion de tennis [ m ]
ชนะเลิศ[chanaloēt] (v) EN: win championship  FR: être champion ; gagner le championnat
พิชิตตำแหน่งชนะเลิศ[phichit tamnaeng chanaloēt] (v, exp) EN: win championship
ผู้ชนะเลิศ[phūchanaloēt] (n) EN: champ ; champion  FR: champion [ m ] ; championne [ f ]
ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ[tamnaeng phūchanaloēt] (n, exp) EN: championship  FR: championnat [ m ]
ตัวยง[tūayong] (n) EN: expert ; champion ; ace  FR: expert [ m ] ; as [ m ]
ยอด[yøt] (adj) EN: superb ; excellent ; supreme ; perfect ; top-notch ; leading ; champion ; top ; foremost ; best ; topping ; ripping ; awfully good  FR: superbe ; excellent ; suprême ; super

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHAMPION CH AE1 M P IY0 AH0 N
CHAMPIONS CH AE1 M P IY0 AH0 N Z
CHAMPION'S CH AE1 M P IY0 AH0 N Z
CHAMPIONED CH AE1 M P IY0 AH0 N D
CHAMPIONING CH AE1 M P IY0 AH0 N IH0 NG
CHAMPIONSHIP CH AE1 M P IY0 AH0 N SH IH2 P
CHAMPIONSHIPS CH AE1 M P IY0 AH0 N SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
champion (v) tʃˈæmpɪəʳn (ch a1 m p i@ n)
champions (v) tʃˈæmpɪəʳnz (ch a1 m p i@ n z)
championed (v) tʃˈæmpɪəʳnd (ch a1 m p i@ n d)
championing (v) tʃˈæmpɪəʳnɪŋ (ch a1 m p i@ n i ng)
championship (n) tʃˈæmpɪəʳnʃɪp (ch a1 m p i@ n sh i p)
championships (n) tʃˈæmpɪəʳnʃɪps (ch a1 m p i@ n sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冠军[guàn jūn, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ,   /  ] champion #887 [Add to Longdo]
锦标赛[jǐn biāo sài, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄧㄠ ㄙㄞˋ,    /   ] championship contest; championships #4,794 [Add to Longdo]
公开赛[gōng kāi sài, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄙㄞˋ,    /   ] championship #6,074 [Add to Longdo]
冠军赛[guàn jūn sài, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ ㄙㄞˋ,    /   ] championship #22,719 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schützenkönig { m }champion shot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
選手権[せんしゅけん, senshuken] (n) championship; title (of champion); (P) #301 [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょう, yuushou] (n, vs) overall victory; championship; (P) #380 [Add to Longdo]
[つな, tsuna] (n) (1) rope; (2) sumo grand champion's braided belt; (P) #2,170 [Add to Longdo]
チャンピオン(P);チャンピョン[chanpion (P); chanpyon] (n) champion; (P) #2,957 [Add to Longdo]
連覇[れんぱ, renpa] (n, vs) successive championships; (P) #5,326 [Add to Longdo]
チャンピオンシップ[chanpionshippu] (n) championship #6,338 [Add to Longdo]
横綱[よこづな, yokoduna] (n) yokozuna (sumo grand champion); (P) #7,135 [Add to Longdo]
擁護[ようご, yougo] (n) (1) protection; advocacy; support; defence; championship; vindication; (vs) (2) to protect (e.g. rights, etc.); to advocate (e.g. free trade, etc.); to support; (P) #8,127 [Add to Longdo]
闘士[とうし, toushi] (n) fighter (for); militant; champion (of); boxer; (P) #8,993 [Add to Longdo]
金星[きんぼし, kinboshi] (n) (1) dazzling victory; (2) win of rank-and-file sumo wrestler over the grand champion; (P) #10,740 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top