ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conqueror

K AA1 NG K ER0 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conqueror-, *conqueror*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conqueror(คอง'เคอเรอะ) n. ผู้พิชิต, ผู้มีชัย

English-Thai: Nontri Dictionary
conqueror(n) ผู้ชนะ, ผู้พิชิต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the Dictator of Tomainia, the conqueror of Osterlich, the future Emperor of the World!จอมเผด็จการแห่ง โทไมเนีย มีชัยเหนือ ออสตินลิค จักรพรรดิของโลก ในอนาคต The Great Dictator (1940)
Your marriage, to one who is both conqueror and savior of your city.การสมรสของเจ้ากับคน ที่เป็นทั้งผู้ชนะศึก และช่วยเมืองท่านให้รอด Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Forgive me, Khaleesi, but your ancestor Aegon the Conqueror didn't seize six of the kingdoms because they were his right.ขออภัย คาลลีสิ แต่บรรพบุรุษ ของท่าน เอย์กอนผู้พิชิต ไม่ได้บุกยึดอีกหกอาณาจักร เพราะว่ามันเป็นสิทธิของเขา You Win or You Die (2011)
Boys have been conquerors before.เด็กชายก็เคยได้ เป็นผู้พิชิตมาก่อน Baelor (2011)
And the title of the whole book is "An History of Aegon the Conqueror and His Conquest of Westeros."ส่วนชื่อหนังสือ คือ "ประวัติของเอกอน ผู้พิชิต และการปราบปรามเวสเทอรอส" Kissed by Fire (2013)
William the Conqueror in 1066.พระเจ้าวิลเลี่ยมผู้พิชิต ปี 1066 Blood and Fear (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conquerorAbandon a city to a conqueror.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้พิชิต(n) conqueror, See also: winner, subjugator, defeater, Syn. ผู้ชนะ, Ant. ผู้แพ้, ผู้ปราชัย, Example: แม้ว่าการดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์จะเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายต้องการเป็นผู้พิชิต, Count Unit: คน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONQUEROR K AA1 NG K ER0 ER0
CONQUERORS K AA1 NG K ER0 ER0 Z
CONQUEROR'S K AA1 NG K ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conqueror (n) kˈɒŋkərər (k o1 ng k @ r @ r)
conquerors (n) kˈɒŋkərəz (k o1 ng k @ r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征服者[zhēng fú zhě, ㄓㄥ ㄈㄨˊ ㄓㄜˇ, ] conqueror, #63,286 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
降三世明王[ごうざんぜみょうおう, gouzanzemyouou] (n) { Buddh } Trailokyavijaya Vidya-raja; conqueror of the three worlds [Add to Longdo]
征服者[せいふくしゃ, seifukusha] (n) conqueror [Add to Longdo]
戦勝者[せんしょうしゃ, senshousha] (n) victor; victor troops; conqueror [Add to Longdo]
大威徳明王[だいいとくみょうおう, daiitokumyouou] (n) { Buddh } Yamantaka Vidya-raja; conqueror of Death [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conqueror \Con"quer*or\ (k[o^][ng]"k[~e]r*[~e]r), n. [OF.
   conquereor, fr. conquerre,]
   One who conquers.
   [1913 Webster]
 
   {The Conqueror} (Eng. Hist.). William the Norman (1027-1067)
    who invaded England, defeated Harold in the battle of
    Hastings, and was crowned king, in 1066.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conqueror
   n 1: someone who is victorious by force of arms [syn:
      {conqueror}, {vanquisher}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top