ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

champ

CH AE1 M P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -champ-, *champ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
champ(n) การเคี้ยวเอื้อง
champ(vt) เคี้ยวเอื้อง, See also: เคี้ยว, Syn. munch
champ(vt) บด, Syn. mash, crush
champ(n) ผู้ชนะเลิศ, Syn. champion
champ(n) ผู้ชนะเลิศ (ใช้ไม่เป็นทางการของคำว่า champion), See also: แชมป์เปี้ยน, Syn. champion, conqueror, winner, Ant. loser
champion(vt) ชนะเลิศ
champion(adj) ซึ่งเป็นที่หนึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด, See also: ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, prizewinning, very good, well
champion(n) นักต่อสู้, See also: นักสู้เพื่อป้องกัน คน การกระทำ การทำงาน หลักการ, คนที่ต่อสู้เพื่อป้องกัน คน การกระทำ หลั, Syn. defender, fighter, hero, paladin, protector
champion(n) นักรบ, See also: นักสู้ในสนามรบ, Syn. cavalier, fighter, knight, warrior, Ant. coward, dastard
champion(vt) ปกป้อง, See also: สนับสนุน เพื่อปกป้อง, Syn. advocate, defend, maintain, support fight for, Ant. oppose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
champ(แชมพฺ) n. แชมเปี้ยน, การชนะเลิศ
champagne(แชมเพน') n. เหล้าองุ่นขาวชนิดหนึ่ง
champaign(แ?มเพน') n. ที่ราบ, ทุ่ง, สนามรบ -adj. ราบ, เป็นทุ่ง
champion(แชม'เพียน) n. ผู้ชนะเลิศ, นักต่อสู้, นักรบ -vt. ป้องกัน, สนับสนุน, กระทำเป็นแชมเปี้ยน -adj. เป็นที่หนึ่งของคนแข่งขันทั้งหมด
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน, ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ, การป้องกัน, การเป็นทนาย, การสนับสนุน, การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy

English-Thai: Nontri Dictionary
champ(vi) เคี้ยวดังจั๊บๆ, เคี้ยวเอื้อง
champagne(n) เหล้าแชมเปญ
champaign(n) ทุ่ง, ที่ราบ, สนามรบ, ที่โล่ง
champion(n) ผู้ชนะเลิศ, แชมป์, ผู้สนับสนุน
champion(vt) ต่อสู้เพื่อป้องกัน
championship(n) ความชนะเลิศ, การเป็นแชมป์, ตำแหน่งชนะเลิศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
champlevéชองเปลอเว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
champacดอกจำปา
champac(n) ดอกจำปา
champagne taste and lemonade pocketsรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I entered this world on the Champs Elysées, 1959.ฉันเกิดมายังโลกใบนี่ แถว ชอง ซีลิเซ, ปี 1959 The Dreamers (2003)
Welcome back to "Treasure chest." My name is Roddy Lankman, and our reigning champ Val birch is in the lead again with $3, 000.ขอต้อนรับสู่เกมหีบสมบัติ กับผมร็อดดี้ แลงค์แมน และผู้ครองแชมป์ของเรา วอล บริด เป็นผู้นำพร้อมด้วยเงินรางวัล3, 000 ดอลลาร์ Mr. Monk and the Game Show (2004)
- They thought it might be amusing to schedule the defending league champs as our first game.- ใช่ พวกคิดว่าเป็นเรื่องสนุก... ที่จะจัดทีมแชมป์ มาแข่งกับเราเป็นเกมแรก The Longest Yard (2005)
Boss, is our champ crazy?เจ้านาย, ท่าทางแชมป์ของเราจะบ้าไปแล้วนะ Initial D (2005)
That champ is really no good. He's been throwing up until now.ไม่ดีขึ้นเลย อ้วกตั้งแต่เมื่อคืน จนตอนนี้ก็ยังไม่หาย Initial D (2005)
They say that in Mongolian wresting only the champs dance after winning.เค้าพูดกันว่า การแข่งขันมวยปล้ำมองโกเลีย ผู้ชนะเท่านั้นที่มีสิทธิเต้นรำหลังจากชนะ Fly, Daddy, Fly (2006)
Look at your record. You were the champ for 1 year but you've never won since.ดูสถิติของนายสิ ตั้งแต่นายเป็นแชมป์เมื่อปีที่แล้ว นายก็ไม่เคยชนะอีกเลย Attack on the Pin-Up Boys (2007)
- I was swimming champ back in high school.- ตอนมัธยม ฉันเป็นแชมป์ Resident Evil: Afterlife (2010)
And don't forget who the state champ in Greco-Roman wrestling is.แล้วอย่าลืมว่าใครเป็นแชมป์การแข่ง มวยปล้ำGreco-Romanระดับรัฐ The Sue Sylvester Shuffle (2011)
- Nico Tandy rung my bell and went on to be the undefeated world champ for the next three years.-นิโก้ แท็นดี้ ชกฉันสลบ แล้วหลังจากนั้นเค้าก็เป็นแชมป์โลกผู้ไม่เคยแพ้ใครตลอด3ปี Real Steel (2011)
The champ is here. Zeus is here.แชมป์มาที่นี่, Zeus มาที่นี่ Real Steel (2011)
The champ puts his Real Steel world championship belt on the line tonight.แชมป์เอาเข็มขัดแชมป์โลก Real Steel มาเดิมพันในคืนนี้ Real Steel (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
champBoth men and women won the tennis championship.
champChampagne flowed all night.
champDo you think the Supersonics will go all the way to the world championships?
champEach year in July, when the Championships are over, he starts to prepare for the next year.
champEveryone is anxious to know what has become of the former champion.
champFor sure, she'll win the championship in the tournament.
champHe is a potential world champion.
champHe is a tennis champion.
champHe is likely to win the championship.
champHe is sure to win the swimming championship.
champHe is what is called a champion of justice.
champHe's reigning champion, and no young challenger is going to take it away from him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก้วแชมเปญ(n) champagne glasses
ชนะเลิศ(v) championship, See also: win championship, Syn. ชนะ, Ant. พ่ายแพ้, Example: อินโดนีเซียชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก
แชมป์เปี้ยน(n) champion, See also: champ, Example: เจ้าของสายการบินชื่อดังเคยเป็นอดีตแชมป์เปี้ยนความเร็วของรถสูตร 1 ของโลกมากถึง 3 สมัย, Thai Definition: ผู้ชนะเลิศ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[ānājak] (n) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world  FR: domaine [ m ] ; sphère [ f ] ; champ [ m ] ; monde [ m ]
บัดนี้[batnī] (adv) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now  FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
แชมป์[chaēm] (n) EN: champ (inf.) ; champion  FR: champion [ m ]
แชมเปญ[chaēmpēn] (n) EN: champagne  FR: champagne [ m ]
แชมป์เปี้ยน[chaēmpīen] (n) EN: champion ; expert  FR: champion [ m ]
แชมป์เปี้ยนเทนนิส[chaēmpīen thennit] (n, exp) EN: tennis champion  FR: champion de tennis [ m ]
ชนะเลิศ[chanaloēt] (v) EN: win championship  FR: être champion ; gagner le championnat
ฉับพลัน[chapphlan] (adv) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly  FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
เชื้อรา[cheūarā] (n) EN: mold ; fungus  FR: moisissure [ f ] ; champignon [ m ]
ฟิลด์[fil = filt] (n) EN: field  FR: champ [ m ] ; rubrique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHAMP CH AE1 M P
CHAMPS CH AE1 M P S
CHAMPA K AA1 M P AH0
CHAMPNEY CH AE1 M P N IY0
CHAMPEAU SH AE0 M P OW1
CHAMPINE CH AE1 M P AY2 N
CHAMPION CH AE1 M P IY0 AH0 N
CHAMPOUX SH AE0 M P UW1
CHAMPLIN CH AE1 M P L IH0 N
CHAMPAGNE SH AE0 M P EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
champ (v) tʃˈæmp (ch a1 m p)
champs (v) tʃˈæmps (ch a1 m p s)
champed (v) tʃˈæmpt (ch a1 m p t)
champing (v) tʃˈæmpɪŋ (ch a1 m p i ng)
champion (v) tʃˈæmpɪəʳn (ch a1 m p i@ n)
champagne (n) ʃˈæmpˈɛɪn (sh a1 m p ei1 n)
champions (v) tʃˈæmpɪəʳnz (ch a1 m p i@ n z)
champagnes (n) ʃˈæmpˈɛɪnz (sh a1 m p ei1 n z)
championed (v) tʃˈæmpɪəʳnd (ch a1 m p i@ n d)
championing (v) tʃˈæmpɪəʳnɪŋ (ch a1 m p i@ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冠军[guàn jūn, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] champion, #887 [Add to Longdo]
锦标赛[jǐn biāo sài, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄧㄠ ㄙㄞˋ, / ] championship contest; championships, #4,794 [Add to Longdo]
公开赛[gōng kāi sài, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄙㄞˋ, / ] championship, #6,074 [Add to Longdo]
冠军赛[guàn jūn sài, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ ㄙㄞˋ, / ] championship, #22,719 [Add to Longdo]
香槟酒[xiāng bīn jiǔ, ㄒㄧㄤ ㄅㄧㄣ ㄐㄧㄡˇ, / ] champagne, #62,314 [Add to Longdo]
占城[Zhàn chéng, ㄓㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] Champa (Sanskrit: Campapura or Campanagara), ancient Vietnam kingdom c. 200-1693 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Champignon { m } | Champignons { pl }mushroom | mushrooms [Add to Longdo]
Champagner { m }champagne [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャンゼリゼ[shanzerize] (n) Champs Elysees (in Paris); (P) [Add to Longdo]
シャンパングラス[shanpangurasu] (n) champagne flute; champagne glass [Add to Longdo]
シャンピニオン;シャンピニョン[shanpinion ; shanpinyon] (n) champignon (fre [Add to Longdo]
シャンペンサイダー[shanpensaida-] (n) champagne cider [Add to Longdo]
タイトル戦[タイトルせん, taitoru sen] (n) title fight; championship match [Add to Longdo]
チャンピオン(P);チャンピョン[chanpion (P); chanpyon] (n) champion; (P) [Add to Longdo]
チャンピオンシップ[chanpionshippu] (n) championship [Add to Longdo]
チャンピオンフラッグ[chanpionfuraggu] (n) pennant; champion flag [Add to Longdo]
チャンピオンベルト[chanpionberuto] (n) championship belt [Add to Longdo]
チャンプ[chanpu] (n) (abbr) (See チャンピオン) champ [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Champ \Champ\ (ch[a^]mp), v. t. [imp. & p. p. {Champed}
   (ch[a^]mt); p. pr. & vb. n. {Champing}.] [Prob, of Scand.
   orgin; cf. dial. Sw. k[aum]msa to chew with difficulty,
   champ; but cf. also OF. champier, champeyer, champoyer, to
   graze in fields, fr. F. champ field, fr. L. campus. Cf.
   {Camp}.]
   1. To bite with repeated action of the teeth so as to be
    heard.
    [1913 Webster]
 
       Foamed and champed the golden bit.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To bite into small pieces; to crunch. --Steele.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Champ \Champ\, v. i.
   To bite or chew impatiently.
   [1913 Webster]
 
      They began . . . irefully to champ upon the bit.
                          --Hooker.
   [1913 Webster] Champ

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Champ \Champ\, Champe \Champe\, n. [F. champ, L. campus field.]
   (Arch.)
   The field or ground on which carving appears in relief.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 champ
   n 1: someone who has won first place in a competition [syn:
      {champion}, {champ}, {title-holder}]
   v 1: chafe at the bit, like horses
   2: chew noisily; "The boy chomped his sandwich" [syn: {chomp},
     {champ}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 champ /ʃɑ̃/ 
  field

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top