ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

winner

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -winner-, *winner*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
winner(n) ผู้ชนะ, See also: ผู้ชนะการแข่งกีฬา, ผู้ชนะกีฬา, แชมป์, Syn. champion, victor, Ant. loser

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
winner(วิน'เนอะ) n. ผู้มีชัย, Syn. victor
breadwinnern. ผู้หาเลี้ยงครอบครัว, See also: breadwinning n. การหาเลี้ยงครอบครัว
cowinner(โควิน'เนอะ) n. ผู้ร่วมมีชัยชนะ, ผู้ร่วมชนะ

English-Thai: Nontri Dictionary
winner(n) ผู้ชนะ, ผู้ถูกล็อตเตอรี่, ม้าตัวชนะ, ผู้หา
breadwinner(n) คนหาเลี้ยงครอบครัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
winnerCould you tell me how to spell the podium of an awards ceremony? winner's stand?
winnerDr. Yukawa, the Nobel prize winner, died in 1981.
winnerEverybody loves a winner. [ Proverb ]
winnerHe called out the name of the winner.
winnerHe gave me a forecast that she would be the winner.
winnerIt is good to be a winner.
winnerLet's decide the winner by lot.
winnerOh, Tae, this cheese is a winner!
winnerShould World War III come about, there would be no winners at all.
winnerThe crowd gave the winner a big hand.
winnerThe crowd hailed the winner.
winnerThe gold cup was given to the winner of final match.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีชัย(n) winner, See also: victor, conqueror, champ, champion, Syn. ผู้ชนะ, Example: เขาเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นผู้มีชัยในการแข่งขันครั้งนี้แน่นอน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
ผู้พิชิต(n) conqueror, See also: winner, subjugator, defeater, Syn. ผู้ชนะ, Ant. ผู้แพ้, ผู้ปราชัย, Example: แม้ว่าการดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์จะเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายต้องการเป็นผู้พิชิต, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอยกิน[khøi kin] (v, exp) EN: wait for the winner in a card game
ของขายดี[khøng khāi dī] (n, exp) EN: hot item ; winner
คั่ว[khūa = khua] (v) EN: wait for the winner in a card game ; have the winning card in one's hand
ผู้ชนะ[phūchana] (n) EN: winner ; victor  FR: vainqueur [ f ] ; gagnant [ m ] ; gagnante [ f ] ; lauréat [ m ] ; lauréate [ f ]
ผู้ชนะการประกวด[phūchana kān prakūat] (n, exp) EN: contest winner  FR: gagnant d'un concours [ m ] ; vainqueur d'une compétition [ m ]
ผู้ชนะสิบทิศ[Phūchana Sip Thit] (n, exp) EN: The Winner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
winner
winners
winner's
winners'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
winner
winners

WordNet (3.0)
winner(n) the contestant who wins the contest, Syn. victor, Ant. loser
winner(n) a gambler who wins a bet, Ant. loser
achiever(n) a person with a record of successes, Syn. succeeder, winner, success, Ant. loser

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Winner

n. One who wins, or gains by success in competition, contest, or gaming. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赢家[yíng jiā, ㄧㄥˊ ㄐㄧㄚ,   /  ] winner #11,307 [Add to Longdo]
幸运儿[xìng yùn ér, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ ㄦˊ,    /   ] winner; lucky guy; person who always gets good breaks #24,525 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewinner { m } | Gewinner { pl }winner | winners [Add to Longdo]
Sieger { m } | Sieger { pl }winner | winners [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝者[しょうしゃ, shousha] (n) winner; victor; (P) #9,239 [Add to Longdo]
表彰台[ひょうしょうだい, hyoushoudai] (n) victory stand; winners' podium #13,336 [Add to Longdo]
ウイナー[uina-] (n) winner [Add to Longdo]
ウイナーテイクオール[uina-teikuo-ru] (n) winner-take-all [Add to Longdo]
ノーベル賞受賞者[ノーベルしょうじゅしょうしゃ, no-beru shoujushousha] (n) Nobel laureate; Nobel-Prize winner [Add to Longdo]
マイヨ・ジョーヌ;マイヨジョーヌ[maiyo . jo-nu ; maiyojo-nu] (n) yellow jersey (awarded to the winner of the Tour de France, etc.) (fre [Add to Longdo]
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner [Add to Longdo]
稼ぎ手[かせぎて, kasegite] (n) breadwinner; hard worker [Add to Longdo]
稼ぎ人[かせぎにん, kaseginin] (n) breadwinner; hard worker [Add to Longdo]
稼ぎ頭[かせぎがしら, kasegigashira] (n) breadwinner; biggest earner [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top