ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

winner

W IH1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -winner-, *winner*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
winner(n) ผู้ชนะ, See also: ผู้ชนะการแข่งกีฬา, ผู้ชนะกีฬา, แชมป์, Syn. champion, victor, Ant. loser

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
winner(วิน'เนอะ) n. ผู้มีชัย, Syn. victor
breadwinnern. ผู้หาเลี้ยงครอบครัว, See also: breadwinning n. การหาเลี้ยงครอบครัว
cowinner(โควิน'เนอะ) n. ผู้ร่วมมีชัยชนะ, ผู้ร่วมชนะ

English-Thai: Nontri Dictionary
winner(n) ผู้ชนะ, ผู้ถูกล็อตเตอรี่, ม้าตัวชนะ, ผู้หา
breadwinner(n) คนหาเลี้ยงครอบครัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Here lies John Rambo, winner of the Congressional Medal of Honor.ที่นี่ จอห์น แรมโบ้ ผู้ชนะของรัฐสภาเหรียญเกียรติยศอยู่ First Blood (1982)
The loser ran off alone, but the winner followed those footprints toward Guilder.ผู้แพ้หนีไปฝ่ายเดียว... ขณะที่ผู้ชนะ... ตามรอยเท้าพวกนั้น มุ่งไปกิลเดอร์ The Princess Bride (1987)
Every five years, the best fighters in its ranks would face each other in full contact with one winner emerging as the superior warrior the champion.ทุกห้าปีนักสู้ที่ดีที่สุดในการจัดอันดับของ ... ... จะต้องเผชิญซึ่งกันและกันในการติดต่อแบบเต็ม ... ... กับหนึ่งผู้ชนะเกิดขึ้นเป็นนักรบที่ดีกว่า ... Bloodsport (1988)
The winner each week gets a guest spot on Johnny Carson.ผู้ชนะแต่ละสัปดาห์ ได้ออกรายการของคาร์สัน Punchline (1988)
This is no aimless audition. The winner gets a shot at Carson.คนชนะได้ออกรายการคาร์สันเชียวนะ Punchline (1988)
At the club. The winner gets a shot on the Carson show.ที่คลับ คนชนะได้ออกรายการคาร์สัน Punchline (1988)
Just send the winner up.- ส่งคนชนะขึ้นไป Punchline (1988)
All right, Clive. Let's find out who the winner is.เอาละไคลฟ์ มาดูกันซิว่า.. The Bodyguard (1992)
- The winner is:นื่คุณ! The Bodyguard (1992)
One Nobel Prize winner noted, his words:หนึ่งในผู้ชนะรางวัลโนเบล ตั้งข้อสังเกตคำพูดของเขา: Contact (1997)
The scene earlier today, when David Drumlin advisor to two Presidents and winner of the Nationalที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้วันนี้ เมื่อเดวิด ดรัมลิน ที่ปรึกษาประธานาธิบดีสอง และผู้ชนะแห่งชาติ Contact (1997)
Former winners include Nobel laureates, Field's medal winners... renowned astrophysicists and lowly M.I.T. professors.คนก่อนที่ทำได้ ยังได้รางวัลโนเบิล แชมป์คณิตศาสตร์โลก กลายเป็นนักดาราศาสตร์ชื่อดัง เป็นศาสตราจารย์กระจอกที่ M.I.T. Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
winnerCould you tell me how to spell the podium of an awards ceremony? winner's stand?
winnerDr. Yukawa, the Nobel prize winner, died in 1981.
winnerEverybody loves a winner. [ Proverb ]
winnerHe called out the name of the winner.
winnerHe gave me a forecast that she would be the winner.
winnerIt is good to be a winner.
winnerLet's decide the winner by lot.
winnerOh, Tae, this cheese is a winner!
winnerShould World War III come about, there would be no winners at all.
winnerThe crowd gave the winner a big hand.
winnerThe crowd hailed the winner.
winnerThe gold cup was given to the winner of final match.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีชัย(n) winner, See also: victor, conqueror, champ, champion, Syn. ผู้ชนะ, Example: เขาเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นผู้มีชัยในการแข่งขันครั้งนี้แน่นอน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
ผู้พิชิต(n) conqueror, See also: winner, subjugator, defeater, Syn. ผู้ชนะ, Ant. ผู้แพ้, ผู้ปราชัย, Example: แม้ว่าการดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์จะเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายต้องการเป็นผู้พิชิต, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอยกิน[khøi kin] (v, exp) EN: wait for the winner in a card game
ของขายดี[khøng khāi dī] (n, exp) EN: hot item ; winner
คั่ว[khūa = khua] (v) EN: wait for the winner in a card game ; have the winning card in one's hand
ผู้ชนะ[phūchana] (n) EN: winner ; victor  FR: vainqueur [ f ] ; gagnant [ m ] ; gagnante [ f ] ; lauréat [ m ] ; lauréate [ f ]
ผู้ชนะการประกวด[phūchana kān prakūat] (n, exp) EN: contest winner  FR: gagnant d'un concours [ m ] ; vainqueur d'une compétition [ m ]
ผู้ชนะสิบทิศ[Phūchana Sip Thit] (n, exp) EN: The Winner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WINNER W IH1 N ER0
WINNERS W IH1 N ER0 Z
WINNER'S W IH1 N ER0 Z
WINNERS' W IH1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
winner (n) wˈɪnər (w i1 n @ r)
winners (n) wˈɪnəz (w i1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赢家[yíng jiā, ㄧㄥˊ ㄐㄧㄚ, / ] winner, #11,307 [Add to Longdo]
幸运儿[xìng yùn ér, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ ㄦˊ, / ] winner; lucky guy; person who always gets good breaks, #24,525 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewinner { m } | Gewinner { pl }winner | winners [Add to Longdo]
Sieger { m } | Sieger { pl }winner | winners [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイナー[uina-] (n) winner [Add to Longdo]
ウイナーテイクオール[uina-teikuo-ru] (n) winner-take-all [Add to Longdo]
ノーベル賞受賞者[ノーベルしょうじゅしょうしゃ, no-beru shoujushousha] (n) Nobel laureate; Nobel-Prize winner [Add to Longdo]
マイヨ・ジョーヌ;マイヨジョーヌ[maiyo . jo-nu ; maiyojo-nu] (n) yellow jersey (awarded to the winner of the Tour de France, etc.) (fre [Add to Longdo]
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner [Add to Longdo]
稼ぎ手[かせぎて, kasegite] (n) breadwinner; hard worker [Add to Longdo]
稼ぎ人[かせぎにん, kaseginin] (n) breadwinner; hard worker [Add to Longdo]
稼ぎ頭[かせぎがしら, kasegigashira] (n) breadwinner; biggest earner [Add to Longdo]
割り勘勝ち;割勘勝ち[わりかんがち, warikangachi] (n) (sl) (See 割り勘負け) "winner" of a meal paid for by dutch treat (i.e. the person who eats the most) [Add to Longdo]
決り手係;決まり手係[きまりてがかり, kimaritegakari] (n) sumo coach announcing the winner and winning technique [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Winner \Win"ner\, n.
   One who wins, or gains by success in competition, contest, or
   gaming.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 winner
   n 1: the contestant who wins the contest [syn: {winner},
      {victor}] [ant: {also-ran}, {loser}]
   2: a gambler who wins a bet [ant: {loser}]
   3: a person with a record of successes; "his son would never be
     the achiever that his father was"; "only winners need apply";
     "if you want to be a success you have to dress like a
     success" [syn: {achiever}, {winner}, {success}, {succeeder}]
     [ant: {failure}, {loser}, {nonstarter}, {unsuccessful
     person}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 winner
 
 
   1. n. An unexpectedly good situation, program, programmer, or person.
 
   2. real winner: Often sarcastic, but also used as high praise (see also the
   note under {user}). ?He's a real winner ? never reports a bug till he can
   duplicate it and send in an example.?
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top