ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้สนับสนุน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้สนับสนุน-, *ผู้สนับสนุน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สนับสนุน(n) supporter, See also: helper, sponsor, assistant, backer, Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ, Ant. ผู้คัดค้าน, Example: นางคอราซอน อะคีโนถูกกลุ่มผู้สนับสนุนบีบบังคับให้เธอต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ให้การส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้สนับสนุนน. ผู้กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิด ก่อนหรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
art and partผู้สนับสนุนการกระทำความผิดอาญา (ก. สกอตแลนด์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pronatalistผู้สนับสนุนการเกิด, ที่สนับสนุนการเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
aid; abetผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abet; aidผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
innocent agentผู้สนับสนุนโดยไม่รู้ (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accomplicesผู้สนับสนุนการกระทำผิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I fall asleep, ... ..I'm done for.เธอรุกรานกลุ่มผู้สนับสนุนผม และเธอก็รุกรานบ้านผม เฮ้ย เฮ้ย, นั่งก่อน Fight Club (1999)
And your supporters, who are every man, woman and child in Savannah, are so demoralized that they can barely hold down their lunches.และผู้สนับสนุนคุณ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่... ...เสียหน้าจนแทบอาเจียน The Legend of Bagger Vance (2000)
And I do believe it's a commercial break. We'll see you soon. Bye-bye.ต่อไปพบกับผู้สนับสนุนรายการก่อนครับ แล้วพบกันใหม่ครับ Love Actually (2003)
We're thrilled to be working with first U.S.A as our corporate sponsor and they're covering our college tuition we found First U.S.A as our sponsor and we're proud to be working with them our sponsor if First U.S.Aเรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเฟิร์สท์ยูเอสเอ ในฐานะผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลัยของเรา... . The Corporation (2003)
we're really thrilled to announce First U.S.A as our sponsor we're thrilled to be working with First U.S.A... and so we give First U.S.A a good name in the media and include them in our news storiesเรายินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า เฟิร์สท์ยูเอสเอ เป็นผู้สนับสนุนของเรา... . The Corporation (2003)
I didn't tell you my last girlfriend, a feminist vegan punk... broke up with me because she thought I was too angry.ผมยังไม่ได้บอกคุณว่าแฟนคนล่าสุดของผม เธอเป็นผู้สนับสนุนลัทธิแฟมินสต์ เธอขอเลิกกับผม ก็เพราะเธอคิดว่าผมขี้โมโหเกินไป Saw (2004)
How about a sponsor?หาผู้สนับสนุนเป็ไงล่ะ Swing Girls (2004)
He's the person that said he can be our patron.เค้าน่ะเป็นผู้สนับสนุนให้เราได้ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Sponsors...ผู้สนับสนุน... Grave of the Fireflys (2005)
Sponsorsผู้สนับสนุน Grave of the Fireflys (2005)
Sponsorsผู้สนับสนุน Grave of the Fireflys (2005)
As your sponsor, I will not let you relapse.ในฐานะผู้สนับสนุนนาย ฉันจะไม่ให้นายกลับไปแห้วอีกทีหรอก Purple Giraffe (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สนับสนุน[phū sanapsanun] (n, exp) EN: backer ; supporter  FR: soutien [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alignment(n) แนวร่วม, See also: ผู้สนับสนุน
backer(n) พรรคพวก, See also: ผู้สนับสนุน, Syn. sponsor, benefactor
backing(n) ผู้ช่วยเหลือ, See also: ผู้สนับสนุน
bracer(n) สิ่งค้ำ, See also: ผู้สนับสนุน
business(n) ผู้สนับสนุน
champion(n) ผู้ให้ความช่วยเหลือ, See also: ผู้สนับสนุน, Syn. admirer, booster, supporter, protagonist, Ant. adversary, opponent
exponent(n) ผู้สนับสนุน, Syn. advocate, supporter
fellow traveller(n) ผู้สนับสนุนพรรคแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค
feminist(n) ผู้สนับสนุนสิทธิสตรี
following(n) ผู้สนับสนุน, Syn. supporters, entourage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ, -เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น, สาวก, ผู้ติดตาม, Syn. follower
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ, ช่วย, เพิ่ม, สนับสนุน, หนุน, สำรอง, อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย, เครื่องสนับสนุน, ผู้ช่วย, ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper, Ant. principal
backer(แบค'เคอะ) n. ผู้สนับสนุน, ผ้าใบค้ำหรือหนุนส่วนหลัง, Syn. sponsor
backing(แบค'คิง) n. ความช่วยเหลือ, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, สิ่งหนุน, Syn. support, Ant. ill-will
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน, สิ่งค้ำจุน, การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน, ตัวสำรอง, ตัวแทน
behind(บิไฮดฺ') adv., prep. ข้างหลัง, หลัง, ล้าหลังกว่า, ช้ากว่า n. ผู้สนับสนุน, ก้น, Syn. aback -Conf. at the back of
bonaparte(โบ'นะพาร์ท) n. ชื่อสกุลของนะโปเลียน, See also: bonapartist n. ผู้สนับสนุนราชวงศ์ของนะโปเลียน, เกี่ยวกับราชวงศ์ของนะโปเลียน bonapartism n. ดูBonaparte bonapartean adj. ดูBonaparte
booster(บูส'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยก, ผู้เลื่อน, สิ่งที่สนับสนุน, สิ่งกระตุ้น, ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน, เครื่องเพิ่ม กำลัง -Phr. (booster dose, booster shot ขนาดยาหรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน, ยาหรือสารเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่น, เครื่องเสริมการขับดัน)
bracer(เบรส'เซอะ) n. สิ่งค้ำ, ผู้สนับสนุน, เครื่องดื่มที่กระตุ้น (โดยเฉพาะเหล้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
adherent(n) ผู้ติดตาม, พรรคพวก, ภาคี, สาวก, ผู้สนับสนุน
advocate(n) ผู้สนับสนุน, ทนายความ, ผู้แก้ต่าง
backer(n) ผู้สนับสนุน, ผู้หนุนหลัง
backup(n) ผู้สนับสนุน, การค้ำจุน, การสะสม
behind(n) ผู้หนุนหลัง, ผู้สนับสนุน, ผู้อยู่เบื้องหลัง
booster(n) ผู้ยก, ผู้สนับสนุน, ผู้ดัน, สิ่งกระตุ้น
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง, เครื่องเหนี่ยวรั้ง, สิ่งค้ำ, ผู้สนับสนุน
champion(n) ผู้ชนะเลิศ, แชมป์, ผู้สนับสนุน
contributor(n) ผู้ช่วยเหลือ, ผู้สนับสนุน, ผู้ออกเงิน, ผู้บริจาค
pander(n) ผู้สนับสนุน, ผู้ชักพา, แม่สื่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
advocates(n) ผู้สนับสนุน
advocates(n) ผู้สนับสนุน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top