Search result for

ผู้สนับสนุน

(51 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้สนับสนุน-, *ผู้สนับสนุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สนับสนุน[N] supporter, See also: helper, sponsor, assistant, backer, Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ, Ant. ผู้คัดค้าน, Example: นางคอราซอน อะคีโนถูกกลุ่มผู้สนับสนุนบีบบังคับให้เธอต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้การส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้สนับสนุนน. ผู้กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิด ก่อนหรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
art and partผู้สนับสนุนการกระทำความผิดอาญา (ก. สกอตแลนด์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pronatalistผู้สนับสนุนการเกิด, ที่สนับสนุนการเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
aid; abetผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abet; aidผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
innocent agentผู้สนับสนุนโดยไม่รู้ (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accomplicesผู้สนับสนุนการกระทำผิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've a lot of sponsors since defeating Majin Buu-อย่าบอกนะว่ามันคือ... ตั้งแต่ปราบจอมมารบูได้ พวกเรามีผู้สนับสนุนมากมาย Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Most of his commissions are from charitable Islamic groups who then give money to the jihadists.รายได้ทั้งหมดของเขามาจากกลุ่มผู้สนับสนุนอิสลาม พวกเดียวกับที่จ่ายเงินให้ผู้ก่อการร้าย Body of Lies (2008)
Make sure he calls his sponsor?ทำให้แน่ใจว่าเขาโทรหาผู้สนับสนุนของเขาแล้ว 24: Redemption (2008)
There are reports that the government has been secretly providing arms to these groups, contributing to the violence that has erupted throughout the country.มีรายงานว่า ทางรัฐบาลเอง.. เป็นผู้สนับสนุนอาวุธอย่างลับๆ ให้แก่กลุ่มเคลื่อนไหวเหล่านี้.. Invictus (2009)
Mr. Mandela has traveled to Durban in an effort to persuade 100,000 angry young ANC supporters on the frontline to make peace.คุณแมนเดล่าได้เดินทางไป เดอร์บัน.. เพื่อเกลี้ยกล่อมผู้สนับสนุนสมัชชาแห่งชาติแอฟริการุ่นเยาว์ กว่า 1 แสนคน.. ที่กำลังจะไปปะทะกับอีกฝ่ายหนึ่ง Invictus (2009)
We'llneedtoknow we've got the right support before we commit to Charming.เราจะมีผู้สนับสนุนโดยตรง ก่อนที่เราจะลงทุนในชาร์มมิ่ง Albification (2009)
HALE: Support?ผู้สนับสนุนงั้นเหรอ Albification (2009)
We are separatists, not supremacists.เราเป็นผู้สนับสนุนการแบ่งแยก ไม่ใช่พวกมีอำนาจเผด็จการ Albification (2009)
Mr.Darbyisoneof our supporters.คุณดาร์บี้ เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนเรา Albification (2009)
- Support group?กลุ่มผู้สนับสนุนงั้นเหรอ Fix (2009)
A lot of marine mammal scientists get their money from Hub Research Institute, which is the nonprofit arm of Sea World.นักวิทยาศาสตร์จำนวนมาก ได้รับเงิน จากเครือข่ายสถาบันวิจัย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโดยไม่หวังผลกำไร จาก ซีเวิร์ลด์ The Cove (2009)
Patrons have been dropping like flies.ผู้สนับสนุน คนดูเอยก็พากันเลิกซื้อบัตร Nodame Cantabile: The Movie I (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สนับสนุน[n. exp.] (phū sanapsanun) EN: backer ; supporter   FR: soutien [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alignment[N] แนวร่วม, See also: ผู้สนับสนุน
backer[N] พรรคพวก, See also: ผู้สนับสนุน, Syn. sponsor, benefactor
backing[N] ผู้ช่วยเหลือ, See also: ผู้สนับสนุน
bracer[N] สิ่งค้ำ, See also: ผู้สนับสนุน
business[N] ผู้สนับสนุน
champion[N] ผู้ให้ความช่วยเหลือ, See also: ผู้สนับสนุน, Syn. admirer, booster, supporter, protagonist, Ant. adversary, opponent
exponent[N] ผู้สนับสนุน, Syn. advocate, supporter
fellow traveller[N] ผู้สนับสนุนพรรคแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค
feminist[N] ผู้สนับสนุนสิทธิสตรี
following[N] ผู้สนับสนุน, Syn. supporters, entourage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ,ช่วย, เพิ่ม,สนับสนุน,หนุน,สำรอง,อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ผู้ช่วย,ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper ###A. principal
backer(แบค'เคอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผ้าใบค้ำหรือหนุนส่วนหลัง, Syn. sponsor
backing(แบค'คิง) n. ความช่วยเหลือ,การสนับสนุน,ผู้สนับสนุน,สิ่งหนุน, Syn. support ###A. ill-will
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำจุน,การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน,ตัวสำรอง,ตัวแทน
behind(บิไฮดฺ') adv.,prep. ข้างหลัง,หลัง,ล้าหลังกว่า,ช้ากว่า n. ผู้สนับสนุน,ก้น, Syn. aback -Conf. at the back of
bonaparte(โบ'นะพาร์ท) n. ชื่อสกุลของนะโปเลียน, See also: bonapartist n. ผู้สนับสนุนราชวงศ์ของนะโปเลียน,เกี่ยวกับราชวงศ์ของนะโปเลียน bonapartism n. ดูBonaparte bonapartean adj. ดูBonaparte
booster(บูส'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ยก,ผู้เลื่อน,สิ่งที่สนับสนุน,สิ่งกระตุ้น,ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน,เครื่องเพิ่ม กำลัง -Phr. (booster dose,booster shot ขนาดยาหรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน,ยาหรือสารเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่น,เครื่องเสริมการขับดัน)
bracer(เบรส'เซอะ) n. สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน,เครื่องดื่มที่กระตุ้น (โดยเฉพาะเหล้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
advocate(n) ผู้สนับสนุน,ทนายความ,ผู้แก้ต่าง
backer(n) ผู้สนับสนุน,ผู้หนุนหลัง
backup(n) ผู้สนับสนุน,การค้ำจุน,การสะสม
behind(n) ผู้หนุนหลัง,ผู้สนับสนุน,ผู้อยู่เบื้องหลัง
booster(n) ผู้ยก,ผู้สนับสนุน,ผู้ดัน,สิ่งกระตุ้น
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
champion(n) ผู้ชนะเลิศ,แชมป์,ผู้สนับสนุน
contributor(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สนับสนุน,ผู้ออกเงิน,ผู้บริจาค
pander(n) ผู้สนับสนุน,ผู้ชักพา,แม่สื่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top