ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fighter

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fighter-, *fighter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fighter(n) นักสู้, See also: นักรบ, นักมวย, ผู้กล้า, วีรบุรุษ, Syn. combatant, contender, warrior
fighter(n) เครื่องบินประจัญบาน, See also: เครื่องบินขับไล่
fighter-bomber(n) เครื่องบินทิ้งระเบิดและป้องกันภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fighter(ไฟ'เทอะ) n. นักมวย, นักรบ, เครื่องบินรบ, ผู้ชอบต่อสู้, นักต่อสู้, Syn. contender
fighter bomberเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วย
fire fightern. พนักงานดับเพลิง., See also: fire fighting n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fighter(n) ผู้ต่อสู้, นักรบ, นักมวย, เครื่องบินรบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fighter planesเครื่องบินขับไล่ [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
fighter(n) a high-speed military or naval airplane designed to destroy enemy aircraft in the air, Syn. attack aircraft, fighter aircraft
champion(n) someone who fights for a cause, Syn. hero, fighter, paladin
combatant(n) someone who fights (or is fighting), Syn. belligerent, scrapper, fighter, battler

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Fighter

n. [ AS. feohtere. ] 1. One who fights; a combatant; a warrior. Shak. [ 1913 Webster ]

2. A boxer; a pugilist. [ PJC ]

3. A person with the determination and will to persist through great difficulty to achieve a goal; one with the courage to fight and resist an opponent, and to struggle with all one's powers. [ PJC ]

4. (Mil.) A military aircraft designed to seek out and destroy enemy aircraft; it is usually smaller and more maneuvarable than aircraft designed specifically for bombing. However, hybrid fighter-bomber aircraft that perform both functions also are used. [ PJC ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These are the planes that refuel... other fighter planes and bombers...นอกจากนี้ ยังมีเครื่องบินขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุ ยานรบส่วนบุคคลจำนวนมาก รวมถึงระเบิด The Lawnmower Man (1992)
- You're the fighter?- คุณขับไล่หรือไม่ Pulp Fiction (1994)
He much better fighter than you.เพิ่งจะรู้นะ ว่าพวกวาชูตู... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- I flew single-engine fighters.- ผมเคยบินเครื่องบินต่อสู้เครื่องยนต์เดียว Airplane! (1980)
Make no violent control movements like you did in the fighter planes.อย่าทำการควบคุมแบบรุนแรง อย่างที่คุณเคยทำในเครื่องบินต่อสู้ Airplane! (1980)
The controls will feel very heavy compared to a fighter.การควบคุมจะรู้สึกหนักมาก เมื่อเทียบกับเครื่องบินต่อสู้ Airplane! (1980)
these are the Yusufzai. they're afghani freedom-fighters.นี่มันพวก Yusufzai กองกำลังปลดแอกอัฟกานิสถาน Spies Like Us (1985)
We got fighters from all over.เรามีนักสู้จากทั่วทุกมุม Bloodsport (1988)
I've been assigned by the lFAA to help you and the other North American fighters to find your way around.แมงได้รับการมอบหมายจาก lFAA ... ... เพื่อช่วยให้คุณและคนอื่น ๆ สู้อเมริกาเหนือ ... ... เพื่อหาทางของรอบ Bloodsport (1988)
The kumite is for the fighters, not for the people who read newspapers.kumite เป็นนักสู้ที่ไม่ได้สำหรับคนที่อ่านหนังสือพิมพ์ Bloodsport (1988)
Every five years, the best fighters in its ranks would face each other in full contact with one winner emerging as the superior warrior the champion.ทุกห้าปีนักสู้ที่ดีที่สุดในการจัดอันดับของ ... ... จะต้องเผชิญซึ่งกันและกันในการติดต่อแบบเต็ม ... ... กับหนึ่งผู้ชนะเกิดขึ้นเป็นนักรบที่ดีกว่า ... Bloodsport (1988)
After three days one fighter will prove himself to be the best.หลังจากสามวัน ... ... หนึ่งในนักมวยที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ดีที่สุด Bloodsport (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fighterBill is a great fighter.
fighterMy dream is to be a fire fighter.
fighterOur fighters averaged 430 missions a day.
fighterThe area was cordoned off while fire fighters tried to keep the blaze under control.
fighterThe fighter has taken off for a state of emergency.
fighterThe fighter plane released its bombs.
fighterThe fighter toughened up for the bout.
fighterThe fire fighter demonstrated how to put out the fire.
fighterThe fire fighters put out the fire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาตรี(n) warrior, See also: fighter, Example: เด็กวัยรุ่นชายพยายามสร้างลักษณะความบึกบึนแข็งแกร่งแบบชายชาตรีขึ้นในบุคลิกภาพของตน, Thai Definition: ผู้ที่มีศิลปะวิชาอาคมหรือมีฝีไม้ลายมือในการต่อสู้
ชายชาตรี(n) true man, See also: fighter, brave man, Example: เด็กผู้ชายเวลาเล่นอะไรรุนแรงก้าวร้าว เพราะต้องการเล่นบทบาทให้สมกับเป็นชายชาตรี, Thai Definition: ชายผู้มีบุคลิกและมีความสามารถ
นักต่อสู้(n) fighter, Syn. นักสู้, Example: จำลองเป็นนักต่อสู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนคนสำคัญของประเทศ, Count Unit: คน
นักรบ(n) combatant, See also: fighter, man-at-arms, soldier, warrior, Syn. นักสู้, ทหาร, Example: งานนี้ต้องปรบมือให้นักรบทุกคนที่เสียสละจนได้ชัยชนะมา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญการในการรบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาตรี[chātrī] (n) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter
เครื่องบินประจัญบาน[khreūangbin prajanbān] (n) EN: fighter  FR: avion de chasse [ m ] ; chasseur [ m ] ; avion de combat [ m ]
คู่แข่ง[khūkhaeng] (n) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; fighter ; opposition  FR: rival [ m ] ; opposant [ m ] ; compétiteur [ m ]
นักมวย[nakmūay] (n) EN: boxer ; pugilist ; fighter ; prizefighter  FR: boxeur [ m ] ; pugiliste [ m ] (litt.)
นักมวยอาชีพ[nakmūay āchīp] (n, exp) EN: professional boxer ; pugilist ; prizefighter  FR: boxeur professionnel [ m ]
นักมวยสมัครเล่น[nakmūay samaklen] (n, exp) EN: amateur boxer ; pugilist ; prizefighter  FR: boxeur amateur [ m ]
นักรบ[nakrop] (n) EN: warrior ; soldier ; combatant ; fighter ; man-at-arms ; knight  FR: combattant [ m ] ; soldat [ m ] ; chevalier [ m ] ; guerrier [ m ] ; guerroyeur [ m ] (vx)
พนักงานดับเพลิง[phanakngān dapphloēng] (n, exp) EN: firefighter  FR: pompier [ m ] ; sapeur-pompier [ m ]
สู้ชีวิต[sū chīwit] (v, exp) EN: be a fighter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fighter
fighters
fighter's
fighters'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fighter
fighters

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
战士[zhàn shì, ㄓㄢˋ ㄕˋ,   /  ] fighter; soldier; warrior #3,198 [Add to Longdo]
战斗机[zhàn dòu jī, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄐㄧ,    /   ] fighter (aircraft) #8,175 [Add to Longdo]
战机[zhàn jī, ㄓㄢˋ ㄐㄧ,   /  ] fighter (aircraft) #9,314 [Add to Longdo]
歼击机[jiān jī jī, ㄐㄧㄢ ㄐㄧ ㄐㄧ,    /   ] fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型 #42,968 [Add to Longdo]
战斗者[zhàn dòu zhě, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄓㄜˇ,    /   ] fighter #127,126 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jäger { m } [ mil. ]fighter (aircraft) [Add to Longdo]
Jagdbomber { m } [ mil. ]fighter bomber [Add to Longdo]
Jagdflieger { m } [ mil. ]fighter pilot [Add to Longdo]
Jagdflugzeug { n } [ mil. ]fighter (plane) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファイター[faita-] (n) fighter; (P) #6,449 [Add to Longdo]
闘士[とうし, toushi] (n) fighter (for); militant; champion (of); boxer; (P) #8,993 [Add to Longdo]
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]
ガンファイター[ganfaita-] (n) gunfighter [Add to Longdo]
ステルス戦闘機[ステルスせんとうき, suterusu sentouki] (n) stealth fighter [Add to Longdo]
仮眠室[かみんしつ, kaminshitsu] (n) nap room (e.g. for doctors in an emergency ward, or firefighters in a fire station) [Add to Longdo]
果し状;果たし状(io)[はたしじょう, hatashijou] (n) (fighter's) letter of challenge [Add to Longdo]
格闘家[かくとうか, kakutouka] (n) martial artist; fighter [Add to Longdo]
自由戦士[じゆうせんし, jiyuusenshi] (n) freedom fighter [Add to Longdo]
出初め式[でぞめしき, dezomeshiki] (n) New Year firefighters' event [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top