ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advocacy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advocacy-, *advocacy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
advocacy(n) การพูดสนับสนุน, การแก้ต่าง, ทนาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advocacyการแก้ต่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advocacy advertisingโฆษณาสถาบัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We must take great care, lest our advocacy become its own form of oppression, พวกเราต้องดูแลอย่างดีที่สุด มิฉะนั้นการสนับสนุนของเรา จะกลายเป็นการกดขี่เสียเอง The Bishop Revival (2010)
There's an advocacy hearing tonight.จะมีการพิจารณาการแก้ต่างคืนนี้ Stolen Kisses (2012)
We represent a victim's advocacy group who's trying to keep Vanch locked up.เราเป็นตัวแทนกลุ่มผู้สนับสนุนของเหยื่อ ผู้ที่พยายามที่จะทำให้แวนซ์ถูกขัง Betrayal (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การว่าความ[kān wākhwām] (n) EN: advocacy ; lawyer practice

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
advocacy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advocacy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interessenverband { m }; Interessengruppe { f }advocacy group [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
主張[しゅちょう, shuchou] (n, vs) claim; request; insistence; assertion; advocacy; emphasis; contention; opinion; tenet; (P) #885 [Add to Longdo]
提唱[ていしょう, teishou] (n, vs) advocacy; proposal; (P) #5,921 [Add to Longdo]
擁護[ようご, yougo] (n) (1) protection; advocacy; support; defence; championship; vindication; (vs) (2) to protect (e.g. rights, etc.); to advocate (e.g. free trade, etc.); to support; (P) #8,127 [Add to Longdo]
弁護[べんご, bengo] (n, vs) defense; defence; pleading; advocacy; (P) #8,467 [Add to Longdo]
主戦[しゅせん, shusen] (n) advocacy of war; (P) #17,825 [Add to Longdo]
コンシューマリズム[konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense) [Add to Longdo]
鼓吹[こすい, kosui] (n, vs) inspiration; advocacy; encouragement [Add to Longdo]
主唱(P);首唱(P)[しゅしょう, shushou] (n, vs) advocacy; promotion; (P) [Add to Longdo]
主戦論[しゅせんろん, shusenron] (n) war advocacy; jingoism; bellicose argument [Add to Longdo]
唱導[しょうどう, shoudou] (n, vs) leading; converting someone to Buddhism; advocacy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advocacy \Ad"vo*ca*cy\, n. [OF. advocatie, LL. advocatia. See
   {Advocate}.]
   The act of pleading for or supporting; work of advocating;
   intercession.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advocacy
   n 1: active support of an idea or cause etc.; especially the act
      of pleading or arguing for something [syn: {advocacy},
      {protagonism}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top