ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keep in mind

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep in mind-, *keep in mind*, keep in min
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep in mind(idm) จำ, See also: จำไว้, อย่าลืม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean keep in mind there are things going on right in our backyards for god sake.ใครจะมานั่งคิดว่า เรื่องพวกนี้ เกิดขึ้นหลังบ้านเรา The Corporation (2003)
Although I have no power to speak of, please keep in mind that I am the High Priestess, who is in touch with heaven and earth.ถึงแม้ข้าไม่มีอำนาจที่จะพูดอะไรได้ โปรดทรงระลึกไว้ในใจว่าหม่อมฉันเป็นนักพรตสูงสุด ที่ติดต่อกับสวรรค์และโลกมนุษย์ Episode #1.42 (2006)
But keep in mind that A.J. Watkins lost his life, and so will many other people as long as Joey Salucci is allowed to be a free man.แต่จำเอาไว้ว่า เอ.เจ. วัตกิ้นส์ เสียภรรยา และจะมีคนอื่นๆที่ต้องสูญเสียอีก\ ตราบเท่าที่ โจอี้ ซาลุสชี ยังเป็นอิสระอยู่ Wrecking Crew (2008)
Keep in mind we start at 50 Euros per item.เสนอราคาที่คุณต้องการมา Gomorrah (2008)
But just keep in mind that each of us needs a half a gallon of water every day, just to survive.แต่อย่าลืม.. เราแต่ละคนต้องการน้ำคนละครึ่งแกลลอน ต่อวัน เพื่อให้รอดไปได้ The Ruins (2008)
But when you start to feel overwhelmed and you will just keep in mind that one element carbon.แต่เมื่อไหร่ที่นักเรียนรู้สึกเริ่มสนใจมันขึ้นมา นักเรียนก็จะ แค่คิดเอาไว้ในใจหนึ่งองค์ประกอบ คาร์บอน Peekaboo (2009)
you might want to keep in mind how all that started.คุณอาจจะอยากจะจำไว้ว่า มันเริ่มมายังไง Slack Tide (2009)
Howard, keep in mind that the more passionately you stick to this construct, the more you're hurting your partner.โฮเวิร์ด จำให้ดี ยิ่งยึนกรานปิดบัง คู่ของเธอก็จะยิ่งเจ็บช้ำ The Maternal Congruence (2009)
You gotta keep in mind that the Australian-New Zealand army core.ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะ.. กองทัพหลักๆของออสเตรเลีย.. และนิวซีแลนด์.. Melbourne (2010)
Keep in mind we're poor, so it's rely more of a symbolic gesture.จำไว้ว่า พวกเรายังขัดสนอยู่ นี่เป็นสิ่งที่มากกว่าที่แม่ไว้วางใจหนูเสียอีก The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
All you have to keep in mind is 1 year of seeing nothing, 1 year of hearing nothing, 1 year of saying nothing.สิ่งที่ต้องจำอย่างยิ่งก็คือ หนึ่งปี ไม่เห็นอะไร หนึ่งปีไม่ได้ยินอะไร หนึ่งปีไม่พูดอะไร Pasta (2010)
To keep in mind for next time.จะได้จำไว้ใช้คราวหน้า Episode #1.11 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keep in mindBe sure to keep in mind that you're supposed complete the work within a week.
keep in mindKeep in mind that smoking is not good for your health.
keep in mindKeep in mind that you're not so young as you used to be.
keep in mindKeep in mind that youth is not eternal.
keep in mindPlease keep in mind that we have to be with other students.
keep in mindWhen you go abroad, you'd better keep in mind that tipping is necessary.
keep in mindYou must keep in mind that she's much younger than you.
keep in mindYou should keep in mind what I told you.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดจำ[jotjam] (v) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; recall  FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler

Japanese-English: EDICT Dictionary
記憶にとどめる;記憶に留める[きおくにとどめる, kiokunitodomeru] (exp, v1) to remember; to keep in mind [Add to Longdo]
心がける(P);心掛ける(P);心懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1, vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P) [Add to Longdo]
体する[たいする, taisuru] (vs-s, vt) to keep in mind and do as one has been told; to learn and obey; to act in accordance; to comply [Add to Longdo]
頭に入れる[あたまにいれる, atamaniireru] (exp, v1) to keep in mind [Add to Longdo]
念頭に置く;念頭におく[ねんとうにおく, nentounioku] (exp, v5k) to give thought to; to bear in mind; to keep in mind [Add to Longdo]
銘記[めいき, meiki] (n, vs) keep in mind; take note of; remember; (P) [Add to Longdo]
留意事項[りゅういじこう, ryuuijikou] (n) points to note; points of concern; matters to keep in mind; matters that require attention [Add to Longdo]
留意点[りゅういてん, ryuuiten] (n) points to remember; things to keep in mind; notes [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top