ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จดจำไว้

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จดจำไว้-, *จดจำไว้*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hear this song and rememberฟังเพลงนี้และจดจำไว้ Anastasia (1997)
Things I almost rememberเหมือนเคยเห็นเคยจดจำไว้ Anastasia (1997)
Hear this song and rememberฟังเพลงนี้และจดจำไว้ Anastasia (1997)
Somethin' that got to be remembered.เป็นอะไรที่ต้องจดจำไว้ The Legend of Bagger Vance (2000)
Let yourself remember.ให้ตัวคุณเองจดจำไว้ The Legend of Bagger Vance (2000)
I will always remember the game against Fairfield.ฉันจะจดจำไว้ตลอดไป ในเกมที่พบกับ Fairfield The Girl Next Door (2004)
I'll always remember...-สาด ไปไกลตีนไป๊ ฉันจะจดจำไว้ The Girl Next Door (2004)
Courtney Booth. I will always remember late nights in Cabby...Courtney Booth ฉันจะจดจำไว้ คืนสุดท้ายที่ Cabby-- The Girl Next Door (2004)
Kurt Kilgore. I will... Joseph Croft.Joseph Croft ฉันจะจดจำไว้ กีฬามวยปล้ำและความทรงจำดีๆ The Girl Next Door (2004)
Will remain tough and everเราจะจดจำไว้นานแสน Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
But mother remembered...แต่แม่จดจำไว้... Grave of the Fireflys (2005)
I'll keep that in mind.หม่อมฉันจะจดจำไว้ Episode #1.43 (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear[VT] จดจำไว้ใน่ใจ, See also: ระลึก
memorise[VT] ท่องจำ, See also: จดจำไว้, Syn. learn, study, retain
memorize[VT] ท่องจำ, See also: จดจำไว้, Syn. learn, study, retain

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top