ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค้ำ

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค้ำ-, *ค้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้ำ[V] prop up, See also: shore up, sustain, support, back up, Syn. ยัน, พยุง, เสริม, ผดุง, จุน, Example: เราจะใช้เงินในนามของรัฐนั้นมาช่วยค้ำธนาคารต่างๆ ที่มีหนี้เสีย, Thai definition: พยุงไว้เพื่อให้อยู่รอด
ค้ำ[V] support, See also: hold, prop up, sustain, back up, stand by, Syn. พยุง, ยัน, Example: ชาวสวนใช้ไม้ค้ำต้นทุเรียนที่ออกลูก เพื่อไม่ให้ต้นล้มเพราะรับน้ำหนักเกิน, Thai definition: ยันไว้เพื่อไม่ให้ทรุด, ไม่ให้ล้ม
ค้ำคอ[V] force, See also: suppress, compel, constrain, coerce, Syn. บังคับ, Example: เพราะเกียรติยศค้ำคอเธอจึงไม่สามารถแต่งงานกับคนรักได้, Thai definition: ทำให้อยู่ในฐานะจำใจต้องทำหรืองดเว้น
ค้ำชู[V] support, See also: maintain, sustain, uphold, prop up, back up, hold up, preserve, Syn. เกื้อหนุน, ค้ำจุน, เชิดชู, Example: เขาจะต้องหาเงินมาค้ำชูองค์การนี้ให้อยู่รอด, Thai definition: บำรุงให้เจริญขึ้น, พยุงให้สูงขึ้น
ค้ำจุน[V] support, See also: bolster, prop up, back up, hold up, uphold, maintain, preserve, sustain, bolster, Syn. ค้ำชู, เสริม, สนับสนุน, หนุน, ค้ำ, Example: นายทุนรายใหญ่ๆ จับมือกันเอาทรัพยากรของชาติไปทำธุรกิจ ค้ำจุนการงานของกันและกัน, Thai definition: อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้
ค้ำฟ้า[ADV] forever, See also: eternally, everlastingly, endlessly, Syn. ยาวนาน, Example: เขาให้ความสลักสำคัญแก่ตัวเองดังราวกับว่าจะอยู่ค้ำฟ้า, Thai definition: นานจนไม่มีกำหนด
ค้ำหัว[ADV] over one's shoulder, Example: อย่ายืนค้ำหัวผู้ใหญ่, Thai definition: ยืนชิดข้างหลังผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่หรือด้านหัวผู้ใหญ่ที่นอนอยู่ ถือกันว่าขาดความเคารพ
ค้ำประกัน[V] guarantee, See also: ensure, assure, warrant, attest, insure, certify, Syn. รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, Example: การซื้อรถแบบผ่อนต้องมีคนมาค้ำประกันสัญญาอย่างน้อยหนึ่งคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่ำน. เรียกวันตามจันทรคติ เช่น ขึ้นคํ่าหนึ่ง ขึ้น ๒ คํ่า, เวลามืดตอนต้นของกลางคืน.
ค่ำว. ที่อยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่เย็นจนถึงเวลามืดตอนต้นของกลางคืน เช่น รอบค่ำ.
ค่ำก. สิ้นแสงเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินแล้ว เช่น จวนจะค่ำแล้ว.
ค้ำก. เอาไม้ง่ามเป็นต้นยันไว้เพื่อไม่ให้ทรุด ไม่ให้ล้ม หรือไม่ให้เข้ามา.
ค้ำคอก. ทำให้อยู่ในฐานะจำใจต้องทำหรืองดเว้น.
ค่ำคืนน. กลางคืน.
ค้ำจุนก. อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้.
ค้ำชูก. บำรุงให้เจริญขึ้น, พยุงให้สูงขึ้น.
ค้ำประกันน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้คํ้าประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น.
ค้ำฟ้าว. นานจนไม่มีกำหนด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suretyship and guarantyค้ำประกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My crutch. - You don't need it. Lean on me.ไม้ค้ำยันของฉัน - คุณไม่จำเป็นต้องใช้ ยันกับฉัน Idemo dalje (1982)
With the heat we got, you want to play World War II on the streets with Van Zant?พ่อแกค้ำหัวเราอยู่ยังงี้ จะเชิดฉิ่งกับมันงั้นเรอะ Heat (1995)
Get the crutches.รับไม้ค้ำ Dante's Peak (1997)
For his whole claim of power rested on the sanctity of royal blood.เพราะสายโลหิตคือสิ่งค้ำจุนเขา The Man in the Iron Mask (1998)
And the guarantee for the bank loanและก็ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารให้ Uninvited (2003)
One of the U.S. Marine corps most highly decorated generalsในการค้ำจุนตลาดต่างประเทศและการแสวงหากำไร The Corporation (2003)
And out of our hair, fool.แล้วเลิกยืนค้ำหัวข้าด้วย เจ้าโง่ Mulan 2: The Final War (2004)
And sure enough, against her better judgment...ของดีไม่อยู่ค้ำฟ้า คุณเดนั่ม King Kong (2005)
Chloe tells me you've sustained some personal loss in the market over the past few months.โคลอี้บอกฉันว่าเธอไปค้ำประกัน ให้คนที่กำลังล้มละลาย เมื่อประมาณเดือนที่แล้ว Match Point (2005)
You are in luck! You're a good-luck talisman.พี่ชายมีวาสนา บารมีค้ำจุน Art of Seduction (2005)
If I let go of this support right now, the whole thing's coming down.ถ้าผมปล่อยมือจกการค้ำตอนนี้ ทุกอย่างจะพังลงมา English, Fitz or Percy (2005)
Yobbo, this is all my fault. Trusted the wrong friends and became his guardian for the loan. Enough.แม่จ๋า ทั้งหมดเป็นความผิดพ่อเองที่เชื่อใจเพื่อนเลว ๆ ยอมค้ำประกันเงินกู้ให้เค้า Episode #1.1 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain   FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
ค่ำ [n.] (kham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night   FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f]
ค่ำ[n. exp.] (kham) EN: day of the lunar calendar   FR: jour du calendrier lunaire [m]
ค่ำ[v.] (kham) EN: become dark ; darken   
ค่ำคืน[n.] (khamkheūn) EN: night   
ค้ำจุน[v.] (khamjun) EN: support ; prop up ; provide support (for)   
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety   FR: garantir ; assurer ; certifier
ค้ำประกันให้[v. exp.] (khamprakan hai) EN: vouch for ; stand surety for   
ค่ำเดือน[n. exp.] (kham deūoen) EN: day of the lunar month   FR: jour du mois lunaire [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
guarantor(n) ผู้ค้ำประกัน
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear[VT] พยุง, See also: ค้ำ, หนุน, ส่งเสริม
buoy up[PHRV] สนับสนุน, See also: ค้ำจุน, ช่วยเหลือ, ให้กำลังใจ
carry[VT] สนับสนุน, See also: ค้ำจุน, Syn. sustain
guarantee[VT] รับประกัน, See also: ค้ำประกัน, ประกัน, รับรอง, Syn. certify, warrant
pledge[VT] ค้ำประกัน
pole[VT] ถ่อเรือ, See also: ค้ำถ่อสกี
prop[VT] ค้ำ, See also: ยัน, พยุง, ประคอง
prop open[PHRV] ค้ำไว ้(ไม่ให้เปิด)
prop up[PHRV] ค้ำ, See also: ยันขึ้น (ไม่ให้ล้ม)
shore[VT] ค้ำยันด้วยเสาเอียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-frame(เอ' เฟรม) n. โครงค้ำตรงรูปตัว ? หรือ V
abut(อะบัท') vt.,vi. จด, ชิด, ติดกัน, ยัน,ค้ำ, Syn. border, join)
abutment(อะบัท' เมินทฺ) n. ที่ค้ำ, แรงค้ำ, ส่วนที่จดกัน, Syn. an abutting)
adminicle(แอดมิน' นิเคิล) n. สิ่งช่วย, สิ่งเสริม. สิ่งค้ำจุน -adminicular adj. (auxiliary)
aliment(n. แอล' ละเมินทฺ -v. แอล' ละเมินทฺ') n. อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, สิ่งค้ำจุน. -vt. สนับสนุนค้ำจุน. -alimental adj., Syn. food,nutrition, support)
alimentary(แอลละเมน' ทะรี) adj. เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง, เกี่ยวกับโภชนาการ, ซึ่งบำรุง, ซึ่งค้ำชู, Syn. nutritional)
anchorage(แอง' เคอะเรจฺ) n. ที่ทอดสมอ, ภาษีที่จอดเรือ, ภาวะที่ยึดเหนี่ยว, วิธีการยึดเหนี่ยว, ตัวค้ำ, Syn. anchor
ancon(แอง' คอน) n., (pl. -es) ข้อศอก, ข้อศอกค้ำมุมึก -anconal, anconeal, anconoid adj.
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore)
arcade(อาร์เคด') n. อนุกรมของส่วนโค้งที่มีเสาค้ำ,ระเบียงโค้งครึ่งวงกลม ทางเดินที่มีหลังคาหรือที่บังแดดและสองข้างทางมีร้านขายของ,ทางเดินที่มีเสาทั้งสองข้าง, Syn. archway)

English-Thai: Nontri Dictionary
abutment(n) ตัวค้ำ,สิ่งรองรับ,สิ่งที่จดกัน
backup(n) ผู้สนับสนุน,การค้ำจุน,การสะสม
bear(vi,vt) แบก,พยุง,หนุน,รับ,ค้ำ,มีผล,ออกลูก,ทน,อดทน
bolster(vt) รอง,หนุน,ค้ำ,เสริม
bondsman(n) ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง,ทาส
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
brace(vt) ค้ำไว้,รั้งไว้,เหนี่ยวไว้,มัดแน่น,หนุนไว้
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
bracing(adj) ค้ำจุน,ซึ่งทำให้มั่นคง
bracket(n) วงเล็บ,นขลิขิต,ที่เท้าแขน,ที่ค้ำ

French-Thai: Longdo Dictionary
soutenir(vi vt) |je soutiens, tu soutiens, il soutient, nous soutenons, vous soutenez, ils soutiennent| ค้ำจุน สนับสนุน เช่น il soutient que ce n\'est pas possible. เขาสนับสนุนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top