ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ระลึก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระลึก-, *ระลึก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระลึก(v) recall, See also: remember, recollect, recall, be reminded of, think back, Syn. คิดถึง, นึกถึง, รำลึก, Example: มนุษย์เรานั้นชอบที่จะระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาในชีวิต, Thai Definition: คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
ระลึกถึง(v) recall, See also: remind someone of, call to mind, jog one's memory, make someone remember, Syn. คนึงถึง, คิดถึง, รำลึกถึง, Example: เพลง เดือนเพ็ญ ทำให้เขาระลึกถึงครั้งหนึ่งที่เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าร่วมกับพี่น้องที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน, Thai Definition: นึกถึงด้วยใจผูกพัน
ระลึกชาติ(v) recall one's former incarnation, See also: recall a previous life, recall a former existence

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระลึกก. คิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตได้ เช่น ระลึกถึงความหลัง, รำลึก ก็ว่า.
ระลึกชาติก. ระลึกถึงความเป็นไปในชาติก่อน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then whenever I wanted to, I could uncork the bottle and live the memory all over again.และเมื่อใดที่ฉันต้องการ ก็แค่เปิดจุกขวด และระลึกถึงความทรงจำนั้นได้ไม่รู้จบ Rebecca (1940)
These are all we have left to imagine a night of piercing cries, of checking for lice, of chattering teeth.เหลืออยู่แค่นี้ ให้เราระลึกถึง เสียงกรีดร้อง ที่บาดลึกยามค่ำคืน การกำจัดเหลือบไร การคุยกันอื้ออึง Night and Fog (1956)
And we brought back lots of lovely souvenirs.และเรานำกลับมาจำนวนมากของที่ ระลึกน่ารัก Yellow Submarine (1968)
What a lovely souvenir from the 20th century.ของที่ระลึกเก๋ไก๋จากศตวรรษที่ 20 Beneath the Planet of the Apes (1970)
But I would ask you, assembled here in this house of God to recognize that we are witnessing something new something so unexpected, so unusual that it is not surprising the government is at a loss.แต่ผมอยากให้พวกเรา ที่มาชุมนุมในบ้านของพระเจ้านี้... ระลึกว่าเรากำลังเห็นสิ่งใหม่บางอย่าง สิ่งที่ไม่เคยคาดคิด ที่แปลก Gandhi (1982)
What did I find?กำลังมองหาของที่ระลึก ฉันหาอะไร? Idemo dalje (1982)
thanks for the bruises. keep the stool samples.ขอบคุณสำหรับแผลนะ ผมทิ้งอึไว้เป็นที่ระลึก Spies Like Us (1985)
It's a souvenir. It's yours now.มันเป็นของที่ระลึก มันเป็นของคุณแล้วตอนนี้ A Short Film About Love (1988)
They'll watch the game and remember what it was like.พวกเขาจะดูการแข่งขัน และระลึกถึงอดีตว่ามันเป็นยังไง Field of Dreams (1989)
I'm afraid it's no better than a souvenir.ฉันคิดว่า มันไม่ต่างไปจากของที่ระลึก Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I have these beads and baubles, mementos of old flames.ฉันมีเครื่องประดับจำพวกลูกปัด ลูกแก้ว อนุสรณ์ให้ระลึกถึงไฟเก่าๆในตัว Mannequin: On the Move (1991)
Souvenirs for old Mr. Left Behind Hollywood.ที่ระลึกสำหรับ ผู้ที่ทิ้งวงการฮอลลีวู้ดไว้เบื้องหลัง Mannequin: On the Move (1991)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระลึก[raleuk] (v) EN: remember ; recall ; think of ; recollect ; be reminded of ; think back  FR: se souvenir de ; évoquer ; se remémorer
ระลึกชาฅิ[raleuk chāt] (v, exp) EN: recall a previous life ; recall one's former incarnation ; recall a former existence  FR: se souvenir d'une vie antérieure
ระลึกถึง[raleuk theung] (v) EN: recall ; rermind someone of ; call to mind ; jog one's memory ; make someone remember  FR: penser à ; se souvenir de ; se rappeler (qqn, qqch)

English-Thai: Longdo Dictionary
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear(vt) จดจำไว้ใน่ใจ, See also: ระลึก
keep something in mind(idm) จดจำได้, See also: ระลึกถึง, Syn. bear in
place(vt) จำได้, See also: ระลึกได้, Syn. remember
recall(vi) ระลึก, See also: รำลึก, หวนคิด, Syn. recollect, remember
recollect(vi) ระลึก, See also: จำได้, Syn. remember
recollect(vt) ระลึก, See also: จำได้, Syn. recall, recapture
remember(vi) จำได้, See also: ระลึกได้, Syn. recall, recognize
remember(vt) จำได้, See also: ระลึกได้, Syn. recall, recognize
retrospective(adj) ระลึกถึงความหลัง, See also: มองย้อนหลัง, มองอดีต, Syn. backward-looking

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all saints' dayวันทางศาสนาที่ระลึกถึงนักบุญทั้งหมด คือวันที่ พฤศจิกายน. Allhallows
anniversary(แอนนิเวอร์' ซารี) n. การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต (โดยเฉพาะการแต่งงาน) , การฉลองหรือระลึกถึง. -adj. ครบรอบปี, ประจำปี, Syn. birthday, commemoration
bethink(บิธิงคฺ') { bethought, bethought } vt. ทำให้ต้องพิจารณา, ทำให้ระลึกถึง, Syn. recollect
cenotaphn. อนุสาวรีย์ (เพื่อระลึกถึงผู้ตายซึ่งฝังอยู่ที่อื่น), See also: cenotaphic adj.
commemorable(คะเมม'มะระเบิล) adj. น่าฉลอง, สมควรจะได้รับการฉลอง, ซึ่งควรระลึกถึง
commemorate(คะเมม'โมเรท) { commemorated, commemorating, commemorates } vt. เป็นที่ระลึก, ฉลอง, เป็นอนุสรณ์, กล่าวระลึกถึง., See also: commemorator n., Syn. memorialize, celebrate
commemoration(คะเมมมะเร'เชิน) n. การระลึก, การฉลอง, พิธีฉลอง, ที่ระลึก, สิ่งที่เป็นอนุสรณ์
easter(อีส'เทอะ) n. เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนาระลึกถึงการคืนชีพของพระเยซู, วันดังกล่าว
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา, การกระทำที่กรุณา, ความสงเคราะห์, ความประทับใจ, ความนิยม, ความเข้าข้าง, ไมตรีจิต, บุญคุณ, การสนับสนุน, ความเห็นพ้อง, ของขวัญ, ของระลึก, เครื่องหมาย, โบ, สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน, เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา, การกระทำที่กรุณา, ความสงเคราะห์, ความประทับใจ, ความนิยม, ความเข้าข้าง, ไมตรีจิต, บุญคุณ, การสนับสนุน, ความเห็นพ้อง, ของขวัญ, ของระลึก, เครื่องหมาย, โบ, สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน, เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน

English-Thai: Nontri Dictionary
bethink(vt) คิด, ระลึกถึง, นึกได้
commemorate(vt) ฉลองวันที่ระลึก, เป็นอนุสรณ์
commemoration(n) การฉลอง, ที่ระลึก, พิธีฉลอง, อนุสรณ์
keepsake(n) ของที่ระลึก
medal(n) เหรียญ, เหรียญที่ระลึก
memento(n) เครื่องเตือนใจ, ของที่ระลึก, ลางสังหรณ์, อนุสรณ์
memorable(adj) น่าจำ, ควรระลึกถึง, ควรจำ
memorial(adj) เป็นที่ระลึก, เป็นอนุสรณ์, เกี่ยวกับความจำ, เตือนความจำ
memorial(n) อนุสรณ์, สิ่งเตือนความทรงจำ, อนุสาวรีย์, ที่ระลึก
recollect(vi, vt) หวนคิด, จำได้, ระลึกถึง, คิดถึง, เก็บอีกครั้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
レトロ[れとろ, retoro] (adj) ระลึกถึงความหลัง

German-Thai: Longdo Dictionary
Ostern(n, uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย
Denkmal(n) |das, pl. Denkmäler| อนุสรณ์, ที่ระลึก เช่น Die Statue aus weißem Marmor wurde im Jahr 1706 errichtet und ist eines der ältesten Denkmäler Merans.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top