ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keep away from

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep away from-, *keep away from*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep away from[PHRV] อยู่ห่าง, See also: เลิก, หยุด, ไปไกล
keep away from[PHRV] หลีกเลี่ยง (สิ่งที่อันตราย), Syn. keep off, stay away from, stay off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Windows, get back ! Keep away from him ! - Don't touch him !I don't know what you're saying. The Thing (1982)
Oh! Keep away from strange men.เยี่ยมมาก เยี่ยมไปเลย Big (1988)
You keep away from my husband, you hear me?แกอยู่ให้ห่างจากสามีฉัน ได้ยินไหม Goodfellas (1990)
Just try to keep away from him, will ya?พยายามอยู่ห่างจากเขาไว้นะ Of Mice and Men (1992)
No, I ain't mad. Just try to keep away from Curley. Don't let him pull you in.ไม่ เลนนี่ ฉันไม่ได้โมโห พยายามอยู่ห่างเจ้าเคอร์ลีย์ไว้ อย่าให้มันล่อนายมาตกหลุมพราง Of Mice and Men (1992)
Keep away from her.อยู่ห่างเธอเอาไว้ Of Mice and Men (1992)
Keep away from me. You've been following me all your life.เก็บให้ห่างจากฉัน คุณได้รับ ดังต่อไปนี้ชีวิตของฉันท In the Name of the Father (1993)
This has nothing to do with you, so just keep away from it.ไม่มีอะให้แกทำที่นี่ ดังนั้นอยู่ให้ห่างจากมันซะ James and the Giant Peach (1996)
Whoever you are, keep away from me! Keep away!อย่างไรก็ตาม อยู่ห่างจากฉันไว้! James and the Giant Peach (1996)
You keep away from they, you hear?อยู่ห่างๆไว้ The Legend of 1900 (1998)
Oh. Matthew, keep away from the bang-bang girls or Rebecca will kick my ass, all right?อ้อ แมททิว อยู่ห่างๆจากพวกสาวๆไว้แล้วกัน Wicker Park (2004)
- I'd keep away from him.- ฉันจะอยู่ให้อยู่ห่างจากเขา The Woodsman (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keep away fromChildren should keep away from the danger.
keep away fromChildren should keep away from the danger. It's dangerous.
keep away fromChildren should keep away from the pond.
keep away fromChildren should keep away from the river. It's dangerous.
keep away fromHis relatives began to keep away from him.
keep away fromIt was wise of you to keep away from him.
keep away fromIt will be better for you to keep away from such a man.
keep away fromKeep away from bad company.
keep away fromKeep away from me.
keep away fromKeep away from me because I have a bad cold.
keep away fromKeep away from that.
keep away fromKeep away from that pond, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดด[V] keep away from working or duties, See also: desert one's post, take French leave, Syn. หลบ, หนี, เลี่ยง, Example: เขาโดดงานเพื่อจะไปเที่ยว
โดดร่ม[V] play truant, See also: keep away from working or duties, desert one's post, take French leave, Syn. หนีงาน, หนีโรงเรียน, โดด, เลี่ยง, Example: เขาชอบโดดร่มเงินเดือนของเขาจึงไม่ขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดด[v.] (dōt) EN: keep away from working ; keep away from duties   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top