ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การหลบหลีก

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การหลบหลีก-, *การหลบหลีก*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evasionการหลบหลีก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maneuvering my father's cock inside you?การหลบหลีกพ่อของฉัน ไก่ภายในคุณ? Empty Hands (2012)
Because I haven't your gift for avoiding people.เพราะว่า ผมไม่มีความสามารถในการหลบหลีกคนได้เก่งเหมือนคุณนี่ Identity Crisis (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jink[N] การหลบหลีกอย่างรวดเร็ว
maneuver[N] การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
manoeuver[N] การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
manoeuvre[N] การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
parry[N] การป้องปัด, See also: การหลบหลีก
runaround[N] การหลบหลีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
elusion(อิลู'เชิน) n. การหลบหลีก
evasive(อีเว'ซิฟว) adj. เป็นการหลบหลีก,

English-Thai: Nontri Dictionary
dodge(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,การหลบเลี่ยง,การหลบหลีก,การหลบซ่อน
shuffle(n) การสับไพ่,การเดินขาลาก,อาการยุกยิก,การสับเปลี่ยน,การหลบหลีก
wriggle(n) การบิด,การดิ้น,การกระดิก,การเลื้อย,การหลบหลีก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top