Search result for

เผชิญหน้า

(46 entries)
(0.0445 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เผชิญหน้า-, *เผชิญหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผชิญหน้า[V] face, See also: meet, encounter, confront, Syn. ประจันหน้า, Example: พวกเรากำลังจะเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วย เพื่อชี้แจงจุดประสงค์ให้ฟัง, Thai definition: พบเจอกันหรือปะทะกันซึ่งๆ หน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เผชิญหน้าก. เจอกันซึ่งหน้า (ใช้แก่ผู้ที่ไม่ชอบหน้ากัน).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You think that's facing up to things? - I'm not the one who's quitting.นี่เหรอการเผชิญหน้ากับปัญหา ฉันไม่ใช่คนที่จะออกสักหน่อย Dying Changes Everything (2008)
If Arthur rides out against it, he'll die.ถ้าอาร์เธอร์ต้องออกไปเผชิญหน้ามัน เขาไม่รอดแน่ Lancelot (2008)
I've watched you overcome every fear you've ever faced.ข้าประจักษ์แล้วว่าท่านไม่เคยเกรงกลัวที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งใด Excalibur (2008)
I'll confront her myselfข้าจะไปเผชิญหน้ากับนางเอง Cloak of Darkness (2008)
To face a beast such as this, you must understand where it came from.การจะเผชิญหน้ากับเจ้าสิ่งนี้ เจ้าต้องรู้ว่ามันมาจากไหน Le Morte d'Arthur (2008)
It was something you had to face, one day or another.มันคือสิ่งที่ท่านต้องเผชิญหน้าไม่วันใดก็วันนึง The Kingdom of the Winds (2008)
He had to face the green-eyed man alone.เขาต้องไปเผชิญหน้ากับเจ้าตาเขียวเพียงลำพังน่ะ.. Bolt (2008)
In the cold, dark night before the battle when the steely fangs of evil are sharpened and poised to strike the hero must go and face his greatest challenge alone.ในคืนที่เมฆหมอกมืดมิด อากาศหนาวเย็นยะเยือก ก่อนที่จะเกิดสงคราม \เมื่อตอนที่เขี้ยวเล็บที่เหมือนดั่งเหล็กกล้าของฝ่ายปีศาจ ได้ถูกลับให้คมและถูกจัดวางไว้ให้พร้อมรบนั้น ฮีโร่จำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้เพียงลำพัง Bolt (2008)
Because when you're facing the 10,000 demons of Demon Mountain, there's only one thing that matters and that's...เพราะต้องเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายนับหมื่นตัว แห่งหุบเขาปีศาจ มีเพียงสิ่งเดียวที่ต้องทำ และสิ่งนั้นคือ? Kung Fu Panda (2008)
I've read enough books and heard enough talk to believe I'd know one if he were before me.หม่อมฉันอ่านหนังสือ และได้ยินเรื่องราวต่างๆมามากพอ และพอจะชี้ได้ว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ หากหม่อมฉันได้มีโอกาสเผชิญหน้า The Other Boleyn Girl (2008)
I can't face you anymore.ฉันไม่กล้าเผชิญหน้ากับคุณอีก. Episode #1.5 (2008)
Let's avoid a confrontation.หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเถอะค่ะ Episode #1.7 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผชิญหน้า[X] (phachoēn nā) EN: face   
เผชิญหน้ากัน[v. exp.] (phachoēn nā kan) EN: confront   

English-Thai: Longdo Dictionary
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breast[VT] เผชิญหน้า
brave it out[PHRV] เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, See also: กล้าเผชิญ, Syn. bluff out, brazen out
brazen it out[PHRV] เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, See also: กล้าเผชิญ, Syn. bluff out, brave out
confront[VT] เผชิญหน้า, Syn. face, stand up to
face up to[PHRV] เผชิญหน้ากับ, See also: ประจันกับ, เผชิญกับ, ยอมรับทำไปอย่างไม่ย่อท้อ, Syn. shape up to, square up to
encounter[VT] เผชิญหน้า, See also: พบกัน, เจอกัน, Syn. confront, face, meet
face[VT] เผชิญหน้า, See also: เผชิญ, พบ, เจอ, Syn. confront
front[VT] เผชิญหน้า, See also: หันหน้าเข้าหา
front[VI] เผชิญหน้า, See also: หันหน้าเข้าหา
go before[PHRV] อยู่ต่อหน้า, See also: เผชิญหน้า, Syn. bring before

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
confront(คันฟรันทฺ') {confronted,confronting,confronts} vt. เผชิญหน้ากับ,พบกับ,นำมาร่วมกันเพื่อตรวจสอบหรือเปรียบเทียบ, See also: confrontment n. confronter n., Syn. oppose,face,meet ###A. avoid,shun
dare(แดร์) {dared,daring,dared} vt.,n. (การ) กล้าทำ,กล้าเผชิญหน้า,หาญ,ท้าทาย
encounter(เอนเคา'เทอะ) vt. เผชิญหน้า,พบ,ประสบ,ปะทะ., See also: encounterer n.
envisage(เอนวิซ'ซิจฺ) vt. คิด,มองเห็น,เผชิญหน้า,จ้องหน้า., See also: envisagement n. ดูenvisage, Syn. conceive
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
front(ฟรันทฺ) n.,adj.,interj. หน้า,ข้างหน้า,ด้านหน้า -v. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้า,รับมือ,ต่อต้าน, Syn. anterior,face
look(ลุค) {looked,looking,looks} vi. ดู,มอง,เห็น,เพ่ง,สนใจ,ชำเลือง,โน้มเอียง,ปรากฎ,ดูเหมือน,เผชิญหน้า vt. ดู,มอง,ปรากฎ,แสดงออก,ระวัง,พิจารณา,ตรวจสอบ. n. การดู,การมอง,การเห็น,การชำเลือง,การค้นหา,ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู,ดูแล) -Phr. (look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยาม)

English-Thai: Nontri Dictionary
confront(vt) เผชิญหน้า,พบกับ,นำมายัน
encounter(n) การเผชิญหน้า,การต่อสู้,การปะทะกัน,การประจัญหน้า
encounter(vt) เผชิญหน้า,ประจัญหน้า,ปะทะกัน,พบกัน
face(n) หน้า,โฉมหน้า,ผิวหน้า,ชื่อเสียง,การเผชิญหน้า
face(vt) เผชิญหน้า,หันหน้าไปทาง,หงาย(ไพ่),เหลียว,ฉาบ
front(vt) เผชิญหน้า,,รับมือ,ต่อต้าน
look(vi) มองดู,เพ่ง,ดูเหมือน,ดูคล้าย,สนใจ,หันหน้า,เผชิญหน้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
対立[たいりつ, tairitsu] Thai: เผชิญหน้ากัน
臨む[のぞむ, nozomu] Thai: เผชิญหน้ากับ English: to face

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top