ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การหลีกเลี่ยง

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การหลีกเลี่ยง-, *การหลีกเลี่ยง*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
avoidance of negligence liabilityการหลีกเลี่ยงความรับผิดเนื่องจากประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence liability, avoidance ofการหลีกเลี่ยงความรับผิดเนื่องจากประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
risk avoidanceการหลีกเลี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avoidance (Psychology)การหลีกเลี่ยง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Avoidการหลีกเลี่ยง [การแพทย์]
Diet Avoidanceการหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุ [การแพทย์]
Diet Eliminationการหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารที่สงสัยว่าเป็นสา [การแพทย์]
Diet, Provocativeการหลีกเลี่ยงอาหารนั้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The trick is to avoid the jaws of death.เคล็ดลับคือการหลีกเลี่ยงปากของตาย Princess Mononoke (1997)
Which is meant to avoid wars,เพื่อการหลีกเลี่ยงสงคราม The Constant Gardener (2005)
- so it would be out-patient proceedure we wanted to avoid major surgery for what it's worth I was very fond of your motherคุณส่องกล้อง มันเป็นวิธีการรักษาทั่วไป เราต้องการหลีกเลี่ยงการผ่าตัด มันมีคุณค่ามาก ฉันชอบแม่เธอมาก Let the Truth Sting (2007)
And that's not evading.และนั้นไม่ใช่การหลีกเลี่ยง Out of the Past (2007)
At maximum speed baring any unforeseen traffic anomalies, we can be there in 3 hours and 17 minutes.ที่ความเร็วสูงสุด และการหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ที่ผมมองเห็นได้ล่วงหน้าด้วยแล้ว เราสามารถไปถึงที่นั่นได้ ภายใน 3 ชั่วโมง 17 นาที Knight Rider (2008)
the specifics elude me completely.โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงฉันได้สำเร็จ. The Same Old Story (2008)
The board tends to shy away from that sort of scandal.คณะกรรมการหลีกเลี่ยงเรื่องอื้อฉาวแบบนั้น London. Of Course (2009)
She just wants to avoid a lawsuit and to win an NAACP award.เธอต้องการหลีกเลี่ยงการโดนฟ้อง แล้วก็ชนะรางวัลNAACP award. House Divided (2009)
This is just a detour on a very long road.นี่เป็นเเค่การหลีกเลี่ยง บนถนนที่ยาวไกล Balm (2009)
Mr. Weston does a lot of things very well, but understanding the need for this type of relationship evades him.คุณเอเจ เวสตันทำงานหลายชิ้นได้ด้วยดี เเต่เข้าใจดีว่าต้องการหลีกเลี่ยง การทะเลาะกับเขา Na Triobloidi (2009)
It's a scandal that you, with your bright future, would want to avoid.ข่าวลือที่คุณต้องการหลีกเลี่ยง เพื่ออนาคตที่สดใสของคุณ Episode #1.3 (2009)
The best fights are the ones we avoid.การต่อสู้ที่ดีที่สุด ก็คือการหลีกเลี่ยง The Karate Kid (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหลีกเลี่ยง[n.] (kān līklīeng) EN: avoiding ; avoidance   
การหลีกเลี่ยงความเครียด[n. exp.] (kān līklīeng khwām khrīet) EN: stress avoidance   FR: évitement du stress [m]
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร[n. exp.] (kān līklīeng phāsī-akøn) EN: tax evasion   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evasion[N] การหลีกเลี่ยง (สิ่งที่ไม่ดี), See also: การหลีกเลี่ยง, การบ่ายเบี่ยง
shuffle[N] การหลีกเลี่ยง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
subterfuge(ซับ'เทอฟิวจฺ) n. คำบอกปัด,การบอกปัด,วิธีการหลีกเลี่ยง,คำอ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
avoidance(n) การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
evasion(n) การเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,ข้อแก้ตัว,การหลบหนี,การบอกปัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top