ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลบเลี่ยง

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลบเลี่ยง-, *หลบเลี่ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลบเลี่ยง[V] avoid, See also: keep from paying, Syn. หลบ, เลี่ยง, หลีกเลี่ยง, Example: อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ถูกรัฐบาลมะนิลาฟ้องร้องว่า ยักยอกเงินหลวง และหลบเลี่ยงภาษี, Thai definition: เลี่ยงที่จะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-You forget it.-ลูกน่ะแหละ! ลืมเรื่องหลบเลี่ยงไปได้เลย. Mannequin (1987)
Three days he has been in the neighbourhood, and still he shuns us!สามวันแล้วที่เขามาอยู่ละแวกบ้านเรา แล้วเขายังคงหลบเลี่ยงพวกเราอยู่ Episode #1.6 (1995)
But who was your mother? Your uncles and aunts? Do not imagine me ignorant of their condition.แล้วแม่เธอเป็นใครล่ะ ลุงกับป้าเธอเป็นใคร อย่าคิดนะว่าจะหลบเลี่ยงไปจากเงื่อนไขนี้ได้ Episode #1.6 (1995)
How are you doing, Mia? Settling in fine? Learning who to avoid?เป็นไงบ้างล่ะมีอา ปรับตัวได้มั้ย ต้องหลบเลี่ยงใครบ้างรู้รึยัง? Love Actually (2003)
They lived in tree houses to escape from the fierce creatures who lived below.พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านบนต้นไม้ เพื่อที่จะหลบเลี่ยงสัตว์ป่าดุร้ายเบื้องล่าง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
"Meteor shower. Take evasive action."ฝนดาวตก หลบเลี่ยงมัน Zathura: A Space Adventure (2005)
What's evasive action?หลบเลี่ยงคืออะไร Zathura: A Space Adventure (2005)
I have no idea. All it says is "Take evasive a..."ไม่รู้สิ มันบอกว่า ให้หลบเลี่ยง... Zathura: A Space Adventure (2005)
Take erasive action!หลบเลี่ยงมัน Zathura: A Space Adventure (2005)
Take erasive action!หลบเลี่ยงมัน Zathura: A Space Adventure (2005)
Everyone avoids me.ทุกคนต่างหลบเลี่ยงฉัน Apt. (2006)
In the red corner, the rotten high-school boxing to evade an assault on an innocent female student,มุมแดง นักมวยมัธยมขี้ขลาด คนที่หลบเลี่ยงความผิดทำร้าย เด็กนักเรียนหญิงไร้เดียงสา Fly, Daddy, Fly (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลบเลี่ยง[v.] (loplīeng) EN: avoid   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avoid[VT] หลีกเลี่ยง, See also: หลบเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลบ, Syn. keep away from, flee from, abstain from, Ant. face, meet
eschew[VT] หลบเลี่ยง, See also: เลี่ยง, หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, shun
evade[VT] หลบเลี่ยง (ที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดี), See also: หลีกเลี่ยง (ที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดี), Syn. avoid, elude
hum and haw[IDM] ไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางสิ่ง, See also: หลบเลี่ยงบางอย่าง
shuffle[VI] หลบเลี่ยง
shuffle[VT] หลบเลี่ยง
shun[VT] หลบเลี่ยง, See also: หลีกเลี่ยง, หนี, Syn. dodge, evade, Ant. accept
shy away from[PHRV] หลบเลี่ยง, See also: หลีกหนี, หลีกเลี่ยง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
escape(อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., See also: escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, Syn. flee
evitable(เอฟ'วิทะเบิล) adj. ซึ่งหลบเลี่ยงได้

English-Thai: Nontri Dictionary
avoidance(n) การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี
dodge(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,การหลบเลี่ยง,การหลบหลีก,การหลบซ่อน
escape(vi) หลบหนี,หลีกเลี่ยง,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก
evade(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,เลี่ยง,หนี
obviate(vt) หลบเลี่ยง,ปัดเป่า,ลบล้าง,ขจัด
parry(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,ปัดป้อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top