ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arc

AA1 R K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arc-, *arc*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
research methodology(n) ระเบียบวิธีวิจัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arc(vi) เคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง
arc(n) ส่วนโค้ง, See also: ความโค้ง, Syn. arch, curve
arch(n) การก่อตัวของหินเป็นรูปโค้ง
arch(n) โครงสร้างที่มีรูปโค้ง, Syn. arc, curve, vault
arch(n) ทางเดินใต้ประตูรูปโค้ง, See also: ซุ้มประตู
arch(vt) ทำให้โค้ง, See also: ทำให้งอ, Syn. bend, curve
arch(vi) มีรูปโค้ง, See also: มีโครงสร้างโค้ง
arch(n) สิ่งที่มีลักษณะโค้ง
arch(adj) ที่มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: เป็นหัวโจก, Syn. crafty, sly
arch(adj) สำคัญ, Syn. main, chief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง, ความโค้ง, สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง, สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve, arch, bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
arc de triomphe(อาร์ค ดา ทรีออฟ') โค้งชัยชนะที่อยู่ในปารีส (located in Paris)
arc lightดวงประทีปไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากส่วนงอโค้งเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าที่ขั้วเรืองแสงที่ล้อมรอบด้วยแก๊ส
arcade(อาร์เคด') n. อนุกรมของส่วนโค้งที่มีเสาค้ำ, ระเบียงโค้งครึ่งวงกลม ทางเดินที่มีหลังคาหรือที่บังแดดและสองข้างทางมีร้านขายของ, ทางเดินที่มีเสาทั้งสองข้าง, Syn. archway
arcadia(อาร์เค'เดีย) n. ชื่อที่ราบสูงแห่งหนึ่งในประเทศกรีซโบราณที่มีผู้คนอยู่อย่างง่าย ๆ และไร้เดียงสา, ชื่อเมืองหนึ่งในรัฐแคลิฟอเนีย
arcadian(อาร์เค'เดียน) adj. เกี่ยวกับ Arcadia, อย่าง่าย ๆ , ลูกทุ่ง, ไร้เดียงสา. n. ชาวเมือง Arcadia. -Arcadianism n.
arcady(อาร์'คะดี) n. = Arcadia
arcane(อาร์'เคน) adj. ลึกลับ, ลี้ลับ (secret)
arcanum(อาร์เค'นัม) n., (pl. -na) ความลี้ลับตำรับยาลับที่มีประสิทธิภาพสูง
arch(a) eology (อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -arch (a) eologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
arc(n) ความโค้ง, เส้นโค้ง
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
arch(adj) สำคัญที่สุด, เอก, บรม, มหา, มารยา, เล่ห์กระเท่ห์
arch(n) ประตูโค้ง
arch(vi) โค้ง, โก่ง
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeologist(n) นักโบราณคดี
archaeology(n) โบราณคดี
archaic(adj) เก่า, คร่ำคร่า, โบราณ, พ้นสมัย
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต, หัวหน้าทูตสวรรค์, ประมุขทูตสวรรค์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arcอาร์ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arcส่วนโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arc blowอาร์กเบน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arc blow compensator; arc damperตัวหน่วงอาร์กเบน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arc cosineอาร์กโคไซน์ [ เขียนแทนด้วย arccos หรือ cos-1 ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arc cuttingการตัดด้วยอาร์ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arc damper; arc blow compensatorตัวหน่วงอาร์กเบน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arc eyeตาอาร์ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arc fanอาร์กรูปพัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arc hyperbolic cosineอาร์กไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ [ เขียนแทนด้วย arccosh, acosh หรือ cosh-1 ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arc, High-Pressureอาร์กที่มีความดันสูง [การแพทย์]
Arcadeโค้ง, ติดต่อซึ่งกันและกันเป็นข่ายโค้ง, ส่วนโค้งติดต่อกัน, ทางโค้ง [การแพทย์]
ArcGISอาร์กจีไอเอส [TU Subject Heading]
Archส่วนโค้ง, ลักษณะรูปแนวโค้ง, เส้นโค้งจากปลายนิ้วข้างหนึ่งไปถึงอึกข้างหนึ่ง, อาร์ช [การแพทย์]
arch damarch dam, เขื่อนโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Arch Supportsอุปกรณ์หนุนความโค้ง [การแพทย์]
Arch, Distal Transverseแนวโค้งขวางส่วนปลาย [การแพทย์]
Arch, Longitudinalแนวโค้งตามยาว [การแพทย์]
Arch, Plainโค้งราบ(ของลายนิ้วมือ) [การแพทย์]
Arch, Proximal Transverseแนวโค้งขวางส่วนต้น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
arc shell(n) หอยชนิดหนึ่ง, red clam, Syn. red clam
archaeologist(n) นักโบราณคดี
Archangel(n) อัครทูตสวรรค์, See also: angel
Archbasilica(n) อัครมหาวิหาร
archetypal(adj) ซึ่งเป็นตัวอย่าง, See also: model, representative, standard, archetypical, classic, exemplary, conve, Syn. typical
archival copyสำเนาบันทึกเอกสารสำคัญ
archway(n) อุโมงค์ทางเดิน
archwayทางลอด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get some leverage to it, use your arms... arc your neck.ขากออกมาหงายหลังไปโก่งคอไว้ Titanic (1997)
Why don't you buy him a new arc welder?ทำไมคุณไม่ซื้อ เครื่องเชื่อมอันใหม่ให้ท่านล่ะ The Astronaut Farmer (2006)
Arc welder.เครื่องเชื่อมดีกว่า The Astronaut Farmer (2006)
You can't have forgotten him. You saw him at the ARC today.คุณลืมเขาเหรอไง คุณเจอเขาที่อาร์ควันนี้ Episode #2.1 (2008)
The Arc didn't even exist before I left.อาร์ค ก็ไม่ได้มีอยู่จริงตอนที่ฉันจากมา Episode #2.1 (2008)
Because, if this bomb goes off, we lose the Arc and everything in it -the Detector, our research...ถ้ามันระเบิด, พวกเราก็จะหลาดกับวงนั่น และทุกๆสิ่งในนั้น เครื่องรับสัญญาณ, ของพวกเรากำลังหาอยู่ , ทุกๆสิ่ง.. Episode #2.6 (2008)
I want the parabolic arc mics fixed on every window in that structure.ผมอยากให้ติดไมค์ที่หน้าต่างทุกบานในตึกนั้น Minimal Loss (2008)
The sun with the arc over the sky stands for time, duration.ดวงอาทิตย์กับเรือบนฟ้า หมายถึงเวลา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I think we might have a greater chance of finding her, if we divide and spread the arc a little wider.ฉันคิดว่าเรามีโอกาสสูงที่จะพบเธอ ถ้าเราแยกกันNและขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นอีก The Secret of Moonacre (2008)
I'll use my crimson arc toฉันจะใช้เส้นโค้งสีแดง Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
You wanna know who we are, what the ARC is, and what the big flickering thing is behind me.คุณอยากรู้ว่าพวกเราเป็นใคร ARCคืออะไร และไอ้ที่อยู่ข้างหลังผมคืออะไร Episode #3.1 (2009)
Tell me about the ARC and I'll go away.บอกฉันเกี่ยวกับ ARC แล้วฉันจะไป Episode #3.3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arcA famous architect built this house.
arcA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
arcAn architect should not pretend to be an artist.
arcArchaeologists are those who hunt for clues about the lifestyles of ancient peoples.
arcArchie made a move on her.
arcA small bridge arched the stream.
arcBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.
arcCape Dezhnev is 30 miles south of the Arctic Circle.
arcCats arch their back.
arcDespite adversity, the architect achieved worldwide fame.
arcDoes ALC's web site include an archive of English expressions?
arcFrom the standpoint of architectural design, there can be more alternatives to this approach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาปัตยกรรมศาสตร์(n) architecture, See also: architectural science, Syn. สถาปัตย์, Example: สถาบันผลิตสถาปนิกที่มีทักษะทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับสากลขึ้นมากมาย, Thai Definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง
สถาปนิก(n) architect, Syn. นักออกแบบ, คนเขียนแบบ, Count Unit: คน
สถาปัตยกรรม(n) architecture
สถาปัตย์(n) architecture, Syn. สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมศาสตร์, Example: ลูกชายคนสุดท้องของเขากำลังเรียนสถาปัตย์ อยู่ที่จุฬา, Thai Definition: ศิลปะ หรือวิชาที่ว่าด้วยการก่อสร้าง
แม่บท(n) original, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทซึ่งมีกฎหมายอื่นๆ รวมอยู่ด้วย, Thai Definition: ตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
โบราณคดี(n) archaeology, Syn. โบราณคดีวิทยา, Example: การขุดค้นพบที่บ้านเชียงนี้มีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษาวิจัยวิชาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์, Thai Definition: วิชาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน
สถาปนิก(n) architect, Example: สถาปนิกเป็นผู้กำหนดรูปบ้าน อันได้แก่ ทรวดทรงของบ้านและการจัดห้องต่างๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ออกแบบก่อสร้างในทางสถาปัตยกรรม, Notes: (สันสกฤต)
สถาปัตยกรรม(n) architecture, See also: edifice, structure, Syn. สถาปัตย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, Example: พระที่นั่งพิมานปฐมเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบไทยประยุกต์, Thai Definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง, Notes: (สันสกฤต)
โบราณสถาน(n) ancient remains, See also: archaeological site, historic site, Example: วัดนางนองวรวิหารเป็นอารามหลวงที่รวบรวมโบราณสถาน โบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัยทั้งศิลปะแบบไทยจีนและยุโรปคละกัน, Thai Definition: สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร วัง มีอายุเก่ากว่า 100 ปีขึ้นไป
แม่แบบ(n) model, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, original, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แบบอย่าง, แบบฉบับ, ต้นฉบับ, Example: ประเทศเรากำลังก้าวตามแม่แบบของระบอบทุนนิยมอย่างไม่รู้ตัว, Count Unit: แบบ, Thai Definition: แบบอย่างหรือต้นแบบที่เป็นหลักดั้งเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนตาร์กติกา[Aēntāktikā] (n, prop) EN: Antartic ; Antartica  FR: Antarctique [ m ]
อาคารวิจัย[ākhān wijai] (n, exp) EN: research center  FR: centre de recherches [ m ] ; unité de recherches [ f ]
อาร์เคด[ākhēt] (n) EN: arcade
อาร์คิมิดีส[Ākhimidīt] (n, prop) EN: Archimedes  FR: Archimède
อาร์กติก[Āktik] (n, prop) EN: Arctic  FR: Arctique [ m ]
อนาธิปไตย[anāthippatai] (n) EN: anarchy ; anarchism  FR: anarchie [ f ] ; anarchisme [ m ]
อั้งโล่[anglō] (n) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal
อ่านผ่าน ๆ[ān phān-phān] (v, exp) EN: skim (through) ; read through  FR: feuilleter ; parcourir
อธิป[athip] (n) EN: king; monarch; sovereign  FR: souverain [ m ] ; roi [ m ]
แบ่งปัน[baengpan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide  FR: répartir ; partager

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARC AA1 R K
ARCH AA1 R CH
ARCO AA1 R K OW0
ARCE AA1 R S
ARCS AA1 R K S
ARCEO AA1 R S IY0 OW0
ARCOS AA1 R K OW0 Z
ARCANA AA0 R K AE1 N AH0
ARCURI AA0 R K UH1 R IY0
ARCADE AA0 R K EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arc (n) ˈaːk (aa1 k)
arch (v) ˈaːtʃ (aa1 ch)
arcs (n) ˈaːks (aa1 k s)
arch- (j) aːtʃ- (aa ch -)
Arcata (n) aːkˈætə (aa k a1 t @)
Archie (n) ˈaːtʃiː (aa1 ch ii)
arcade (n) ˈaːkˈɛɪd (aa1 k ei1 d)
arcane (j) ˈaːkˈɛɪn (aa1 k ei1 n)
arched (v) ˈaːtʃt (aa1 ch t)
archer (n) ˈaːtʃər (aa1 ch @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hú, ㄏㄨˊ, ] arc #7,426 [Add to Longdo]
考古[kǎo gǔ, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ, ] archeology #8,893 [Add to Longdo]
建筑师[jiàn zhú shī, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˊ ㄕ, / ] architect #16,313 [Add to Longdo]
弧线[hú xiàn, ㄏㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] arc (of curve); curve; curved line; arched #19,084 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, / ] arch. legendary venomous insect; to poison; to bewitch; to drive to insanity; to harm by witchcraft; intestinal parasite #21,749 [Add to Longdo]
弧形[hú xíng, ㄏㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, ] arch #23,281 [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] arch; a dome; a vault; lofty; vast #23,591 [Add to Longdo]
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, / ] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music #24,335 [Add to Longdo]
射箭[shè jiàn, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄢˋ, ] archery #26,927 [Add to Longdo]
原形[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] archetype; original shape; true colors #27,173 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Archiv(n) |das, pl. Archive| เอกสารสำคัญ
Stadtarchiv(n) |das, pl. Stadtarchive| เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับเมือง
schnarchen(vi) |schnarchte, hat geschnarcht| (นอน) กรน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Archäologe { m }archeologist [Add to Longdo]
Archäologie { f } | experimentelle Archäologiearcheology; archaeology | experimental archaeology [Add to Longdo]
Archäometrie { f }archaeometry [Add to Longdo]
Archaikum { n } [ geol. ]Archean [Add to Longdo]
Archaismus { m }archaism [Add to Longdo]
Archipel { n }archipelago [Add to Longdo]
Architekt { m }; Architektin { f }architect [Add to Longdo]
Architektengruppe { f }architectural firm [Add to Longdo]
Architektur { f }; Baukunst { f } | sakrale Baukunst { f } | die Baukunst betreffendarchitecture | ecclesiastical architecture | architectural [Add to Longdo]
Architektenbüro { n }architect's office; firm of architects [Add to Longdo]
Architrav { m }architrave; epistyle [Add to Longdo]
Archiv { n }archive [Add to Longdo]
Archivar { m }archivist [Add to Longdo]
Archivband { n }archive tape [Add to Longdo]
Archivdatei { f }archive file [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller au marcไปตลาด, See also: aller
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า, Syn. aller à pied
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง
charcuterie(n) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

Japanese-English: EDICT Dictionary
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
ます[masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action #19 [Add to Longdo]
なる[naru] (suf, adj-f) (1) (arch) (See 也・なり・2) that is in; (2) who is called; that is called; (3) that is #70 [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n, adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See その後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P) #84 [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n, adj-no) (1) later; afterwards; since; (2) future; (3) after one's death; (4) (arch) descendant; (P) #84 [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) #98 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
国(P);邦;國(oK)[くに, kuni] (n) (1) country; (the) state; (2) region; (3) (obs) (See 国郡里制) province (of Japan); (4) home (i.e. hometown, home country); (5) (arch) land; earth; (P) #117 [Add to Longdo]
州(P);洲[しゅう, shuu] (n) (1) state; province; county (UK); department (of ancient China); (2) continent; (suf) (3) (arch) (after someone's name) dear; (P) #129 [Add to Longdo]
研究[けんきゅう, kenkyuu] (n, vs) study; research; investigation; (P) #172 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
キーワードサーチ[きーわーどさーち, ki-wa-dosa-chi] keyword search [Add to Longdo]
キーワード検索[キーワードけんさく, ki-wa-do kensaku] keyword search [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
孝古学[こうこがく, koukogaku] Archaeologie [Add to Longdo]
建築家[けんちくか, kenchikuka] Architekt [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top