ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arcade

AA0 R K EY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arcade-, *arcade*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arcade(n) ทางเดินที่มีร้านขายของสองฝั่ง
arcade(n) ทางเดินที่มีหลังคาโค้ง
arcade(n) บริเวณที่มีตู้เกมส์ให้เล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arcade(อาร์เคด') n. อนุกรมของส่วนโค้งที่มีเสาค้ำ, ระเบียงโค้งครึ่งวงกลม ทางเดินที่มีหลังคาหรือที่บังแดดและสองข้างทางมีร้านขายของ, ทางเดินที่มีเสาทั้งสองข้าง, Syn. archway

English-Thai: Nontri Dictionary
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arcadeฉันนบถ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arcadeโค้ง, ติดต่อซึ่งกันและกันเป็นข่ายโค้ง, ส่วนโค้งติดต่อกัน, ทางโค้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MALE voice: [ On arcade machine ] Let's begin the dancing.เริ่มเต้นกันเลย.. Imagine Me & You (2005)
Arcade fire's first album. It's like an auditory aphrodisiac.เปิดเพลงของอาร์เคด ไฟร์นำทางก่อน Chuck Versus the Sandworm (2007)
- Morimoto said that the code is hidden in every arcade game.รหัสถูกซ่อนในทุกๆเกม Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
I need two bottles grape cough syrup, one pound MMs, no brown, and my lucky arcade game from the Gas 'N Sip in Tarzana.ฉันต้องการยาแก้ไอรสองุ่น 2 ขวด MM 1 ปอนด์, ไม่เอาสีน้ำตาลนะ และไพ่นำโชคจาก ปั๊ม'N Sip ในทาร์ซาน่า Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Ten-year-old Scott Smith was in an arcade with his sister and their nanny at around 7:45 p.m.สก๊อต สมิท อายุ 10 ขวบ ที่อยู่ในชั้นเด็กเล่น กับพี่สาว แล้วก็พี่เลี้ยงเด็ก ตอน 19.45 Lost Boys (2009)
If I wanna go to the arcade again tonight until it closes, I do it.ถ้าคืนนี้ฉันอยากอยู่ ศูนย์การค้าจนเขาปิด ฉันก็อยู่ The Floating Anniversary (2009)
Got your arcade right here.นายมีบริเวณที่มีตู้เกมส์ให้เล่นตรงนี้ Full Measure (2010)
Oh, look, the Arcade Fire concert just let out across the street, good luck with that.แม็กซ์ รอก่อน โอ้ ดูนั่นสิ ดิ อาร์เคด ไฟร์ คอนเสิร์ต แค่ข้ามถนนตรงนี้ไป โชคดีนะ Pilot (2011)
Yeah, yeah, I'm just at the arcade with Holden.ค่ะ ค่ะ หนูอยู่ร้านเกมส์กับโฮลเด้น CTRL:A (2012)
Today, moist towelettes are stocked in every supermarket, while arcade after arcade closes.แต่ทุกวันนี้ ทิชชู่เปียกกลับมีขายอยู่ทั่วไป ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ขณะที่เกมอาเขตต้องปิดตัวลง Digital Estate Planning (2012)
It was held at, uh, Teddy's Arcade in Brooklyn.มันจัดขึ้นที่ ร้านเกมเท็ดดี้ในบรูคลิน Identity (2013)
♪ As I walked round and round the penny arcadeตอนฉันเดินวนรอบเพนนีอาร์เขด T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arcadeThe shopping arcade was covered with lots of paper decorations.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์เคด[ākhēt] (n) EN: arcade
เกมแบบอาร์เคด[kēm baēp ākhēt] (n, exp) EN: arcade game  FR: jeu vidéo [ m ]
กระดูกแก้ม[kradūk kaēm] (n, exp) EN: zygomatic bone  FR: arcade zygomatique [ f ]
กระดูกโหนกแก้ม[kradūk nōk kaēm] (n, exp) EN: zygomatic bone  FR: arcade zygomatique [ f ]
ซุ้มประตู[sum pratū] (n, exp) EN: arch ; door facade ; arched entrance ; arched gate  FR: arcade [ f ]
ท่า[thā] (n) EN: dock ; pier ; port ; wharf ; landing place ; quay ; harbour ; ferry  FR: quai [ m ] ; jetée [ f ] ; port [ m ] ; appontement [ m ] ; embarcadère [ m ] ; débarcadère [ m ]
ย่านขายของ[yān khāikhøng] (n, exp) EN: arcade ; commercial area  FR: galerie marchande [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARCADE AA0 R K EY1 D
ARCADES AA0 R K EY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arcade (n) ˈaːkˈɛɪd (aa1 k ei1 d)
arcades (n) ˈaːkˈɛɪdz (aa1 k ei1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骑楼[qí lóu, ㄑㄧˊ ㄌㄡˊ,   /  ] arcade (architecture) #56,801 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポップ[poppu] (adj-na, n, vs) (1) pop; (2) signage; display; billboard (as used to decorate arcade games); (P) #4,058 [Add to Longdo]
アーケード(P);アーケイド[a-ke-do (P); a-keido] (n) arcade (street); (P) #5,024 [Add to Longdo]
アーケードゲーム[a-ke-doge-mu] (n) { comp } arcade game [Add to Longdo]
アーケード街[アーケードがい, a-ke-do gai] (n) shopping arcade [Add to Longdo]
パッサージ[passa-ji] (n) passage; glassed-over arcade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゲームセンター[げーむせんたー, ge-musenta-] game arcade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arcade \Ar*cade"\, n. [F. arcade, Sp. arcada, LL. arcata, fr. L.
   arcus bow, arch.]
   1. (Arch.)
    (a) A series of arches with the columns or piers which
      support them, the spandrels above, and other necessary
      appurtenances; sometimes open, serving as an entrance
      or to give light; sometimes closed at the back (as in
      the cut) and forming a decorative feature.
    (b) A long, arched building or gallery.
      [1913 Webster]
 
   2. An arched or covered passageway or avenue.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arcade
   n 1: a covered passageway with shops and stalls on either side
   2: a structure composed of a series of arches supported by
     columns [syn: {arcade}, {colonnade}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 arcade /aʀkad/ 
  arch; archway

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top