ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ada

EY1 D AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ada-, *ada*
Possible hiragana form: あだ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ
order of canada(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของแคนาดา เช่น If the advisory council decides that Black should lose his Order of Canada, he will first be given an opportunity to give it up voluntarily.
aggadah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, See also: Midrash, Halakhah, Syn. exegesis

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Adam(n) ชื่อบุคคลแรกของโลกตามศาสนาคริสต์
adage(n) ภาษิต, See also: คติพจน์, สุภาษิต, Syn. saying
adapt(vt) ทำให้เหมาะ, See also: ทำให้กลมกลืน, ทำให้เข้ากับ, ปรับ, Syn. adapt, accommodate
adapt(vi) เหมาะ, See also: กลมกลืน, เข้ากับ, ปรับ
adagio(n) ดนตรีที่บรรเลงอย่างช้า ๆ
adagio(adv) อย่างช้า ๆ
adagio(adj) อย่างช้า ๆ
adamant(adj) แน่วแน่, See also: ใจแข็ง, ยืนกราน, Syn. inflexible
adamant(n) หินในตำนานที่มีความแข็งมาก
adapter(n) สิ่งที่ปรับให้สิ่งสองสิ่งเข้ากัน, Syn. adaptor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
adactylous(อะแดค' ทิลัส) adj. ไร้นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
adage(แอด' ดิจฺ) n. คติพจน์, สุภาษิต. -adagial adj., Syn. saying, proverb, precept
adagio(อะดา' โจ) adv. adj., n. (pl. -glos) อย่างช้า ๆ , (ดนตรี) , กระดานที่นิ่ม
adam and eve on a raftเนื้ออบใส่ไข่
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
adam's appleลูกกระเดือก
adamant(แอด'- , แอดดะ
adamic(แอด' ดะมิค) adj. เกี่ยวกับอาดัม., Syn. Adamical
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
adage(n) สุภาษิต, ภาษิต, คติพจน์, คำกล่าว
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว, ยืนกราน, แข็งแกร่ง, ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว, ยืนกราน, แข็งแกร่ง, ใจแข็ง
adapt(vt) ดัดแปลง, ปรับ, ทำให้เหมาะสม
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว, ความสามารถในการดัดแปลง
adaptable(adj) ดัดแปลงได้, ปรับได้, ปรับตัวได้
adaptation(n) การดัดแปลง, การปรับตัว, การปรับ
adaptor(n) เครื่องดัดแปลง, เครื่องปรับ
cadastral(adj) เกี่ยวกับที่ดิน
cadaver(n) ซากศพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Ada(ภาษา)เอดา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
adactylyสภาพไร้นิ้วแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adageภาษิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Adam's appleลูกกระเดือก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngeal; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adamantine lusterความวาวแบบเพชร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adamelliteหินอะดาเมลไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adaptationการปรับตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adaptationการดัดแปลง, การปรับใช้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adaptationการปรับตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adaเอดา, Example: ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Ada Augusta Byronเอดา ออกุสตา ไบรอน, Example: นักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษผู้ได้สมญาว่านักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก [คอมพิวเตอร์]
Adactyliaพิการรูปแต่กำเนิดชนิดไม่มีนิ้ว [การแพทย์]
Adamantinomaอดาแมนติโนมา [การแพทย์]
Adams-Stokesการชักหมดสติ [การแพทย์]
Adams-Stokes Syndromeอาดัมส์ สโตคส์, กลุ่มอาการ; กลุ่มอาการอาดัม-สโตคส์; กลุ่มอาการอะดัมส์-สโตกส์ [การแพทย์]
Adamson's Fringeช่องว่างที่ปราศจากเชื้อ [การแพทย์]
Adapidaeอาดาปิเด [การแพทย์]
Adaptปรับตัว [การแพทย์]
Adaptability (Psychology)ความสามารถในการปรับตัว (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
adact(vi, vt) ทําอุปกิริยา
adaction(n) อุปกิริยา
adactive(adj) ซึ่งทําให้เกิดอุปกิริยา
Adam[อาดัม] (n) อาดัม เป็นชื่อชายคนแรกของโลกที่พระเจ้าทรงสร้างมาตามความเชื่อของศาสนาคริสต
adaptogen[อะ-แด๊พ-เถอะ-เจิ่น] (n) (ในทางยาสมุนไพร) สารธรรมชาติที่ไม่มีพิษและได้รับการยอมรับว่ามีสรรพคุณในการช่วยให้ร่างกายปรับตัวหรือรับมือกับความเครียดได้ เช่น Ashwagandha แอชวากานด้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A popular ada disappears. the manhunt would be endless.อัยการคนดัง หายตัวไป การไล่ล่าต้องไม่จบไม่สิ้นแน่ Go Your Own Way (2008)
And I need to give the ADA a recommendation.และฉันต้องบอกอัยการ ถึงข้อเสนอนี้ Kick the Ballistics (2011)
My name is Ada Wong.ฉันชื่อ เอด้า วอง Resident Evil: Damnation (2012)
Bring Ada Wong to me. She should see this.พา เอด้า วอง หามาฉัน เธอต้องมาดูนี่ Resident Evil: Damnation (2012)
And one more thing, regarding Ada Wong.และอีกอย่างนึง\\\ เกี่ยวกับเอด้า วอง ครับ Resident Evil: Damnation (2012)
There is no one working for the BSAA by the name of Ada Wong.ไม่มีคนที่ทำงานกับ BSAA\ ชื่อว่า เอด้า วอง เลยครับ Resident Evil: Damnation (2012)
So that's what Ada meant.นี้สินะ ที่เอด้าหมายถึง Resident Evil: Damnation (2012)
I've already contacted the BSAA and Interpol with regard to the damage we sustained because of Ada Wong.ผมได้ติดต่อไปทาง BSAA และ องค์กรตำรวจสากล และรายงานเกี่ยวกับความเสียหายที่เอด้า วอง ทำไว้กับเราแล้วครับ Resident Evil: Damnation (2012)
- Ada Wong operative for the Umbrella Corporation../ - เอด้า วอง เจ้าหน้าที่บริษัทอัมเบรลล่า Resident Evil: Retribution (2012)
These are the access codes Ada gave us.นี่คือรหัสที่ไอด้าให้เราไว้ Resident Evil: Retribution (2012)
Project Alice, Ada Wong stay where you are.โปรเจ็คเอลิส เอด้า วอง หยุดอยู่ตรงนั้น Resident Evil: Retribution (2012)
Barry, you and I take point. We rendezvous with Alice and Ada in 30 minutes.แบร์รี่ คุณกับฉันแยกกัน / แล้วไปสมทบกันเอลิสและเอด้า ใน 30 นาที Resident Evil: Retribution (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adaAdam was furious with me when I broke his watch.
adaBill was adamant that she should obey him.
adaCan you adapt yourself to the new job?
adaChildren quickly adapt themselves to their new life.
adaComplaining about something is one way to adapt yourself to a new environment.
adaGeorge has an incredibly large Adam's apple.
adaHe adapted himself to circumstances.
adaHe adapted himself to his new life.
adaHe adapted his plan to the new situations.
adaHe adapted the story for children.
adaHe could not adapt his way of life to the company.
adaHe couldn't adapt to new circumstances.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดัดแปลงแก้ไข(v) adapt, See also: adjust, modify, Syn. ดัดแปลง, Example: ชาวญี่ปุ่นได้นำลูกคิดหินของชาวจีนมาดัดแปลงแก้ไขเป็นลูกคิดโดยใช้วัสดุอื่นแทนลูกหินและใช้โลหะแทนเชือก, Thai Definition: เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม
การปรับตัว(n) adapting, See also: adjusting, reforming, Example: กระบวนการทางจิตใจของคนจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม จึงจะสามารถดำรงอยู่ได้, Thai Definition: การทำตัวให้อยู่ในสภาพที่เหมาะหรือดีขึ้น
การปรับปรุง(n) adaptation, See also: improvement, development, Syn. การแก้ไข, Example: การให้บริการของรัฐควรจะต้องมีการปรับปรุงให้โรงพยาบาลมีคุณภาพกล่าวคือการให้บริการต้องมีความรวดเร็วการให้บริการ, Thai Definition: การแก้ไขให้เรียบร้อยหรือดียิ่งขึ้น
ลูกกระเดือก(n) Adam's apple, Syn. กระเดือก, Example: มีความเชื่อว่าพวกผู้ชายมีลูกกระเดือกเพราะอาดัมกลืนผลไม้ที่หวงห้ามไป, Thai Definition: ส่วนอวัยวะเป็นก้อนแข็งที่ในคอ อยู่เหนือหลอดลม
ลูกกระเดือก(n) Adam's apple, Example: ต่อมไทรอยด์ตั้งอยู่บริเวณลูกกระเดือก, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ส่วนของกล่องเสียง มีลักษณะโปนออกมากลางลำคอเหนือท่อลม เห็นได้ชัดในผู้ชาย
อนุโลม(v) adapt, See also: modify, be able to be adapted, be adaptable, Example: กฎหมายบัญญัติให้นำประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่มีคดีมาสู่ศาลหรือมีผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาล, Thai Definition: นำมาใช้โดยอาศัยหลักการอย่างเดียวกันแต่ให้แก้ไขในรายละเอียดได้ตามควรแก่กรณี, Notes: (กฎหมาย)
พังเพย(n) aphorism, See also: adage, proverb, Syn. คำพังเพย, Example: โบราณจะมีคำพังเพยสอนเปรียบเทียบเพื่อเป็นตัวอย่าง ให้เข้าใจมากขึ้น, Thai Definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลางๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง
ปรับตัว(v) adjust (oneself), See also: adapt, Syn. ปรับนิสัย, ปรับพฤติกรรม, Example: จิ้งจกปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่มันอยู่, Thai Definition: ทำให้กลมกลืน
ประยุกต์ใช้(v) apply, See also: adapt, make practical use, Syn. ปรับใช้, ดัดแปลง, Example: นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้ากับสภาพชีวิตในปัจจุบัน, Thai Definition: ใช้ประโยชน์จากทฤษฎีหรือความรู้ที่มีอยู่
ซ่อมแปลง(v) modify, See also: adapt, Syn. ดัดแปลง, Example: เขาซ่อมแปลงเครื่องยนต์เพื่อนำมาขายต่อ, Thai Definition: แก้ไขดัดแปลงของที่ชำรุดให้คืนดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาดัม[Ādam] (n, prop) EN: Adam  FR: Adam
อ่านได้ง่าย[ān dai ngāi] (x) EN: legible ; readable  FR: lisible
อนุโลม[anulōm] (v) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify  FR: accéder ; satisfaire ; adapter
ชะลูดช้าง[chalūt chāng] (n, exp) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose
ชะงัด[cha-ngat] (adj) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific  FR: efficace ; garanti ; adapté
ดัด[dat] (v) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit  FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัดแปลง[datplaēng] (v) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit  FR: modifier ; adapter ; altérer
ดัดแปลงแก้ไข[datplaēngkaēkhai] (v, exp) EN: adapt ; adjust; modify
เอดา[Ēdā] (n, prop) EN: Ada  FR: Ada [ m ]
ไฟถนน[fai thanon] (x) EN: street light ; streetlamp  FR: lampadaire [ m ] ; réverbère [ m ] ; éclairage public [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADA EY1 D AH0
ADAS EY1 D AH0 Z
ADAH AE1 D AA0
ADAN EY1 D AH0 N
ADAK AH0 D AE1 K
ADAR AH0 D AA1 R
ADAM AE1 D AH0 M
ADAY AH0 D EY1
ADA'S EY1 D AH0 Z
ADAZA AH0 D AA1 Z AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ada (n) ˈɛɪdə (ei1 d @)
Adam (n) ˈædəm (a1 d @ m)
adage (n) ˈædɪʤ (a1 d i jh)
adapt (v) ˈədˈæpt (@1 d a1 p t)
adages (n) ˈædɪʤɪz (a1 d i jh i z)
adagio (n) ˈədˈaːʤɪəʳə (@1 d aa1 jh i@ @)
adapts (v) ˈədˈæpts (@1 d a1 p t s)
adagios (n) ˈədˈaːʤɪəʳuz (@1 d aa1 jh i@ u z)
adamant (n) ˈædəmənt (a1 d @ m @ n t)
adapted (v) ˈədˈæptɪd (@1 d a1 p t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚当[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ, / ] Adam #23,002 [Add to Longdo]
适配器[shì pèi qì, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] adapter (device) #40,820 [Add to Longdo]
转用[zhuǎn yòng, ㄓㄨㄢˇ ㄩㄥˋ, / ] adapt for use for another purpose #41,527 [Add to Longdo]
亚当斯[Yà dāng sī, ㄧㄚˋ ㄉㄤ ㄙ, / ] Adams #45,144 [Add to Longdo]
喉结[hóu jié, ㄏㄡˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Adam's apple #56,299 [Add to Longdo]
阿丹[Ā dān, ㄚ ㄉㄢ, ] Adam (name); Aden (capital of Yemen) #94,609 [Add to Longdo]
亚当・斯密[Yà dāng· Si1 mi4, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· <span class='pronunc-pinyin'>Sī mì</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄙ ㄇㄧˋ</span>, / ] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论 [Add to Longdo]
结喉[jié hóu, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˊ, / ] Adam's apple [Add to Longdo]
自适应[zì shì yìng, ㄗˋ ㄕˋ ㄧㄥˋ, / ] adaptive [Add to Longdo]
适配[shì pèi, ㄕˋ ㄆㄟˋ, / ] adaptation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adagio { n } [ mus. ]adagios; adagio [Add to Longdo]
Adamsapfel { m }; Kehlkopf { m } [ anat. ]Adam's apple [Add to Longdo]
Adapter { m }; Anpassungseinrichtung { f }; Anpassungsvorrichtung { f }; Zwischenstecker { m } { adj } | Adapter { pl }adapter | adapters [Add to Longdo]
Adapter { m }adapter unit [Add to Longdo]
Adaptronik { f }; Anpassungstechnik { f } [ techn. ]adaptronic [Add to Longdo]
adaptieren | adaptierend | adaptiertto adapt | adapting | adapted [Add to Longdo]
adaptiv { adj }adaptive [Add to Longdo]
Adaptation { f }; Anpassung { f } [ med. ]adaptation [Add to Longdo]
Adamauaturteltaube { f } [ ornith. ]Pink-bellied Turtle Dove [Add to Longdo]
Adamsschneefink { m } [ ornith. ]Adam's Snow Finch [Add to Longdo]
Adana (Stadt in Türkei)Adana (city in Turkey) [Add to Longdo]
ADAC : Allgemeiner Deutscher Automobil ClubGeneral German Automobile Association [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Ant. monsieur
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel, See also: mademoiselle, Ant. monsieur, Related: mademoiselle
pomme d'Adam(n) |f| ลูกกระเดือก
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
hebdomadaire(n) |m| หนังสือหรือนิตยสารรายสัปดาห์

Japanese-English: EDICT Dictionary
他人[たにん(P);あだびと, tanin (P); adabito] (n) another person; unrelated person; outsider; stranger; (P) #469 [Add to Longdo]
体(P);身体(P);躰;躯[からだ(P);しんたい(身体)(P), karada (P); shintai ( shintai )(P)] (n, adj-no) (1) (からだ is a gikun reading of 身体) body; (2) health; (P) #521 [Add to Longdo]
[うみ(P);み(ok);わた(ok);わだ(ok), umi (P); mi (ok); wata (ok); wada (ok)] (n) sea; beach; (P) #595 [Add to Longdo]
現代[げんだい, gendai] (adj-no, n-adv, n) nowadays; modern era; modern times; present-day; (P) #929 [Add to Longdo]
艦隊[かんたい, kantai] (n) (naval) fleet; armada; (P) #1,810 [Add to Longdo]
段階[だんかい, dankai] (n) grade; level; stage; class; phase; steps; order; gradation; (P) #1,941 [Add to Longdo]
話題[わだい, wadai] (n, adj-no) topic; subject; (P) #2,050 [Add to Longdo]
今日[きょう(P);こんにち(P);こんじつ, kyou (P); konnichi (P); konjitsu] (n-t) (1) today; this day; (2) (こんにち only) these days; recently; nowadays; (P) #2,072 [Add to Longdo]
最近[さいきん, saikin] (adj-no, n-adv, n-t) most recent; these days; right now; recently; nowadays; (P) #2,103 [Add to Longdo]
定め[さだめ, sadame] (n) (1) law; rule; regulation; provision; decision; appointment; arrangement; agreement; (2) destiny; fate; karma #2,291 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダプタ[あだぷた, adaputa] adapter [Add to Longdo]
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content [Add to Longdo]
ターミナルアダプター[たーみなるあだぷたー, ta-minaruadaputa-] terminal adapter [Add to Longdo]
チャネル間アダプタ[チャネルかんアダプタ, chaneru kan adaputa] channel-to-channel adapter [Add to Longdo]
チャネル間結合装置[チャネルかんけつごうそうち, chaneru kanketsugousouchi] CTCA, Channel To Channel Adapter [Add to Longdo]
トランジスタダイオードロジック[とらんじすただいおーどろじっく, toranjisutadaio-dorojikku] Transistor-Diode Logic, TDL [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top