ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adjust

AH0 JH AH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adjust-, *adjust*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
maladjusted(adj) ปรับตัวได้ยาก เช่น Socially Maladjusted Children in the Classroom., Younger (7-8 years) and older (10-11 years) boys from normal schools and from schools for the maladjusted were given two tests to assess their knowledge of strategies of control for both facial and overt behavioural expression of a negative emotion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjust(vt) ปรับตัว, See also: ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่, Syn. adap
adjust(vi) ปรับตัว, See also: ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่, Syn. adap
adjust(vt) ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับปรุง
adjust to(phrv) เคยชินกับ, See also: ปรับตัวเข้ากับ, ทำตัวให้เคยชินกับ, คุ้นเคยกับ
adjust to(phrv) เปลี่ยน (บางสิ่ง) ให้เหมาะสม
adjustable(adj) ปรับได้, See also: ที่สามารถปรับตัวได้, Syn. adaptable, alterable
adjustment(n) การปรับเปลี่ยน, Syn. alteration, modification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjust(อะจัสทฺ') vt. ปรับ, ปรับตัว, จัด, ปรองดอง, Syn. adapt, regulate, harmonize
adjustment(อะจัสทฺ' เมินทฺ) n. การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ
maladjusted(แมลอะจัส'ทิด) adj. ซึ่งปรับตัวได้ไม่ดี, See also: maladjustedment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
adjust(vt) ปรับ, ปรับปรุง, แก้ไข
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้, ซึ่งแก้ไขได้
adjustment(n) การปรับ, การปรับปรุง, การแก้ไข
maladjusted(adj) ปรับปรุงไม่ดี, ปรับไม่ได้ที่
readjust(vt) แก้ไขใหม่, จัดอีกครั้ง, ปรับใหม่
readjustment(n) การปรับปรุงใหม่, การจัดใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustable axis face-bowเครื่องเฟซโบว์ปรับแกนได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustable grilleช่องลมปรับทิศทางได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustable premiumเบี้ยประกันภัยที่ปรับได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjusted infant mortality rateอัตราภาวะการตายของทารกที่ปรับแล้ว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adjusted mortality rateอัตราภาวะการตายที่ปรับแล้ว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adjusted rateอัตราที่ปรับแล้ว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adjusterผู้เจรจาตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjusters' noteบันทึกของผู้เจรจาตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustment๑. การปรับแก้๒. (จิตเวช.) การปรับตัวได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjustable cistern barometerบารอมิเตอร์แบบปรับ แต่งระดับปรอทในกระปุก [อุตุนิยมวิทยา]
Adjustable Clamp, Doubleแคลมป์จับชนิดปรับได้ [การแพทย์]
Adjustable shelfชั้นเลื่อนได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Adjusted entryรายการปรับปรุง [การบัญชี]
Adjusted Mortality Rateอัตราภาวะการตายที่ปรับแล้ว หรืออัตราภาวะการตายปรั, Example: อัตราการตายซึ่งตัดผลกระทบที่เกิดจากความแตก ต่าง ของโครงสร้างประชากรระหว่างประชากร 2 กลุ่ม หรือมากกว่าออกไปแล้ว ทำให้สามารถเปรียบเทียบอัตราการตาย ระหว่างกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง [สิ่งแวดล้อม]
Adjusted trial balanceงบทดลองหลังการปรับปรุง [การบัญชี]
Adjusted, Wellปรับไว้ดีแล้ว [การแพทย์]
Adjustmentการปรับปรุงรายการ [การบัญชี]
Adjustmentการปรับแต่งเครื่อง, การปรับตัว, การปรับแต่ง [การแพทย์]
Adjustment (Psychology)การปรับตัว (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll adjust by the sound.บอกเขาว่าให้ซ่อมสาย และทดสอบให้ได้ยินด้วย Casualties of War (1989)
Well, get on out in that square Adjust your veil and prepareเอาล่ะ เข้าไปร่วมในกรอบนั้นสิ ปรับผ้าคลุมหน้า และเตรียมพร้อม Aladdin (1992)
No, man. I just know you're gonna need someone... to look after you while you adjust to all this space.ป่าวๆ ฉันแค่คิดว่า / นายน่าจะมีใครสักคน... มาคอยดูแลนาย ตอนที่ / นายจะจัดห้องว่างๆ นี่ American History X (1998)
Please adjust your necktie - I'm sorryกรุณาปรับเนคไทของคุณด้วย ขอโทษด้วยครับ GTO (1999)
I guess you just haven't had time to adjust yet.เธอแค่ยังไม่มีเวลาปรับตัว The Day After Tomorrow (2004)
Adrian, you have got to tell Dr. Kroger to adjust your dosage.เอเดรียน คุณต้องบอกหมอครูเกอร์ ให้ลดปริมาณยาที่คุณทานลง Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
But if Domyouji-san is really serious, he'll adjust to our ways.อะไรนะ? อากิระคุง อากิระคุงมาเหรอ? A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Then why don't we test if he'll be able to adjust to Tsukushi's ways.ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ โยโมงิจัง (ต้นหญ้า) A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
For him to adjust to our lifestyle.อะไร? ! A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
The computer will record the information every run. You'll have to adjust it bit by bit.คอม จะบันทึกข้อมูลทุกครั้ง / นายจะต้องปรับไป ทีละนิดทีละนิด Initial D (2005)
No need to adjust your dialectไม่ต้องแก้สำเนียงสำนวนอะไรหรอก Always - Sunset on Third Street (2005)
So, you think you can adjust to life without luck?แล้วคุณว่าคุณจะจัดระเบียบชีวิตที่ไร้โชคยังไง Just My Luck (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adjustA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
adjustA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
adjustAdjust the setting of the alarm clock.
adjustAs is often said, it is difficult to adjust yourself to a new environment.
adjustCheck and adjust the brakes before you drive.
adjustEvery Sunday, Takashi loves to adjust his car's engine.
adjustFor delayed flights, seasonal adjustments are made on the basis of the original flight date and so refunds of air-mile difference will not be made.
adjustFortunately, my son quickly adjusted to life in his new school.
adjustGNP increased at a seasonally adjusted annual rate of 4.5% in the fourth quarter.
adjustHe adjusted the telescope to his sight.
adjustHe found it very difficult to adjust himself to life in the new school.
adjustHe's never quite adjusted to the pace of the city.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดัดแปลงแก้ไข(v) adapt, See also: adjust, modify, Syn. ดัดแปลง, Example: ชาวญี่ปุ่นได้นำลูกคิดหินของชาวจีนมาดัดแปลงแก้ไขเป็นลูกคิดโดยใช้วัสดุอื่นแทนลูกหินและใช้โลหะแทนเชือก, Thai Definition: เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม
การปรับตัว(n) adapting, See also: adjusting, reforming, Example: กระบวนการทางจิตใจของคนจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม จึงจะสามารถดำรงอยู่ได้, Thai Definition: การทำตัวให้อยู่ในสภาพที่เหมาะหรือดีขึ้น
แก้ไขปรับปรุง(v) adjust, See also: fine-tune, Syn. ปรับปรุงแก้ไข, Example: ประเทศไทยจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายล้มละลายเสียใหม่, Thai Definition: การทำส่วนที่เสียให้ดีขึ้นอย่างเดิม แล้วดัดแปลงให้ดีขึ้น
กุญแจเลื่อน(n) monkey wrench, See also: adjustable spanner, shifting spanner, Syn. ประแจเลื่อน, Example: การเตรียมเครื่องมือซ่อมแซมรถจักรยานต้องมีเครื่องมือเอนกประสงค์ที่มีประแจหกเหลี่ยมขนาดต่างๆ ตัวต่อโซ่ -ไขควง, กุญแจเลื่อน -คีมล็อคขนาดเล็กสามารถพกพาได้, Count Unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai Definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบสำหรับเลื่อนเพื่อปรับขนาดปากได้ ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
ปรับปรุง(v) adjust, See also: improve, make an adjustment, better, Syn. แก้ไข, เปลี่ยนแปลง, Example: เกษตรกรควรขอคำแนะนำจากนักวิชาการด้านดินเพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะต่อการทำทุ่งหญ้า, Thai Definition: แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
ปรับตัว(v) adjust (oneself), See also: adapt, Syn. ปรับนิสัย, ปรับพฤติกรรม, Example: จิ้งจกปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่มันอยู่, Thai Definition: ทำให้กลมกลืน
ปรับ(v) adjust, See also: revise, improve, better, Syn. แก้ไข, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยน, Example: กระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการศึกษาใหม่ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน, Thai Definition: ทำให้อยู่ในสภาพหรือลักษณะที่เหมาะสม
ปรับราคา(v) change the price, See also: adjust the price, alter the price, Syn. เปลี่ยนแปลงราคา, Example: รัฐบาลตัดสินใจปรับราคาน้ำมันเบนซินขึ้นอีกลิตรละ 40 สตางค์, Thai Definition: ทำให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ปรับราคา(v) change the price, See also: adjust the price, alter the price, Syn. เปลี่ยนแปลงราคา, Example: รัฐบาลตัดสินใจปรับราคาน้ำมันเบนซินขึ้นอีกลิตรละ 40 สตางค์, Thai Definition: ทำให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชดเชย[chotchoēi] (v) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust  FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
ดัด[dat] (v) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit  FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัดแปลง[datplaēng] (v) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit  FR: modifier ; adapter ; altérer
ดัดแปลงแก้ไข[datplaēngkaēkhai] (v, exp) EN: adapt ; adjust; modify
จัด[jat] (v) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage  FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
จัดให้เข้าที่[jat hai khāo thī] (v) EN: adjust
แก้ไขปรับปรุง[kaēkhai prapprung] (v, exp) EN: adjust ; fine-tune  FR: ajuster
การจัด[kān jat] (n) EN: arrangement ; configuration ; adjustment  FR: disposition [ f ] ; organisation [ f ] ; configuration [ f ] ; ajustement [ m ]
การแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง[kān kaēkhai prapprung plīenplaēng] (n, exp) EN: adjustment
การกำหนดค่าชดเชย[kān kamnot khāchotchoēi] (n, exp) EN: adjustment of damages

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADJUST AH0 JH AH1 S T
ADJUSTS AH0 JH AH1 S T S
ADJUSTED AH0 JH AH1 S T IH0 D
ADJUSTER AH0 JH AH1 S T ER0
ADJUSTING AH0 JH AH1 S T IH0 NG
ADJUSTERS AH0 JH AH1 S T ER0 Z
ADJUSTABLE AH0 JH AH1 S T AH0 B AH0 L
ADJUSTMENT AH0 JH AH1 S T M AH0 N T
ADJUSTABLES AH0 JH AH1 S T AH0 B AH0 L Z
ADJUSTMENTS AH0 JH AH1 S T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjust (v) ˈəʤˈʌst (@1 jh uh1 s t)
adjusts (v) ˈəʤˈʌsts (@1 jh uh1 s t s)
adjusted (v) ˈəʤˈʌstɪd (@1 jh uh1 s t i d)
adjuster (n) ˈəʤˈʌstər (@1 jh uh1 s t @ r)
adjusters (n) ˈəʤˈʌstəz (@1 jh uh1 s t @ z)
adjusting (v) ˈəʤˈʌstɪŋ (@1 jh uh1 s t i ng)
adjustable (j) ˈəʤˈʌstəbl (@1 jh uh1 s t @ b l)
adjustment (n) ˈəʤˈʌstmənt (@1 jh uh1 s t m @ n t)
adjustments (n) ˈəʤˈʌstmənts (@1 jh uh1 s t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
调整[tiáo zhěng, ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ,   / 調 ] adjustment; revision #585 [Add to Longdo]
可调[kě tiáo, ㄎㄜˇ ㄊㄧㄠˊ,   /  調] adjustable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adjustierpapier { n }adjusting paper [Add to Longdo]
Fließtextverfahren { n }adjust mode [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
整理[せいり, seiri] (n, vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P) #2,021 [Add to Longdo]
調整[ちょうせい, chousei] (n, vs) regulation; coordination; adjustment; tuning; modification; alteration; (P) #2,714 [Add to Longdo]
整合[せいごう, seigou] (n, vs, adj-no) adjustment; coordination; integration; conformity; (P) #9,011 [Add to Longdo]
調節[ちょうせつ, chousetsu] (n, vs) regulation; adjustment; control; (P) #9,585 [Add to Longdo]
加減[かげん, kagen] (n, adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P) #16,868 [Add to Longdo]
ボリューム[boryu-mu] (n) (1) volume; (2) any kind of adjustment knob, not necessarily for sound; (P) #19,024 [Add to Longdo]
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp, v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation [Add to Longdo]
アームライト[a-muraito] (n) adjustable lamp (wasei [Add to Longdo]
アジャスター[ajasuta-] (n) adjuster [Add to Longdo]
アジャスタブルレンチ[ajasutabururenchi] (n) adjustable wrench [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate [Add to Longdo]
設定可能[せっていかのう, setteikanou] adjustable, settable (an) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adjust \Ad*just"\, v. t. [imp. & p. p. {Adjusted}; p. pr. & vb.
   n. {Adjusting}.] [OF. ajuster, ajoster (whence F. ajouter to
   add), LL. adjuxtare to fit; fr. L. ad + juxta near; confused
   later with L. ad and justus just, right, whence F. ajuster to
   adjust. See {Just}, v. t. and cf. {Adjute}.]
   1. To make exact; to fit; to make correspondent or
    conformable; to bring into proper relations; as, to adjust
    a garment to the body, or things to a standard.
    [1913 Webster]
 
   2. To put in order; to regulate, or reduce to system.
    [1913 Webster]
 
       Adjusting the orthography.      --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. To settle or bring to a satisfactory state, so that
    parties are agreed in the result; as, to adjust accounts;
    the differences are adjusted.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring to a true relative position, as the parts of an
    instrument; to regulate for use; as, to adjust a telescope
    or microscope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To adapt; suit; arrange; regulate; accommodate; set
     right; rectify; settle.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adjust
   v 1: alter or regulate so as to achieve accuracy or conform to a
      standard; "Adjust the clock, please"; "correct the
      alignment of the front wheels" [syn: {adjust}, {set},
      {correct}]
   2: place in a line or arrange so as to be parallel or straight;
     "align the car with the curb"; "align the sheets of paper on
     the table" [syn: {align}, {aline}, {line up}, {adjust}] [ant:
     {skew}]
   3: adapt or conform oneself to new or different conditions; "We
     must adjust to the bad economic situation" [syn: {adjust},
     {conform}, {adapt}]
   4: make correspondent or conformable; "Adjust your eyes to the
     darkness"
   5: decide how much is to be paid on an insurance claim

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top