ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำพังเพย

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำพังเพย-, *คำพังเพย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำพังเพย[N] aphorism, See also: proverb, adage, dictum, epigram, Syn. พังเพย, สำนวน, คำคม, Example: ทุกคนในวงการธุรกิจใช้คำพังเพยว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aphorismคำพังเพย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's an expression.- เป็นคำพังเพย The One with the Sonogram at the End (1994)
The thing that says the rich man will sell you the rope to hand himself with if he think she can make a buck off it well I'm the rope.เหมือนคำพังเพยที่บอกว่า คนรวยจะขายแม้แต่เชือก ที่คุณเอาไปแขวนคอเขา ขอแค่ให้เขาคิดว่ายังหาเงินได้ก็พอ The Corporation (2003)
As the saying goes, bad blood cannot be hid.เหมือนคำพังเพยที่ว่า, สายเลือดเลวๆไม่สามารถซ่อนเอาไว้ได้. Episode #1.9 (2008)
That's a welcome relief.นั่นแหละ ตามคำพังเพย Pilot (2010)
Funny.ฉันจะถือว่า มันเป็นแค่คำพังเพย น่าขำ Business as Usual (2011)
It's an old Australian saying.เป็นคำพังเพยเก่าของชาวออสเตรเลีย จริงเหรอ Lucky (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำพังเพย[n.] (kham phangpoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram   FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aphorism[N] คำพังเพย, See also: คติพจน์, Syn. saying
saw[N] สุภาษิตโบราณ, See also: คำพังเพยเก่าๆ, คำโบราณ, คติพจน์, Syn. proverb, saying
saying[N] สุภาษิต, See also: คำพังเพย, คติพจน์, คำกล่าว, คำบอกเล่า, Syn. adage, epigram, maxim, motto, proverb

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aphorise(แอฟ'ฟะไรซ) vi. เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์คำพังเพย. -aphoris (z) re n. (to utter aphorisms)
aphorism(แอฟ'ฟะริสซึม) n. คติพจน์,คำพังเพย. -aphorismic, aphorismatic adj.
aphorist(แอฟ'ฟะริสทฺ) n. ผู้ที่เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์หรือคำพังเพย
gnome(โนม) n. มนุษย์แคระที่อยู่ใต้ดิน (ในนวนิยาย) ,ปู่โสม,คำพังเพย,สุภาษิต,คติพจน์, See also: gnomic adj. gnomist n. gnomish adj.
motto(มอท'โท) n. ภาษิตคำขวัญ,คติพจน์,คำพังเพย,หลักความประพฤติ pl.mottoes,mottos
phrase(เฟรส) n. วลี,กลุ่มคำศัพท์,ถ้อยคำ,โวหาร,คำพูด,คำคม,คำพังเพย,สำนวน,คำคุยโว,การใช้ถ้อยคำ vt. ใช้ถ้อยคำ,แสดงโวหาร,ประจบ, Syn. expressioin,catchword,word
proverb(พรอฟ'เวิร์บ) n. สุภาษิต,คติพจน์,ถ้อยคำที่มีการกล่าวถึงเสมอ,คำพังเพย,บุคคลหรือสิ่งกล่าวถึงบ่อย ๆ จนขึ้นชื่อ, Syn. aphorism,apothegm
proverbial(พระเวอ'เบียล) adj. เกี่ยวกับสุภาษิต,เป็นคำพังเพย,ซึ่งขึ้นชื่อ,ซึ่งเลื่องลือ.

English-Thai: Nontri Dictionary
aphorism(n) คำพังเพย,คติพจน์,ภาษิต
proverb(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำพังเพย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top