ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระเดือก

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระเดือก-, *กระเดือก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเดือก[V] swallow, See also: gulp, Example: พยายามกระเดือกข้าวลงไปหน่อยนะ เดี๋ยวอาหารจะไม่ตกถึงท้องเลย, Thai definition: กลืนอย่างลำบาก
กระเดือก[N] Adam's apple, Syn. ลูกกระเดือก, Example: ผู้ชายมีกระเดือกใหญ่กว่าผู้หญิง, Thai definition: ส่วนของกล่องเสียง มีลักษณะโปนออกมากลางลำคอเหนือท่อลม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเดือกว. กระเสือกกระสนไปด้วยความลำบาก เช่น ว่ายน้ำกระเดือก ๆ.
กระเดือกน. ส่วนของกล่องเสียง มีลักษณะโปนออกมากลางลำคอเหนือท่อลม เห็นได้ชัดในผู้ชายเรียกว่า ลูกกระเดือก.
กระเดือกก. กลืนอย่างลำบาก เช่น กระเดือกไม่ลงคอ เต็มกระเดือก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Why don't they just munch on the kids?- แต่ทำไมมันไม่กระเดือกเด็กละ? Everybody Loves a Clown (2006)
Mystery crisper! The great crisper, where employee food goes to die.อยากรู้นักว่ามันจะกระเดือกลงไปได้มั้ย Chuck Versus the Sandworm (2007)
Adam's apple.ลูกกระเดือกฉัน Shelter (2007)
Two inches above your belly button.2 นิ้วเหนือกระเดือก Chuck Versus the Ex (2008)
- It was great until she choked me out.- มันก็ดีจน จนกระทั้งเธอเล่นกระเดือกฉัน. Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
But if ripping throats gets that warhead back...ถ้าการจิ๊กลูกกระเดือก มันทำให้หัวรบนั้นกลับมา MacGruber (2010)
What, is MacGruber gonna rip my throat out?แมคกรูเบอร์จะจิ๊กลูกกระเดือกหนู MacGruber (2010)
- Eat it.- กระเดือกเข้าไปซะ Tooth Fairy (2010)
That filthy nightie is disgusting. I can't even eat.ใส่ชุดนี้แล้วทุเรศลูกตา ฉันกระเดือกไม่ลง The Divide (2011)
Start the car, or I'm gonna rip your throat out...สตาร์ทรถ ไม่งั้นฉันจะเลาะลูกกระเดือกนาย Magic Bullet (2011)
Ram it down Taylor's throat.ให้มันไปกระทุ้งกระเดือกเทย์เลอร์ซะ Nightfall (2011)
Come on,man! I'll fuckin' eat your heart. I tear you into fucking throatเข้ามาสิวะ กูจะควักหัวใจมึงออกมาแดก แล้วกูก็จะเจื๋อนลูกกระเดือกมึงด้วย The Collection (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเดือก[n. exp.] (kradeūak) EN: Adam's apple   FR: pomme d'Adam [f]
กระเดือก[v.] (kradeūak) EN: swallow ; gulp ; swallow with difficulty   
กระเดือก[n.] (kradeūak) EN: struggle ; proceed with difficulty ; plod along   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adam's appleลูกกระเดือก
thyroid(ไธ'รอยด์) n.,adj. =ต่อมไธรอยด์,กระดูกลูกกระเดือก

English-Thai: Nontri Dictionary
feed(vt) เลี้ยง,ให้อาหาร,ป้อน,ขุน,กระตุ้น,กระเดือก,กินอาหาร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gulpingกระเดือกกลืน

French-Thai: Longdo Dictionary
pomme d'Adam(n) |f| ลูกกระเดือก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top