ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลูกกระเดือก

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกกระเดือก-, *ลูกกระเดือก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกกระเดือก[N] Adam's apple, Syn. กระเดือก, Example: มีความเชื่อว่าพวกผู้ชายมีลูกกระเดือกเพราะอาดัมกลืนผลไม้ที่หวงห้ามไป, Thai definition: ส่วนอวัยวะเป็นก้อนแข็งที่ในคอ อยู่เหนือหลอดลม
ลูกกระเดือก[N] Adam's apple, Example: ต่อมไทรอยด์ตั้งอยู่บริเวณลูกกระเดือก, Count unit: ลูก, Thai definition: ส่วนของกล่องเสียง มีลักษณะโปนออกมากลางลำคอเหนือท่อลม เห็นได้ชัดในผู้ชาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกกระเดือกน. ส่วนของกล่องเสียง มีลักษณะโปนออกมากลางลำคอเหนือท่อลม เห็นได้ชัดในผู้ชาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protuberance, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prominence, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laryngeal prominence; Adam's apple; eminence, thyroid; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laryngeal protuberance; Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngeal; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Adam's appleลูกกระเดือก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
eminence, thyroid; Adam's apple; prominence, laryngeal; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thyroid eminence; Adam's apple; prominence, laryngeal; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glottis, Upperลูกกระเดือกตอนบน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Adam's apple.ลูกกระเดือกฉัน Shelter (2007)
But if ripping throats gets that warhead back...ถ้าการจิ๊กลูกกระเดือก มันทำให้หัวรบนั้นกลับมา MacGruber (2010)
What, is MacGruber gonna rip my throat out?แมคกรูเบอร์จะจิ๊กลูกกระเดือกหนู MacGruber (2010)
Start the car, or I'm gonna rip your throat out...สตาร์ทรถ ไม่งั้นฉันจะเลาะลูกกระเดือกนาย Magic Bullet (2011)
Come on,man! I'll fuckin' eat your heart. I tear you into fucking throatเข้ามาสิวะ กูจะควักหัวใจมึงออกมาแดก แล้วกูก็จะเจื๋อนลูกกระเดือกมึงด้วย The Collection (2012)
I will cut your throat.ชั้นจะเฉือนลูกกระเดือกแกซะ Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกกระเดือก[n. exp.] (lūk kradeūak) EN: Adam's apple   FR: pomme d'Adam [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Adam's apple[N] ลูกกระเดือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adam's appleลูกกระเดือก
thyroid(ไธ'รอยด์) n.,adj. =ต่อมไธรอยด์,กระดูกลูกกระเดือก

French-Thai: Longdo Dictionary
pomme d'Adam(n) |f| ลูกกระเดือก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top