ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cadaver

K AH0 D AE1 V ER0   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cadaver-, *cadaver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cadaver[N] ซากศพ, Syn. corpse
cadaverous[ADJ] ซีดผอมเหมือนไม่สบาย, Syn. pale and thin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cadaver(คะแดฟ'เวอะ) n. ซากศพ, See also: cadaveric adj. เกี่ยวกับซากศพ cadaverous adj. เกี่ยวกับซากศพ, Syn. corpse

English-Thai: Nontri Dictionary
cadaver(n) ซากศพ
cadaverous(adj) เหมือนซากศพ,เหมือนผี,ไม่มีสีเลือด,ซีดเผือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cadaverซากศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cadaver; corpseศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cadaveric-ศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cadaveric rigidity; rigidity, postmortem; rigor mortisสภาพแข็งทื่อหลังตาย, สภาพศพแข็งทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cadaveric spasmการหดเกร็งของศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cadaverศพ,คนที่ตายแล้ว [การแพทย์]
Cadaver Donorจากผู้ที่เสียชีวิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She'll come in, see this amputated member from the male cadaver stuck up between the legs of the female cadaver.ผมเอาไอ้จ้อนของศพ ไปเสียบที่หว่างขาศพผู้หญิง Punchline (1988)
In medical school, they make you work on animal cadavers before you get to the real thing.ในโรงเรียนแพทย์พวกเขาทำให้คุณทำงานกับศพสัตว์ก่อนที่คุณจะได้รับกับสิ่งที่จริง Wrong Turn (2003)
Greg over there was an extra in Straw Dogs and Sheree portrayed a cadaver in Prime Suspect.นายเกร็กคนนั้นเคยเป็นตัวประกอบในเรื่องสตรอว์ด๊อกซ์ และเชอรีเคยแสดงเป็นศพในเรื่องไพรม์ซัสเป็ค Hot Fuzz (2007)
And Sheree played a cadaver in Prime Suspect.และชรีด้วย เป็นตัวน่าสงสัยที่สุด Hot Fuzz (2007)
- I got us cadavers to practice on,a whole bunch of 'em.เธอมีศพ ศพมนุษย์อ่ะเหรอ? Rise Up (2008)
Now, they are inappropriate postmortem conduct, cadaver theft, and graveyard disturbances.60% ของพวกชอบมีเพศสัมพันธ์กับศพ อยู่ในธุรกิจนี้ Cold Comfort (2009)
we walked cadaver dogs over the whole area. they led us to this spot, and the guys started digging.พวกเขาเจออะไรบางอย่าง ข้างใต้นี้ The Getaway (2009)
- Maybe we could swipe a cadaver from the medical school.บางทีเราอาจจะขโมยซากศพ จากโรงเรียนแพทย์ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
No cadavers at this crime scene.ไม่มีศพที่จุดเกิดเหตุ Of Human Action (2009)
Believed cadavers would rise, reclaim hearts from golden jars.เชื่อว่ามัมมี่ตนจะคืนชีพ เอาหัวใจจากโหลทองใส่คืนร่าง Watchmen (2009)
Transfuse cadaver blood. Shit, you weren't the only one that got hepatitis, jack.ฉันยินดีให้นายแทงเข็มลงบนตัวฉัน เพื่อถ่ายเลือดเน่าๆ ของฉันออกไป You Don't Know Jack (2010)
And according to glenda, cadaver harryแล้วจากเรื่องเกลนด้าวันนี้ ศพนายแฮร์รี่นั่น The Science of Illusion (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
CADAVER K AH0 D AE1 V ER0
CADAVERS K AH0 D AE1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cadaver (n) kˈədˈaːvər (k @1 d aa1 v @ r)
cadavers (n) kˈədˈaːvəz (k @1 d aa1 v @ z)
cadaverous (j) kˈədˈævərəs (k @1 d a1 v @ r @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leichenöffnung {f}cadaver dissection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カダベリン[, kadaberin] (n) cadaverine [Add to Longdo]
死体(P);屍体[したい, shitai] (n,adj-no) (sens) dead body; corpse; cadaver; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cadaver \Ca*da"ver\ (k[.a]*d[a^]"v[~e]r; k[.a]*d[=a]"v[~e]r), n.
   [L., fr cadere to fall.]
   A dead human body; a corpse.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cadaver
   n 1: the dead body of a human being; "the cadaver was intended
      for dissection"; "the end of the police search was the
      discovery of a corpse"; "the murderer confessed that he
      threw the stiff in the river"; "honor comes to bless the
      turf that wraps their clay" [syn: {cadaver}, {corpse},
      {stiff}, {clay}, {remains}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 cadaver
  cadaver; corpse

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top