ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดัดแปลงแก้ไข

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดัดแปลงแก้ไข-, *ดัดแปลงแก้ไข*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดัดแปลงแก้ไข[V] adapt, See also: adjust, modify, Syn. ดัดแปลง, Example: ชาวญี่ปุ่นได้นำลูกคิดหินของชาวจีนมาดัดแปลงแก้ไขเป็นลูกคิดโดยใช้วัสดุอื่นแทนลูกหินและใช้โลหะแทนเชือก, Thai definition: เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the edited version of the demonstration for your audition.นี่เป็นเทปออดิชั่นของเธอที่ดัดแปลงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว Episode #1.14 (2010)
A piece of software we can't inspect, can't control or modify, that only feeds us intel when it feels like it?ซอฟท์แวร์ส่วนหนึ่งที่เราไม่สามารถตรวจสอบ ไม่สามารถควบคุมหรือดัดแปลงแก้ไข ซึ่งจะมีให้เราเพียงแค่ข้อมูล ที่มันอยากให้ Super (2012)
They may be studying the code to inoculate their devices, or they may be modifying the code to target the US nuclear infrastructure.พวกเขาอาจนำมันไปศึกษา เพื่อป้องกันไวรัสให้อุปกรณ์ของพวกเขา หรืออาจจะดัดแปลงแก้ไข เพื่อเอามาโจมตีระบบนิวเคลียร์ของประเทศเรา Matsya Nyaya (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัดแปลงแก้ไข[v. exp.] (datplaēngkaēkhai) EN: adapt ; adjust; modify   

English-Thai: Nontri Dictionary
corrective(n) สิ่งที่ดัดแปลงแก้ไข,วิธีแก้

German-Thai: Longdo Dictionary
Berichtigung(n) |die, pl. Berichtigungen| การแก้ไข, การดัดแปลงแก้ไข เช่น Der Fernseher hat heute eine Berichtigung der Nachricht von gestern gebracht. วันนี้สถานีโทรทัศน์ได้ออกมาแก้ไขข่าวหนึ่งของเมื่อวาน , See also: S. Korrektur, Verbesserung,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top