Search result for

สุภาษิต

(51 entries)
(0.0373 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุภาษิต-, *สุภาษิต*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชื่อคน คำสุภาษิต คำทั่วไป[ไทยกับฮิรากะนะ] ไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาษิต[N] proverb, Syn. ภาษิต, Ant. ทุภาษิต, Count unit: บท
สุภาษิต[N] proverb, See also: saying, adage, maxim, saw, moral, Example: สุภาษิตไทยมีคติสอนใจที่ดีแฝงอยู่, Thai definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติสอนใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุภาษิตน. ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติสอนใจ เช่น รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ นํ้าเชี่ยวอย่าขวางเรือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proverbสุภาษิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proverbsสุภาษิตและคำพังเพย [TU Subject Heading]
Proverbs, Americanสุภาษิตและคำพังเพยอเมริกัน [TU Subject Heading]
Proverbs, Chineseสุภาษิตและคำพังเพยจีน [TU Subject Heading]
Proverbs, Englishสุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษ [TU Subject Heading]
Proverbs, Frenchสุภาษิตและคำพังเพยฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Proverbs, Indicสุภาษิตและคำพังเพยอินเดีย [TU Subject Heading]
Proverbs, Japaneseสุภาษิตและคำพังเพยญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Proverbs, Thaiสุภาษิตและคำพังเพยไทย [TU Subject Heading]
Proverbs, Vietnameseสุภาษิตและคำพังเพยเวียดนาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, back again, like the proverbial bad penny.ครับ ครับ อีกทีน่ะ เหมือนกับสุภาษิตร้อนเงินนั่นแหล่ะ Frost/Nixon (2008)
Better safe than sorry. That's my motto.ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเสียใจทีหลัง นั่นคือสุภาษิตของฉัน Better Call Saul (2009)
You know, there is an old Chinese proverb...คุณรู้ไหมว่ามี สุภาษิตจีนที่เก่าแก่บทหนึ่ง... Questions and Antlers (2010)
I, however, prefer the Greek noun form thusia, to indicate the object itself that is sacrificed...- หรือคำสุภาษิต ที่เกี่ยวกับคำว่า "ศพ" อย่า อย่า อย่า อย่า อย่า อย่า Revelation Zero: Part 1 (2010)
- Chinese proverb, Mr Holmes.สุภาษิตจีน... คุณโฮล์ม ผม... The Blind Banker (2010)
To-sa-gu-peng* (*4 Chinese character based short version of hunting dog proverb)โท-ซา-กุ-เปง* (*อักษรจีน 4 ตัวซึ่งเป็น คำย่อของสุภาษิตเกี่ยวกับสุนัขล่าเนื้อ) The Fugitive: Plan B (2010)
But a robber felt guilty. (Korean proverb)แต่โจรก็รู้สึกผิด(สุภาษิตเกาหลี) Episode #1.10 (2010)
Doesn't a thief become a murderer?ไม่เคยได้ยินสุภาษิตที่ว่า "ได้คืบก็จะเอาศอก " หรือ ? Episode #1.5 (2010)
Your motto is "Fight on and live the fullest", right?สุภาษิตประจำตั; เธอคือ " สู้ต่อไปและใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า" ใช่ไหมล่ะ Episode #1.10 (2010)
He likes to quote other people phrases and proverbs.เค้าชอบยกคำคมสุภาษิตของคนอื่นมา Episode #1.12 (2010)
Yeah, you ever hear the saying "you can't stop fate"?ก็ใช่ แต่เคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหม "เราหยุดโชคชะตาไม่ได้" My Heart Will Go On (2011)
You ever hear the expression "a fart in the wind," kid?นายเคยได้ยินสุภาษิตคำว่า "กำขี้ดีกว่ากำตด" ไหมไอ้หนู End Times (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุภาษิต[n.] (suphāsit) EN: proverb ; aphorism ; adage ; saying ; maxim   FR: dicton [m] ; proverbe [m] ; pensée [f] ; aphorisme [m] ; adage [m] ; principe moral [m]
สุภาษิตไทย[n.] (suphāsit Thai) EN: Thai saying ; Thai proverb   FR: dicton thaï [m] ; proverbe thaï [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
byword[N] สุภาษิตหรือคำคมที่รู้จักกันดี, Syn. standing joke, axiom, catchword
proverb[N] ภาษิต, See also: สุภาษิต, คำพังเพย, Syn. maxim, precept, motto, adage
saw[N] สุภาษิตโบราณ, See also: คำพังเพยเก่าๆ, คำโบราณ, คติพจน์, Syn. proverb, saying
saying[N] สุภาษิต, See also: คำพังเพย, คติพจน์, คำกล่าว, คำบอกเล่า, Syn. adage, epigram, maxim, motto, proverb

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adage(แอด' ดิจฺ) n. คติพจน์, สุภาษิต. -adagial adj., Syn. saying, proverb, precept)
bywordn. สุภาษิต,ภาษิต,คำพูดที่พูดกันบ่อย,คำขวัญ -Conf. password
dictum(ดิค'ทัม) n. สุภาษิต,คำกล่าว,คำแถลง,ข้อคิดเห็นของผู้พิพากษา -pl. dicta,dictums
gnome(โนม) n. มนุษย์แคระที่อยู่ใต้ดิน (ในนวนิยาย) ,ปู่โสม,คำพังเพย,สุภาษิต,คติพจน์, See also: gnomic adj. gnomist n. gnomish adj.
parable(แพร'ระเบิล) n. นิยายเปรียบเทียบ,สุภาษิต
proverb(พรอฟ'เวิร์บ) n. สุภาษิต,คติพจน์,ถ้อยคำที่มีการกล่าวถึงเสมอ,คำพังเพย,บุคคลหรือสิ่งกล่าวถึงบ่อย ๆ จนขึ้นชื่อ, Syn. aphorism,apothegm
proverbial(พระเวอ'เบียล) adj. เกี่ยวกับสุภาษิต,เป็นคำพังเพย,ซึ่งขึ้นชื่อ,ซึ่งเลื่องลือ.
saying(เซ'อิง) n. คำพูด,คำกล่าว,คำบอก,คำเล่าลือ,คติพจน์,สุภาษิต -Phr. (go without saying เชื่อมั่นในตนเองที่สุด), Syn. maxim
sentence(เซน'เทินซฺ) n. ประโยค,การตัดสิน,การตัดสินลงโทษ,การพิพากษา,การลงโทษ,คติพจน์,คำคม,สุภาษิต. vt. ตัดสิน,พิพากษา., See also: sentencer n., Syn. judgment,opinion,verdict
sententious(เซนเทน'เชิน) adj. เต็มไปด้วยคติพจน์,เต็มไปด้วยสุภาษิต,เล่นสำนวน,ชอบสั่งสอน,เชิงเทศนา,เชิงปราชญ์,โอ้อวด., See also: sententiously adv. sententiousness n., Syn. pithy,terse,preachy,didactic

English-Thai: Nontri Dictionary
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำกล่าว
byword(n) ภาษิต,สุภาษิต,คำขวัญ,คำพูดกันบ่อยๆ
dictum(n) สุภาษิต,คำกล่าว,คำสั่ง
proverb(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำพังเพย
proverbial(adj) เป็นสุภาษิต,ซึ่งขึ้นชื่อ,เป็นที่เลื่องลือ
saying(n) สุภาษิต,คำพูด,คติพจน์,คำกล่าว,ภาษิต
word(n) คำพูด,คำมั่น,ข่าว,คำสั่ง,ศัพท์,สุภาษิต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ことわざ[kotowaza, kotowaza] (n) สุภาษิต

German-Thai: Longdo Dictionary
Spruch(n) |der, pl. Sprüche| คำขวัญ, คติพจน์, คำกล่าว, สุภาษิตโบราณ, See also: das Sprichwort

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top