ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

约莫

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -约莫-, *约莫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约莫[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, / ] about; around; approximately, #38,250 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Malgas Island is the nesting ground for some 60,000 Cape gannets.[CN] 马尔加斯岛是约莫 六万只鲣鸟的筑巢地 Birds (2009)
We just bought ourselves maybe two hours.[CN] 我们有约莫两个小时的时间 Die Hard 2 (1990)
You called Monica. She told me everything.[CN] 你打电话约莫妮卡 她全告诉我了 The Teasers (1975)
Girl was maybe four.[CN] 那女孩约莫才四岁 Girl was maybe four. Church in Ruins (2015)
It's in this breathtaking span of roughly 30 million years that most of the major animal groups evolve.[CN] 在这惊人的约莫3千万年其间 大部份主要的动物均演化成形了. History of the World in 2 Hours (2011)
Pete, we haven't found Catherine.[CN] - 她有说具体在西雅图那里吗? - 没有,没有,只说了去西雅图 约莫三个月她就会去一次 Episode #2.1 (1990)
The Olympics are coming soon.[CN] 约莫过了10年的岁月 From Up on Poppy Hill (2011)
That makes me think it's a casa chica, a home for his mistress.[CN] 这是Pack船长的手机 他让他的人跟踪Rey Torres约莫一周 Worth Several Cities (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top