ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ราวๆ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ราวๆ-, *ราวๆ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราวๆ[ADV] around, See also: about, approximately, Syn. ประมาณ, ราว, Example: ตลิ่งลำน้ำชีสูงชันมาก ราวๆ 20 เมตรเห็นจะได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep them there. I'll be out in about 15, 20 minutes.ให้อยู่ที่นั่นกันก่อน เดี๋ยวผมไปถึงอีกราวๆ... Jaws (1975)
I don't know how many sharks. Maybe 1,000.ผมไม่รู้ว่ามีฉลามกี่ตัว คงราวๆ หนึ่งพัน Jaws (1975)
I don't know how many men, they averaged six an hour.ไม่รู้ว่าทหารกี่คน เเต่คงราวๆ ชม.ละ 6 คน Jaws (1975)
Light scattered cover at 20,000, icing around 18.กระจายตัวครอบคลุมที่ความสูง 20,000 ความเย็นราวๆ 18 Airplane! (1980)
We do have to leave now, but we'll be back around midnight.พ่อต้องไปเดี๋ยวนี้แล้ว / แต่เราจะกลับมาราวๆเที่ยงคืน Labyrinth (1986)
If we follow the tracks all the way into Harlow, it'll be about 20 miles.หากเราเดินไปตามรางตลอดทาง ถึงฮาร์โลว ก็ราวๆ 20 ไมล์ Stand by Me (1986)
-About three.-ราวๆบ่าย 3 Dark Harbor (1998)
Ai, they want to shoot your second film around next Monday.ไอ พวกเขาต้องการให้คุณถ่ายหนังสองเรื่อง ราวๆวันจันทร์หน้านะ Platonic Sex (2001)
Two years, seven months, three days and, I suppose, what, two hours?สองปี เจ็ดเดือน สามวัน กับอีกราวๆสองชั่วโมงค่ะ Love Actually (2003)
Two years, seven months, three days and, I suppose, an hour and 30 minutes.สองปี เจ็ดเดือน สามวัน กับอีกราวๆชั่วโมงครึ่งค่ะ Love Actually (2003)
Ah, that is around 8 million wons 8 million wons?โอ้, ก็ประมาณราวๆ 8 ล้านวอน 8 ล้านวอนเลยทีเดียว? Oldboy (2003)
Well, I should be back by 10:00.ฉันจะกลับมาราวๆ สี่ทุ่มน่ะ Wicker Park (2004)

English-Thai: Longdo Dictionary
sevenishราวๆหนึ่งทุ่ม เช่น I'll call for you at sevenish. ฉันจะแวะไปรับเธอช่วงหนึ่งทุ่ม (การเติม -ish ตามหลังตัวเลขบอกเวลา หมายความว่า โดยประมาณ, ราวๆเวลานั้น), S. about 7 o'clock,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approximate[ADJ] ใกล้เคียง, See also: ราวๆ, เกือบจะ, Syn. proximate, rough, estimated

English-Thai: Nontri Dictionary
about(adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ
approximate(adj) ราวๆ,ประมาณ,คร่าวๆ,ใกล้เคียง,คล้าย
thereabout(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
thereabouts(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Mittag(n) |der, nur Sg.| เที่ยงวัน, สิบสองนาฬิกา เช่น gegen Mittag ช่วงเที่ยงวัน หรือ ราวๆ เที่ยงวัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top