Search result for

ดิ้น

(57 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดิ้น-, *ดิ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดิ้น[V] wriggle, See also: writhe, squirm, convulse, Syn. กระตุก, ชักดิ้นชักงอ, ชักกระตุก, สั่น, Example: คนเจ็บดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดจากแผลไฟไหม้, Thai definition: อาการที่สะบัดหรือฟาดตัวไปมาอย่างแรง
ดิ้น[V] be flexible, See also: be elastic, be adaptable, Syn. ไม่ตายตัว, Ant. ตายตัว, Example: หลักเกณฑ์ของเขาดิ้นได้
ดิ้น[N] braid, See also: metallic thread, tinsel, Example: หล่อนตัดดิ้นเป็นท่อนสั้นๆ สอดไหมเข้าใต้ดิ้นแล้วปัก, Thai definition: เส้นเงิน ทอง หรือทองแดง สำหรับปักลวดลายบนผ้าหรือแพรเป็นต้น
ดิ้นรนขวนขวาย[V] struggle, Example: เขาดิ้นรนขวนขวายออกจากบ้านไปแสวงโชคที่กรุงเทพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดิ้นก. อาการที่สะบัดหรือฟาดตัวไปมาอย่างแรง เช่น ดิ้นให้หลุด นอนดิ้น ชักดิ้นชักงอ, สั่นไหวกระดุกกระดิก เช่น หางจิ้งจกขาดยังดิ้นได้, ไม่ตายตัว เช่น คำพูดดิ้นได้
ดิ้นโดยปริยายหมายความว่า แก้ข้อหา, ปลดเปลื้องข้อหา, ในคำว่า ดิ้นไม่หลุด
ดิ้นเต้นรำตามจังหวะดนตรีที่ร้อนแรง เช่น วัยรุ่นชวนกันไปดิ้นที่ผับเปิดใหม่.
ดิ้นน. เส้นเงิน ทอง หรือทองแดง สำหรับปักลวดลายบนผ้าหรือแพรเป็นต้น, เรียกผ้าที่ทอเนื้อละเอียดมีผิวเป็นมัน ว่า ผ้าดิ้น.
ดิ้นรนก. กระตือรือร้นขวนขวายเพื่อให้พ้นจากความยากลำบาก ความทุกข์ทรมาน หรือเพื่อให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เช่น ดิ้นรนจะให้พ้นทุกข์ ดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The struggle to resist most captures is never pointless.การดิ้นรนเพื่อต้านทานการครอบงำของคนคนๆหนึ่ง\ ไม่ไร้จุดหมาย Birthmarks (2008)
Around the block just one more time# #ดิ้นไปรอบตึก# #ขอแค่อีกครั้งน่า# Marley & Me (2008)
But do not name it my friend,อย่าได้ดิ้นรนจำกัดความหมายมันเลย The Forbidden Kingdom (2008)
A goal. A battle. A struggle.เป้าหมาย ต่อสู้ ดิ้นรน Frost/Nixon (2008)
You should bleed and die like my dad.แกควรเลือดไหลดิ้นทุรนทุรายก่อนตายเหมือนกับพ่อฉัน Death Note: L Change the World (2008)
"lts struggles and its sorrows, its joys and its miseries are mine.การดิ้นรนต่อสู้ ความเศร้าโศกเสียใจ ความสุขสม และความทุกข์ระทมนั้น เป็นของข้าพเจ้า The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- Are You Randy showed up instead. - That literally makes me wanna die.ให้ไปดู อาร์ ยู แรนดี้ซะงั้น แทบลงไปดิ้นตาย ตอนนั้น Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
The first plan goes to hell and then you start tap-Dancing,แผนแรกล้มเหลวไม่เป็นท่า แล้วคุณก็ดิ้นพล่าน The Art of the Deal (2008)
This is a radically new type of urban growth, driven by the urge to survive rather than to prosper.นี่คือการเติบโตของเมือง ในรูปแบบใหม่ที่รุนแรง, เกิดจากการดิ้นรนเพื่ออยู่รอด มากกว่าความเจริญมั่งคั่ง Home (2009)
All over the planet, the poorest scrabble to survive on scraps, while we continue to dig for resources that we can no longer live without.คนจนทั่วโลกดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้า ในการขุดเจาะทรัพยากร ที่เราจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดมัน Home (2009)
Don't jerk around so much, kid. Whoa!อย่าดิ้นมากนักไอ้หนู Up (2009)
His fool's errand will keep him most occupied. Most occupied indeed.ภารกิจงี่เง่านั่นจะทำให้เขาดิ้นไม่หลุด ไม่หลุดแน่นอน Up (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิ้น[n.] (din) EN: braid ; metallic thread ; tinsel   
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about   FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[v. exp.] (din dūay khwām jeppūat) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony   FR: se tordre de douleur
ดิ้นรน[v.] (dinron) FR: se démener ; se débattre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agonize[VI] ดิ้นรน, Syn. struggle
battle[VI] ดิ้นรนต่อสู้, See also: มุ่งมั่นฝ่าฟัน, Syn. strive
contend with[PHRV] ดิ้นรนต่อสู้กับ, See also: ต่อสู้กับ
contest against[PHRV] ดิ้นรนต่อสู้กับ, Syn. compete against
contest with[PHRV] ดิ้นรนต่อสู้กับ, Syn. compete against
flounder about[PHRV] ตะเกียกตะกาย, See also: ดิ้นรน, Syn. flounder around
flounder around[PHRV] ตะเกียกตะกาย, See also: ดิ้นรน, Syn. flounder about
flounder through[PHRV] ดิ้นรนผ่าน, See also: ตะเกียกตะกายผ่าน
labour under[PHRV] ถูกจำกัด, See also: ดิ้นรนต่อสู้กับ, ทุกข์ทรมานจาก
lace[N] ดิ้นเงินดิ้นทอง, See also: ดิ้น, Syn. ornamental braid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
baffle(แบฟ'เฟิล) vt.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงัน,หยุดยั้ง vi. ดิ้นรนเหนื่อยเปล่า ๆ, See also: bafflement n. ดูbaffle baffler n. ดูbaffle baffling adj. ดูbaffle, Syn. defeat
braid(เบรค) {braided.braiding,braids} vt. ถักผม,ถักเปีย,ถักสาย,เล็ม,ขอบผ้า-n. สายถัก,เปีย,ดิ้นเงินดิ้นทอง, See also: braider เครื่องถัก,ผู้ถัก braiding การถัก,สิ่งที่ได้จากการถัก
competition(คอมพิทิช'เชิน) n. การแข่งขัน,การชิงชัย,ผู้แข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ
contention(คันเทน'เชิน) n. การแข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้,การโต้เถียง, Syn. struggle
contest(n. คอน'เทสทฺ,-v. คันเทสทฺ') n. การต่อสู้กัน,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง. vt. ต่อสู้,ดิ้นรน,โต้แย้ง,โต้เถียง. vi.แข่งขัน,โต้เถียง, See also: contester n., Syn. strive
cope(โคพ) {coped,coping,copes} vi. สู้,ต่อสู้ดิ้นรน,รับมือ,จัดการ,พบ, Syn. manage
fight(ไฟทฺ) {fought,fought,fighting,fights} n. การต่อสู้,การสู้รบ,ยุทธการ,การแข่งขัน,การดิ้นรน,การชกมวย vi.,vt. ต่อสู้,สู้,สู้รบ,เอาชนะ,ชกต่อยกับ, Syn. battle
fighting chanceโอกาสประสบความสำเร็จหลังการต่อสู้ดิ้นรน

English-Thai: Nontri Dictionary
dance(n) การเต้นรำ,การดิ้น,การลีลาศ,การฟ้อนรำ,การเริงระบำ
dance(vi) เต้นรำ,ดิ้น,ลีลาศ,ฟ้อนรำ,เริงระบำ
dancer(n) นักเต้นรำ,นักดิ้น
fight(n) การต่อสู้,การสู้รบ,การชกมวย,การแข่งขัน,ยุทธการ,การดิ้นรน
flounce(vi) ส่าย,สะบัด,โยกตัว,กระฟัดกระเฟียด,ดิ้น
flounder(vi) ดิ้นรน,ตะเกียกตะกาย,บากบั่น
lace(n) ลูกไม้ถัก,เชือกผูกรองเท้า,ดิ้นเงินดิ้นทอง,สิ่งทอลายฉลุ
philosophic(adj) เกี่ยวกับปรัชญา,ที่ยึดหลักปรัชญา,ซึ่งปลงตก,ไม่ดิ้นรน
scrabble(vt) ตะกุย,ข่วน,คุ้ยเขี่ย,ขูด,คลำหา,ดิ้นรน,เขียนหวัด
squirm(vi) ดิ้นรน,บิดตัวไปมา,กระดุกกระดิก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戦う[たたかう, tatakau] Thai: ดิ้นรนต่อสู้

German-Thai: Longdo Dictionary
sich balgen(vt) |balgte sich, hat sich gebalgt, um/mit| แย่งชิง, ดิ้นรน, ต่อสู้, See also: S. ringen, sich raufen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top