Search result for

แทบจะ

(37 entries)
(0.0419 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แทบจะ-, *แทบจะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทบจะ[ADV] almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. แทบ, เกือบจะ, Example: นางโมโหจนแทบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่, Thai definition: เกือบจะเป็นเช่นนั้นโดยสิ้นเชิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hardly.- แทบจะไม่ Lucky (2012)
After so much scorched earth, can either side claim victory?หลังจากศึกใหญ่ทำเอาทั้งคู่แย่แทบจะอ้างไม่ได้เลยว่าฝ่ายไหนชนะ? New Haven Can Wait (2008)
I didn't even get the chance to show him my necklaceฉันแทบจะไม่มีโอกาสโชว์สร้อยคอของฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
I'd hardly call a few isolated incidents a national problem.ผมแทบจะไม่เรียกอุบัติเหตุพวกนี้ว่าเป็นปัญหาระดับชาติ Dying Changes Everything (2008)
My kids hardly know me.ลูกๆแทบจะไม่รู้จักฉัน. Pilot (2008)
I hardly even get called by my name at my own home.ฉันแทบจะไม่ได้ยินชื่อนี้แจากที่บ้านเลย Akai ito (2008)
If this germinates, it'll produce a great crop almost instantly!ถ้ามันเริ่มงอก มันจะผลิตพืชผลชั้นยอดแทบจะทันทีทันใด Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
So I decided to stop being a nuisance, and stop burdening my dad!ฉัน ผู้ซึ่งไม่เคยสัมผัสถึงความรักระหว่างพ่อลูกมาก่อน และแทบจะไม่รู้ค่าของเงินเลย ได้ตัสินใจแล้วว่า จะหางานและเลิกเป็นภาระให้พ่อสักที Scandal Makers (2008)
The king and queen, once happily married now barely speak.พระองค์และพระนางที่ครั้งหนึ่งทรงเป็นคู่สมรสที่มีความสุข... ตอนนี้ แทบจะไม่พูดกันเลย The Other Boleyn Girl (2008)
You hardly know me.พระองค์แทบจะไม่รู้จักหม่อมฉันเลยนะเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
Almost without pain.แทบจะไม่เจ็บปวดเลย The Other Boleyn Girl (2008)
There's barely water for one of us!แทบจะไม่เหลือน้ำสำหรับเราเลย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แทบจะ[X] (thaēp ja) EN: almost ; nearly ; just about ; practically ; virtually   FR: pratiquement ; presque ; quasi ; tellement ; ne ... guère
แทบจะบ้าแล้ว[v. exp.] (thaēp ja bā laēo) EN: lose one's mind   FR: être presque fou ; perdre complétement la tête ; perdre l'esprit
แทบจะไม่[adv.] (thaēp ja mai) EN: hardly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bare[ADJ] น้อยมาก, See also: แทบจะไม่พอ
be pushed for[PHRV] แทบจะมีไม่พอ, See also: ไม่เพียงพอ, Syn. press for, press hard
hardly[ADV] แทบจะไม่, See also: เกือบจะไม่, เกือบไม่, Syn. barely, scarcely, Ant. greatly
next to nothing[IDM] แทบจะไม่มีค่า, See also: เกือบจะไม่มีราคา
inappreciable[ADJ] ซึ่งไม่สำคัญ, See also: แทบจะไม่ได้สังเกตเห็น, Syn. insignificant, negligible, Ant. appreciable, significant
little[ADV] แทบจะไม่, Syn. hardly
seldom[ADV] แทบจะไม่, See also: ไม่ค่อยจะ, หายาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almost(แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately)
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ
fortran(ฟอร์แทรน) เป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง สร้างขึ้นเป็นภาษาแรก ๆ เพื่อให้นัก คณิตศาสตร์ใช้ได้สะดวก และรวดเร็ว ย่อมาจากคำว่า FORmular TRANslator ซึ่งก็แปลได้ว่า ตัวแปลสูตรคณิตศาสตร์ นั่นเอง โปรแกรมภาษาฟอร์แทรนนั้น สามารถนำไปใช้กับ เครื่อง คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้หลายยี่ห้อ โดยแทบจะไม่ต้อง ปรับ แก้เลย ก่อนหน้าที่จะมีการใช้ภาษานี้ นักเขียนโปรแกรม รู้จัก แต่ภาษาแอสเซมบลี (Assembly)
inappreciable(อินอะพรี' เชียเบิล) adj. ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, แทบจะไม่รู้สึก, แทบจะไม่เห็น., See also: inappreciability, inappreciableness n. inappreciably adv.
less(เลส) adv. น้อยกว่า,แทบจะไม่. adj. น้อยกว่า,เล็กน้อย,ไม่ใหญ่นัก,ไม่มากนัก. n. จำนวนที่น้อยกว่า. -prep. ลบออก,ปราศจาก
little(ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย), Syn. small, young, mean, weak
prairie(แพร'รี) n. ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ (ที่แทบจะไม่มีต้นไม้) ,ทุ่งหญ้า
scarcely(สแคสฺ'ลี) adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ,บอบบาง,เกือบจะไม่,แทบจะไม่,ไม่สู้จะ, Syn. just,barely

English-Thai: Nontri Dictionary
less(adv) น้อยลง,จ้อย,เล็กน้อย,แทบจะไม่
near(adj,adv) ชิด,เกือบจะ,แทบจะ,ใกล้เคียง,หวุดหวิด
scarcely(adv) หายาก,ไม่ใคร่จะ,เกือบจะไม่,แทบจะไม่

German-Thai: Longdo Dictionary
kaum(adv) แทบจะไม่ ตัวอย่าง jemanden kaum kennen-แทบจะไม่รู้จักใครเลย, See also: fast nicht

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top