ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

experience

IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S   
103 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -experience-, *experience*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
experience[N] ประสบการณ์, See also: ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความรู้จากประสบการณ์
experience[VT] มีประสบการณ์, See also: ได้รับประสบการณ์, ประสบกับ, พบกับ, Syn. endure, feel, undergo
experienced[ADJ] ซึ่งได้รับการฝึกฝน, See also: ซึ่งมีประสบการณ์, ชำนาญ, ช่ำชอง, เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, โชกโชน, ซึ่งจัดเจน, Syn. skillful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
experience(อิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. ประสบการณ์,ความชัดเจน,vt. ประสบ,พบ,รู้สึก., Syn. exposure
experienced(อิคเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. มีประสบการณ์,ชัดเจน,ฉลาด,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ
inexperience(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. การไม่มีประสบการณ์,ความอ่อนหัด,การขาดความชำนาญ, Syn. immaturity
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์,อ่อนหัด,ขาดความชำนาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
experience(n) ความเคยชิน,ประสบการณ์,ความเจนจัด
experience(vt) รู้สึก,ประสบ,พบเห็น,เคยชิน
experienced(adj) ชำนาญ,มีประสบการณ์,จัดเจน,เชี่ยวชาญ
inexperience(n) การขาดประสบการณ์,ความอ่อนหัด
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
experience ratingการกำหนดอัตราตามประสบการณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
experience refundเงินคืนตามประสบการณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Experienceประสบการณ์ [TU Subject Heading]
Experienceประสบการณ์ [การแพทย์]
Experience, Directประสบการณ์โดยตรง [การแพทย์]
Experience, Immunological, Priorประสบการณ์เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของโรคมาก่อน [การแพทย์]
Experience, Medical, Priorประสบการณ์ด้านรักษาพยาบาลมาก่อน [การแพทย์]
Experience, Pathologicalประสบการณ์ที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Experience, Previousประสบการณ์ในอดีต [การแพทย์]
Experience, Sensoryประสบการณ์จากการเร้าภายนอก [การแพทย์]
Experience, Static, Man'sประสบการณ์คงที่ของคน [การแพทย์]
Experience, Traumaประสบการณ์รุนแรง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Experience compared individual subjectรายวิชาที่เทียบประสบการณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the boy's place, do you think you could remember details after an upsetting experience such as being slapped by your father?ในสถานที่ของเด็กที่คุณคิดว่าคุณสามารถจำรายละเอียด หลังจากประสบการณ์ที่กวนใจเช่นถูกตบโดยคุณพ่อของคุณ? 12 Angry Men (1957)
Not with the experience he got all his life handling these things.Not with the experience he got all his life handling these things. 12 Angry Men (1957)
My experience is limited.ฉันก็ไม่รู้ ประสบการณ์ของฉันถูกจำกัดไว้ The Little Prince (1974)
On the basis of our common experience here today I can see why you first claimed, and later maintained that you had seen, and been in the actual presence of God.ตามประสบการณ์ทั่วๆ ไปในวันนี้ ผมเห็นแล้วว่า ทำไมในตอนแรกคุณถึงบอกว่า และต่อมาก็ยืนยันว่า... Oh, God! (1977)
When the virus penetrates, the victim becomes dizzy, and begins to experience an itching rash.เมื่อไวรัสแพร่ เหยื่อก็จะเริ่มวิงเวียน แล้วก็เริ่มมีผื่นคันขึ้นตามตัว Airplane! (1980)
And experience suggests that his troops and his administration are essential in order to secure the peace.และประสบการณ์บอกว่าทหาร และการบริหารของพระองค์ยังจำเป็น เพื่อรักษาความสงบ Gandhi (1982)
I know so many people who've had awful experiences with you!ฉันรู้ว่ามีคน ต้องเจอประสบการณ์ เลวร้ายก็เพราะนาย! Vampire Hunter D (1985)
What kind of work experience have you had?นายมีประสบการ์ณทำงานอะไรมาบ้าง? Mannequin (1987)
Well, I do not know who you really are, but by the way you look, I can see you have no experience in war.เอาล่ะ ฉันไม่รู้จริงๆ ว่านายเป็นใคร แต่จากที่เห็น ฉันว่านายไม่มีประสบการณ์Nเกี่ยวกับสงครามสักเท่าไร ใช่ไหม Rambo III (1988)
It's a new experience for me.มันเป็น ประสบการณ์ใหม่ สำหรับฉัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Often they are combat veterans with experience of shooting at soldiers... and planting explosives.บ่อยครั้งที่พวกเขาต่อสู้อยู่กับทหารผ่านศึก ประสบกา? และการปลูกวัตถุระเบิด In the Name of the Father (1993)
Uh, which of you has... domestic experience ?ใครเคยทำงานบ้านบ้าง Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
experienceAccording to my experience, it takes one year to master French grammar.
experienceAdmitting his lack of experience, I still think that he ought to do better.
experienceA more experienced lawyer would have dealt with the case in a different way.
experienceAnyway I am getting more experience.
experienceAs far as my experience goes, such a plan is impossible.
experienceAt any rate, it will be a good experience for you.
experienceAt last they experienced the joy of victory.
experienceBesides the rain, we experienced heavy winds.
experienceBy and by you will forget the painful experience.
experienceBy the end of the century, the earth will have experienced a dramatic increase in temperature.
experienceCanada is a good place to go if it's your first experience living abroad.
experienceComputers can give us facts, but they can't give us experience.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วโมงบิน[N] experience, Syn. ประสบการณ์, Example: หากพูดถึงเรื่องการซ่อมเครื่องยนต์แล้ว เขามีชั่วโมงบินมากกว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้, Thai definition: ประสบการณ์ความชำนาญในอาชีพ, Notes: (ปาก)
ตัวเก๋า[ADJ] veteran, See also: experienced, seasoned, Syn. รุ่นเก๋า, Example: นักการเมืองตัวเก๋ายังคงมีฝีปากที่ยากจะหาใครเทียบ, Thai definition: ที่เก่งมีความชำนาญเพราะอยู่นาน
ความสันทัด[N] experience, See also: skill, proficiency, Syn. ความถนัด, ความชำนาญ, ความจัดเจน, Example: พวกนายทหารไม่มีความสันทัดในเรื่องการหาปลา การจับปลามากินจึงเป็นเรื่องยากลำบาก
มือเก่า[N] experienced person, See also: old hand, veteran, Syn. มือเก๋า, ผู้ชำนาญ, ผู้ช่ำชอง, ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ, Ant. มือใหม่, Example: ปัญหาอย่างนี้ต้องให้มือเก่าอย่างคุณจัดการ, Thai definition: ผู้ที่มีความชำนาญหรือช่ำชองมาก
บทเรียน[N] experience, Example: ผู้ผลิตซอฟต์แวร์นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันต่างได้รับบทเรียนที่ค่อนข้างแพงอยู่, Count unit: บท, ประการ, ครั้ง, Thai definition: ข้อที่เป็นคติเตือนใจ
ประสบการณ์[N] experience, Syn. ความช่ำชอง, ความจัดเจน, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, Example: คุณครูคนใหม่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนมา 20 ปี, Thai definition: ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทำหรือได้พบเห็นมา
การพบเห็น[N] seeing, See also: experience, encounter, meeting, Syn. การพบเจอ
ความจัดเจน[N] skill, See also: experience, expert, adeptness, proficiency, Syn. ความเจนจัด, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความช่ำชอง, Example: เธอบรรยายอย่างคล่องแคล่วถึงประสบการณ์และความจัดเจนในเรื่องการ บริหาร-การจัดการ ที่เธอนำมาประยุกต์ใช้
ลิ้มรส[V] taste, See also: experience, Example: คนในเมืองหลวงของไทยได้ลิ้มรสของสงครามเป็นครั้งแรกในปีสองปีแรกของสงครามญี่ปุ่น, Thai definition: ลองรสของสิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่ของกิน เพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไร
ลิ้มลอง[V] experience, See also: encounter, taste, Syn. ลิ้มรส, Example: ไข่ในหินอย่างเธอคงไม่เคยลิ้มลองความยากลำบากมาก่อน, Thai definition: สัมผัสหรือประสบพบเจอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
เชี่ยวชาญ[v.] (chīochān) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced   FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
ชั่วโมงบิน[n. exp.] (chūamōngbin) EN: experience   FR: expérience [f]
ได้ประสบการณ์[v. exp.] (dāi prasopkān) EN: get experiences   FR: acquérir de l'expérience
จัดเจน[v.] (jatjēn) EN: be skilful ; be experienced   
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at   FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPERIENCE IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S
EXPERIENCED IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S T
EXPERIENCES IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
experience (v) ˈɪkspˈɪəʳrɪəʳns (i1 k s p i@1 r i@ n s)
experienced (v) ˈɪkspˈɪəʳrɪəʳnst (i1 k s p i@1 r i@ n s t)
experiences (v) ˈɪkspˈɪəʳrɪəʳnsɪz (i1 k s p i@1 r i@ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经历[jīng lì, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ, / ] experience; go through, #1,296 [Add to Longdo]
有经验[yǒu jīng yàn, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ, / ] experienced, #14,391 [Add to Longdo]
老手[lǎo shǒu, ㄌㄠˇ ㄕㄡˇ, ] experienced person; an old hand at sth, #32,817 [Add to Longdo]
老成[lǎo chéng, ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ, ] experienced; trained; mellowing, #36,268 [Add to Longdo]
宿儒[sù rú, ㄙㄨˋ ㄖㄨˊ, 宿] experienced scholar; old expert in the field, #190,760 [Add to Longdo]
经验丰富[jīng yàn fēng fù, ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄈㄨˋ, / ] experienced; with ample experience [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslandserfahrung {f}experience abroad; international experience [Add to Longdo]
Bekehrungserlebnis {n}experience of conversion [Add to Longdo]
Erfahrung {f}; Sachkenntnis {f} | Erfahrungen {pl} | praktische Erfahrung {f}; Übung {f} | praktische Erfahrung {f}; Betriebserfahrung {f} | eine Erfahrung machen | Erfahrung sammeln; Erfahrung hinzugewinnen | viele Jahre Erfahrung mit | eine etwa zwanzigjährige Erfahrung | langjährige Erfahrungen in | aus eigener Erfahrung | aus (eigener) Erfahrung wissen | nach unserer Erfahrung | besondere Erfahrung; besondere Berufserfahrung | aus Erfahrung | nach meinen Erfahrungen; nach meiner Erfahrungexperience | experiences | practical knowledge | operational experience | to have an experience | to gain experience | many years of experience with | some twenty years of experience | a long experience in | from my own personal experience | to know from (one's own) experience | as far as our experience goes | special experience | by experience | in my experience [Add to Longdo]
Erfahrungswert {m} | Erfahrungswerte {pl}experience value; practical value | experience [Add to Longdo]
Erfahrungswerte für Rückerstattungenexperience refund [Add to Longdo]
Erlebnisphase {f}experience phase [Add to Longdo]
Erweckungserlebnis {n}; Erleuchtungserlebnis {n}experience of enlightenment [Add to Longdo]
Farbwahrnehmung {f}experience of colour; experience of color [Add to Longdo]
Lebenserfahrung {f} | Lebenserfahrungen {pl}experience of life | experiences of life [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
し慣れる;仕馴れる[しなれる, shinareru] (v1) to be used to doing; to be experienced in [Add to Longdo]
ちゃんこ長[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
エクスペリエンス[, ekusuperiensu] (n) experience; (P) [Add to Longdo]
ガクガクブルブル[, gakugakuburuburu] (vs) (on-mim) (See ガクガク,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic [Add to Longdo]
ガクブル[, gakuburu] (vs) (abbr) (on-mim) (See ガクガク,ガクガクブルブル,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic [Add to Longdo]
デスクトップエクスペリエンス[, desukutoppuekusuperiensu] (n) {comp} desktop experience [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Experience \Ex*pe"ri*ence\ ([e^]ks*p[=e]"r[i^]*ens), n. [F.
   exp['e]rience, L. experientia, tr. experiens, experientis, p.
   pr. of experiri, expertus, to try; ex out + the root of
   peritus experienced. See {Peril}, and cf. {Expert}.]
   1. Trial, as a test or experiment. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She caused him to make experience
       Upon wild beasts.           --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. The effect upon the judgment or feelings produced by any
    event, whether witnessed or participated in; personal and
    direct impressions as contrasted with description or
    fancies; personal acquaintance; actual enjoyment or
    suffering. "Guided by other's experiences." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I have but one lamp by which my feet are guided, and
       that is the lamp of experience.    --P. Henry
    [1913 Webster]
 
       To most men experience is like the stern lights of a
       ship, which illumine only the track it has passed.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       When the consuls . . . came in . . . they knew soon
       by experience how slenderly guarded against danger
       the majesty of rulers is where force is wanting.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
       Those that undertook the religion of our Savior upon
       his preaching, had no experience of it. --Sharp.
    [1913 Webster]
 
   3. An act of knowledge, one or more, by which single facts or
    general truths are ascertained; experimental or inductive
    knowledge; hence, implying skill, facility, or practical
    wisdom gained by personal knowledge, feeling or action;
    as, a king without experience of war.
    [1913 Webster]
 
       Whence hath the mind all the materials of reason and
       knowledge? To this I answer in one word, from
       experience.              --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Experience may be acquired in two ways; either,
       first by noticing facts without any attempt to
       influence the frequency of their occurrence or to
       vary the circumstances under which they occur; this
       is observation; or, secondly, by putting in action
       causes or agents over which we have control, and
       purposely varying their combinations, and noticing
       what effects take place; this is experiment. --Sir
                          J. Herschel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Experience \Ex*pe"ri*ence\, v. t. [imp. & p. p. {Experienced}
   ([e^]ks*p[=e]"r[i^]*enst); p. pr. & vb. n. {Experiencing}
   ([e^]ks*p[=e]"r[i^]*en*s[i^]ng).]
   1. To make practical acquaintance with; to try personally; to
    prove by use or trial; to have trial of; to have the lot
    or fortune of; to have befall one; to be affected by; to
    feel; as, to experience pain or pleasure; to experience
    poverty; to experience a change of views.
    [1913 Webster]
 
       The partial failure and disappointment which he had
       experienced in India.         --Thirwall.
    [1913 Webster]
 
   2. To exercise; to train by practice.
    [1913 Webster]
 
       The youthful sailors thus with early care
       Their arms experience, and for sea prepare. --Harte.
    [1913 Webster]
 
   {To experience religion} (Theol.), to become a convert to the
    doctrines of Christianity; to yield to the power of
    religious truth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 experience
   n 1: the accumulation of knowledge or skill that results from
      direct participation in events or activities; "a man of
      experience"; "experience is the best teacher" [ant:
      {inexperience}, {rawness}]
   2: the content of direct observation or participation in an
     event; "he had a religious experience"; "he recalled the
     experience vividly"
   3: an event as apprehended; "a surprising experience"; "that
     painful experience certainly got our attention"
   v 1: go or live through; "We had many trials to go through"; "he
      saw action in Viet Nam" [syn: {experience}, {see}, {go
      through}]
   2: have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or
     sensations; "I know the feeling!"; "have you ever known
     hunger?"; "I have lived a kind of hell when I was a drug
     addict"; "The holocaust survivors have lived a nightmare"; "I
     lived through two divorces" [syn: {know}, {experience},
     {live}]
   3: go through (mental or physical states or experiences); "get
     an idea"; "experience vertigo"; "get nauseous"; "receive
     injuries"; "have a feeling" [syn: {experience}, {receive},
     {have}, {get}]
   4: undergo an emotional sensation or be in a particular state of
     mind; "She felt resentful"; "He felt regret" [syn: {feel},
     {experience}]
   5: undergo; "The stocks had a fast run-up" [syn: {have},
     {experience}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top