ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

old hand

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -old hand-, *old hand*, old han
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
old hand(n) ผู้เชี่ยวชาญ
old hand at do(idm) ผู้เชี่ยวชาญ (คำไม่ทางการ), See also: เก๋า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
old handn. คนชำชอง ผู้มีประสบการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
OLD old hand(n) ความมีฝีมือ, ผู้เชี่ยวชาญ, มือเก่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
old handsมือเก่า, ผู้ชำนาญการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
old handHe is an old hand at that work.
old handHe was an old hand at the game.
old handShe is an old hand at spying on tax evaders.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือเก่า(n) experienced person, See also: old hand, veteran, Syn. มือเก๋า, ผู้ชำนาญ, ผู้ช่ำชอง, ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ, Ant. มือใหม่, Example: ปัญหาอย่างนี้ต้องให้มือเก่าอย่างคุณจัดการ, Thai Definition: ผู้ที่มีความชำนาญหรือช่ำชองมาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[beteran (P); bederan ; veteran] (n, adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P) [Add to Longdo]
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man [Add to Longdo]
古強者;古武士;古兵[ふるつわもの;こへい(古兵);こぶし(古武士), furutsuwamono ; kohei ( ko hei ); kobushi ( ko bushi )] (n) (1) (こぶし only) feudal warrior; samurai; (2) old soldier; veteran; old hand [Add to Longdo]
筆太[ふでぶと, fudebuto] (adj-na, n) a bold hand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 old hand
   n 1: an experienced person who has been through many battles;
      someone who has given long service [syn: {veteran}, {old-
      timer}, {oldtimer}, {old hand}, {warhorse}, {old stager},
      {stager}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top