ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ได้รับประสบการณ์

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ได้รับประสบการณ์-, *ได้รับประสบการณ์*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought you said you liked new experiencesฉันคิดว่าเธอน่าจะได้รับประสบการณ์ อะไรใหม่ๆบ้าง Rice Rhapsody (2004)
I experienced a room share in Paris.ฉันได้รับประสบการณ์จากการทำห้องเช่าในปารีส Episode #1.1 (2006)
I suffered the most humiliating experience because I'm worthless.ข้าได้รับประสบการณ์อันอัปยศอดสูมากที่สุด เพราะตัวข้านั้นไร้ค่า Episode #1.42 (2006)
It's an odd sensation to be experiencingมันเป็นความรู้สึกแปลกๆ ที่จะได้รับประสบการณ์ See-Through (2007)
Experiencing it?ที่ได้รับประสบการณ์ Captivity (2007)
They're experiencing a high level of anxiety, their stress is causing my readings to fluctuate.พวกเขากำลังได้รับประสบการณ์ ของความทุกข์ใจในระดับสูง ความเครียดของพวกเขาเป็นเหตุให้ ค่าที่อ่านได้ไม่คงที่ The Plateau (2010)
For thousands of years, billions of humans have built their lives around the cherished idea that a creator is out there looking down on them, caring for them, a God who is both creator and protector.สิ่งที่เกี่ยวกับการเปลี่ยน แปลงทางเคมีที่แท้จริง? และสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่ง เร้าทุกคนที่เรายังไม่รู้ ที่สามารถผลิตได้รับประสบการณ์ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด Is There a Creator? (2010)
If you can get through that, you can get through anything.ถ้าคุณได้รับประสบการณ์นั่น คุณจะผ่านมันได้ทุกอย่าง The Pacific (2010)
I want to say it has been an amazing experience here.ฉันอยากจะพูดจะได้รับประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ที่นี่ We Bought a Zoo (2011)
Yeah, apparently, you're the go-to guy for the real zombie experience with the scopolamine.ใช่ ปรากฏว่า คุณเป็นคนที่ทำให้พวกนั้น ได้รับประสบการณ์ซอมบี้จริงๆ ด้วยการให้ยาระงับประสาท Undead Again (2012)
Grab a seat. Sorry you won't get to experience the freedom part.ฉันขอโทษคุณจะไม่ได้รับประสบการณ์ส่วนหนึ่งเสรีภาพ We're the Millers (2013)
I just want to say that I've had the best experience of my entire life in this room, and that I love these people more than anything.ฉันแค่อยากบอกว่า ฉันได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลย จากในห้องนี้ และฉันรัก คนเหล่านี้มากกว่าสิ่งอื่นใด Shooting Star (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
experience[VT] มีประสบการณ์, See also: ได้รับประสบการณ์, ประสบกับ, พบกับ, Syn. endure, feel, undergo

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top